Dažas ābeces patiesības

Virsraksta tekstu varētu turpināt: par kurām mūsu sabiedrībā nerunā. Vai nu tāpēc, ka ‘to jau visi  zina’, vai arī tādēļ, ka nezina. Manuprāt, galvenokārt tādēļ, ka  pakalpīgie izglītības un MIL darbinieki nerunā un neraksta to, kas nepatīk tam, kas maksā algu.

Vairāk Jānis Gulbis http://infoagentura.wordpress.com/2012/10/26/kapec-jabalso-par-kreisa-sparna-partijam/

Iedalījums labējos un kreisajos ir visvienkāršākais politiskajā klasifikācijā, jo pastāv daudz sarežģītāki ķēdes posmi, piemēram, pēc īpašuma formas, augļošanas, ģimenes formām, valdīšanas formām: anarhija – nevalda neviens, demokrātija – valda vairākums (kas pati par sevi ir muļķība), diktatūra (valda viens), ideokrātija (valda ideja), oligarhija (valda neliela grupa), plutokrātija (valda bagātība), kleptokrātija (valda zagļi), republika (valda likums), teokrātija (valda Dievs). Ir iespējama dažādu šo formu saplūšana. Tā demokrātiju daudzina visas partijas, tomēr izplatītākā ir globālā plutokrātiskā oligarhija. Pārejas periodos visbiežāk valda kleptokrātiskā oligarhija (neliela zagļu grupa).

Protams, ka politiskās partijas vajadzētu raksturot vairākās dimensijās, bet es sākšu ar vienkāršāko viendimensiju variantu: kas ir tie kreisie, un kas ir tie labējie? Apskatīšu tikai galvenos faktorus, kas jūtami ietekmē visas sabiedrības stāvokli un kuriem dažādos laikos un apstākļos var būt pakārtoti citi faktori, nereti pat tādi, kurus sabiedrība uzskata, ka tie pieder tikai pretēja spārna partijām.

Labējā spārna partijas:
No bioloģiskā viedokļa tie ir egoistiskā tipa cilvēki, kas vienmēr cenšas valdīt pār citiem un kurus maz interesē citu cilvēku situācija. Galvenais ir rūpes par sevi, nav izteikts kolektīvisms un altruisms. Ja kādu sponsorēs, tad tikai, lai dabūtu vēl vairāk. Vienmēr grib būt kungs un saimnieks, bet citi lai ir viņa kalpi. Liekulības dēļ tas var netikt izrādīts. Savas varaskāres dēļ šie ļautiņi nereti pat nespēj saprast, ka ir arī citādi cilvēki šajā pasaulē.

Labā spārna partijas tāpēc arī aizstāv sevi, t.i., īpašniekus un, pirmkārt, lielīpašniekus, kuru rokās koncentrētas finanses, un tie ir noteicēji tirgū. Šajā sakarībā aizvien tiek samazināti nodokļi viņiem un samazināti līdz ar to ienākumi valsts budžetā. Tādējādi sistemātiski sašaurina tās funkcijas, ko veic valsts. Vienlaicīgi tās būs mazas algas visiem, ko finansē valsts, – skolotājiem, medicīnas darbiniekiem, ierēdņiem, pensionāriem. Valsts spiesta samazināt finansējumu zinātnei, izglītībai. Arvien jaušamāk samazina darba ņēmēja iespējas šai tirgū. Valstīs, kur pie varas ir galēji labējās partijas, valsts budžetā no visa saražotā kopprodukta nodokļu veidā nonāk tikai 28 – 38%, pārējais paliek īpašniekiem, t.i., 72 – 62%, bet īpašnieku procents svārstās tikai ap 5- 6%.

Šogad mūsu valstī samazināja ienākuma nodokli uzņēmējiem par 3%, kas izņēma no valsts kases 47 miljonus latu.

