Augstskola mūsmājās

https://infoagentura.wordpress.com/2012/08/28/augstskola-musmajas/#comment-282

Baltijas Starptautiskās akadēmijas as.profesora Artura Priedīša intervija izdevumam „Kultūra un Vārds”.

Tieši, skaidri un skarbi. Un droši vien – tuvu patiesībai. Ļoti tuvu. Tik tuvu, ka uz cienījamā autora izteikumiem neviens vadītājs vai ministrs neatbildēs.
“Elite cenšas atlikušos domājošos uzsēdināt uz postmodernisma mieta, kura ticības un vērtību simbols ir haoss. Vēsturiski nesen mēs izglītību ieguvām, lai izprastu pasauli un lai mūsu apziņā izveidotu relatīvi vienotu pasaules ainu. Tagad tiek darīts viss, lai nostiprinātos jauns mentālais stāvoklis, kad mēs neko nevēlamies zināt un nododamies tikai patērēšanas kaislībām un tagadnes vilinājumu izbaudīšanai.”

Tiešām, valstij nav savas pozīicijas cilvēka esības pamatjautājumos: “Universāla dzīves jēga, ko varētu kādam iedot, nepastāv” (M. Kūle, Eirodzīve, 179.lpp.). Ir visu pieeju un izpratņu sajaukums. “Uzskatu brīvība”.

“Tā ir vēsturiski unikāla parādība, jo pirmo reizi cilvēki ir pārstājuši domāt par savu nākotni un sākuši bezrūpīgi dzīvot bez nākotnes ideāliem un nākotnes modeļa vispār. Iracionālais kapitālisms nepazīst nākotnes koncepciju, un nākotnes koncepcija  neeksistē publiskajā telpā. Tātad mēs nezinām, ko gribam no izglītības.” Skarbi un Patiesi. Bet. Vai šis nav savu bojāeju gatavojoša laikmeta atribūts?

Bet, diemžēl, mistika paliek: “Vienīgi viņi nevar palielināt dzimstību – savu potenciālo klientu pieaugumu, jo tas ir atkarīgs no transcendentāliem kosmiski antropiem procesiem, kas pagaidām mums nav saprotami.”

“transcendentālie kosmiski antropie procesi” mums tiešām nav saprotami, bet kā palielināt dzimstību, un vai to vajaga palielināt, – tas pasaules zinātniekiem ir zināms.

Lai izprastu pasauli un lai apziņā izveidotu relatīvi vienotu pasaules ainu, katram jāstrādā pašam. Mūsu skolas, mūsu izglītības sistēma to nedod. Bet plašajā zinātnieku saimē ir nelielas ‘saliņas’, kuru ‘iedzīvotājiem’ ir vienota pasaules aina, nākotnes modeļi un cilvēces vērtības. Dažas no tām sakrātas šajā mājaslapā.

Advertisements

About basicrulesoflife

Year 1935. Interests: Contemporary society problems, quality of life, happiness, understanding and changing ourselves - everything based on scientific evidence. Artificial Intelligence Foundation Latvia, http://www.artificialintelligence.lv Editor.
This entry was posted in Common, Understand and Manage Ourselves, Values and Sense of Life. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s