How the U.S. Can Reinvent Manufacturing

By Stephen Hoover  |  September 8, 2012, 1:39 PM

http://techonomy.com/2012/09/how-the-u-s-can-reinvent-manufacturing/

Visās modernās civilizācijas  mēs novērojam darba ražīguma pieaugumu – zemes apstrāde lauksaimniecībā, dzīvnieku pieradināšana un izmantošana, transporta attīstība, mašīnu izmantošana, sakaru, komunikācijas un informācijas apstrāde. Šo attīstību pavada veco darba vietu izzušana, strādājošo protesti un … mazliet vēlāk, jaunu darba vietu izveidošana un … aizvien mazāks laika patēriņš izdzīvošanas priekšmetu un procesu nodrošināšanai un … aizvien lielāks tiešai, vienkāršai izdzīvošanai  ‘nederīgu’, ‘nevajadzīgu’ lietu un procesu daudzums (modernās izklaides un karu mašinērija, zinātne, kosmosa un elementārdaļinu pētījumi).

Visu šo procesu radīto iespēju un labumu saņēmēji līdz pagājušā g.s. vidum bija  inženieri, zinātnieki, tehniķi un strādnieki – tiešie procesu veidotāji. Var teikt, ka līdz ar tehnoloģiju attīstību uzlabojās arī pašu izpildītāju dzīves kvalitāte. Pagājušā g.s. beigās un šodien mēs aizvien aizvien biežāk novērojam nevis izpildītāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, bet pasliktināšanos (skat. rakstus par sociālo nevienlīdzību un vidējā ASV iedzīvotāja ienākumu samazināšanos pēdējo 20-30 gadu laikā). Citādākā aspektā varam teikt – ne tikai vistas, cūkas un liellopi kļūst par milzīgos aizgaldos turētiem biloģiskās ražotnes automātiem, bet – arī cilvēki. Bet, no otras puses, kaut arī  šie cilvēki ir ražošanas mašīnu piedevas – apkalpotāji, viņi (nedaudzi) ir arī šo mašīnu, šīs nākotnes veidotāji. Atkal polarizācija.

Raksta autors piedāvā izeju, savu problēmu un risinājumu skatījumu. Šķiet, ka plašākā skatījumā mēs tomēr neko jaunu neredzam: darba ražīguma un bagātības (arī intelekta un izglītības) polarizācijas palielināšanos un vidējā, masu iedzīvotāja pietuvināšanu programmātiski vadītam bioloģiskam automātam. Vienkārši – mēs pieredzam planētas Zeme bioloģisko būtņu Homo sapiens līdzšinējās evolūcijas noteikto, sagatavoto ceļu.

Vai cilvēcei izdosies nonākt pie tā, ka ceļu apzinoties sāks izvēlēties paši Homo sapiens? (tie nedaudzie domājošie un informētie indivīdi, kas šodien apzinās, neko, izņemto savu personīgo dzīvi, neizvēlas). Ka viņi ieraudzīs sevi no malas un ieraudzīs, ka viņiem ir ‘iedota’ (Visuma un Zemes evolūcijas gadījuma notikumi ir iedevuši) iespēja ne tikai sevi vērot un izklaidēt (mūsdienu avīzes, radio un TV), bet arī – veidot? Kāda arī nebūtu atbilde, šī ceļa sākuma dalībniekus – būtnes ar augstāku saprātu un spējām – mēs redzam augšējā attēlā.         I.V.

Advertisements

About basicrulesoflife

Year 1935. Interests: Contemporary society problems, quality of life, happiness, understanding and changing ourselves - everything based on scientific evidence. Artificial Intelligence Foundation Latvia, http://www.artificialintelligence.lv Editor.
This entry was posted in Are We doomed?, Common, Contemporary Society Problems. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s