Kreisā spārna partijas:
No bioloģiskā viedokļa tie ir altruistiska tipa cilvēki, kuri arī grib dzīvot labklājībā, bet nejūtas labi, ja citiem tajā pašā laikā nav ko ēst. Šie cilvēki nevis vēlas no kāda ko atņemt, bet cīnās par to, lai sabiedrībā valdītu sociālais taisnīgums, t.i., lai katra cilvēka darbs tiktu atalgots atbilstoši ieguldījumam.

Kā rāda teorija un prakse, tad, jo lielāks ir kapitāls, jo lielākas ir arī iespējas sociālam netaisnīgumam, tāpēc pati galvenā prasība kreisajiem sociālā taisnīguma sasniegšanā ir –progresīvais  ienākuma  nodoklis,  ko nekad neatbalsta neviena labā spārna partija! To neiekasē no algas, kas ir zem iztikas minimuma, un virs tā sāk iekasēt ar zemiem procentiem. Šis nodoklis ir visās ES attīstītajās valstīs. Pie mums 25% apmērā to iekasē no visiem, ES valstīs sāk iekasēt tikai apmēram no 500 latu algas, bet tad pamazām tas pieaug, un, jo vairāk pelni, jo lielāks procentuāli un, protams, summārā izteiksmē iznāk nodoklis. Visaugstākās likmes ir 60 – 67%.

Šis nodoklis arī dod vislielākos ienākumus sociālā taisnīguma realizācijā. ES valstīs, kur jau gadiem valdījušas kreisās partijas, budžetā iekasē 50 – 60 un pat 65% no kopprodukta. Šāds budžets nodrošina, piemēram, Zviedrijā 80% vidējo slāni – skolotāji, medicīnas darbinieki, ierēdņi, zinātnieki. Saņem pieklājīgas pensijas, un studenti vai nu mācās par brīvu vai arī maksā smieklīgi maz no visām studiju izmaksām. Kā sacīt – stimulam. Šāds vidējais slānis nodarbina savukārt daudzus tos, kuri pie mums saņem bezdarb¬nieka pabalstus. Pats galvenais ir tas, ka šādam vidējam slānim ir liela pirktspēja un tāpēc, lai arī uzņēmēji raud par nodokļiem, bet viņi zina, ka būs kam ražot.

Šīs ābeces patiesības Eiropas Savienības valstīs māca skolā līdz 18 gadu sasniegšanai, bet mūsu labiņais skolotājs musina skolā pat bērnus balsot par labo spārnu un tad raud par mazo algu!

Šīs te kreisās partijas ir panākušas Eiropā, ka sabiedrisko transportu valsts dotē 50%, bet pašvaldības no 10 – 29%, t.i., saņem dotācijas pat līdz 79%. Mūsu Latvijā vēl turpina nekaunīgi dižoties, ka tas maksā, cik tas maksā!

Latvijas budžetā labā spārna partijas iekasē no kopprodukta 35 – 37%, kas ir Āfrikas un Latīņamerikas jaunattīstīto valstu līmenī, bet likumus pieņēmuši kā Eiropā, Ja kāds Āfrikā sāk runāt par Eiropas sociālo metožu ieviešanu, tad viņu uzskata par jukušu, bet pie mums tādu ceļ amatā.

Jānis Gulbis, LSDSP Domes Valdes loceklis, Rīgas Domes LSDSP frakcijas vadītājs
/11.09.2003/

Pēc pamatskolas patiesībām nāk nākošā izglītības pakāpe, kurā skaidro, kā ģenētiskais māntojums nosaka to, kas ar mums, Homo sapiens, notiek. Šī pakāpe izveido pasaules modeli, kas ļauj ne tikai saprast, bet arī – veidot. Šī nākošā izglītības pakāpe gan mūsu sabiedrībā nav izplatīta. I.V.

Advertisements

About basicrulesoflife

Year 1935. Interests: Contemporary society problems, quality of life, happiness, understanding and changing ourselves - everything based on scientific evidence. Artificial Intelligence Foundation Latvia, http://www.artificialintelligence.lv Editor.
This entry was posted in Common, Economics and Politics. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s