Die Zukunft menschlicher Roboter – Transhumanismus und die neue Weltordnung

http://www.youtube.com/watch?v=si6Ywp4OYZQ

Balstoties uz šodien notiekošo, interpretējot atbilstoši savam skatījumam, apšaubīti pašreizējās cilvēces eksistences pamati. Vai šajā apokaliptiskajā skatījumā varam ieraudzīt arī kādus likumus, kas ļautu iedomāties kaut cik ticamus tuvākās un tālākās nākotnes notikumus?

Šie likumi varētu būt:

1. Sugas, kas sasniegušas savas  eksistences fizikālos ierobežojumus, tiek nomainītas.

2. Runas par ‘cilvēka tiesībām’ ir sapņotāju izdomājumi, kuriem pāri stāv evolūcijas teorija – uzvar, izdzīvo piemērotākais. Mums nav pamata domāt, ka šoreiz būs citādāk.

3. Pašreizējais gadsimts (varbūt – nākošā gadsimta sākums) ir unikāls cilvēces vēstures brīdis – sugas nomaiņas brīdis.

4. Labākajā gadījumā Homo sapiens nomainīs pilnīgāks veidojums – Homo digitalis vai hibrīds. Masveida planētas iedzīvotāju skaita samazināšana, totāla nevienlīdzība un radikāli atšķirīgu sociālo grupu izveidošanās būs dabisks notikumu pavadonis un veidotājs. Viss notiks atbilstoši fizikas likumiem un jaunajām cilvēkveidīgajām būtnēm pieejamiem fizikālajiem resursiem.

Advertisements

About basicrulesoflife

Year 1935. Interests: Contemporary society problems, quality of life, happiness, understanding and changing ourselves - everything based on scientific evidence. Artificial Intelligence Foundation Latvia, http://www.artificialintelligence.lv Editor.
This entry was posted in Are We doomed?, Common, Human Evolution, Understand and Manage Ourselves. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s