Sazvērestības un nesazvērestības teorijas

Šodienas ātro pārmaiņu pasaulē, arvien retāk sastopama konkrēta un lietišķa komunikācija, arī sarunā par elementārām lietām. Kā gan mēs varam panākt, lai mūsu kopējie rati pilnībā nenogrimtu aplamās sistēmas purvā, ja mēs vairs neprotam viens ar otru skaidri un konstruktīvi sarunāties?

Personas, kuras šķietami pieņem lēmumus gan zinātnē, gan politikā, liekas nav ieinteresētas skaidri izteikties, nepieļaujot savu izteikumu dažādas interpretācijas. Tieši otrādi, izsakoties skaidri, tie ieņemtu konkrētas pozīcijas. Tas nav viņu interesēs, jo izsakoties nekonkrēti, tie atstāj sev visas iespējas iepriekš teikto atkarībā no vēlamās situācijas interpretēt.

Lietu un terminu eksakta definēšana ir neatņemama lietišķas komunikācijas sastāvdaļa. Pretēji tam, termini bieži tiek apzināti deformēti, aplipināti ar garīgiem vīrusiem, lai apmiglotu to patieso nozīmi. Šis salīdzinājums ir ņemts no MEM-pētniecības[ii]. Ar to tiek apzīmēta terminu un vārdu nepareiza lietošana, vai pat to (sākotnējās vai pamat-) nozīmes, jēgas izmainīšana. Izmantojot tādu deformētu leksiku, var šķietami saprātīgus vārdus un apzīmējumus izmantot kā garīgus vīrusus un infiltrēt tos tā sabiedrībā, ka tie ne tikai deformē pateiktā jēgu, bet var pat radīt sabiedrībā noraidošu reakciju.

Pārāk bieži novērojams, ka runāšanas izrādēs (talkshow), parlamentā, mēdijos, pat alternatīvajos interneta blogos, u.t.t pastāvīgi tiek pielietoti šie vārdiskie ieroči, lai diskreditētu citādi domājošos.

Šodien es vēlos savu uzmanību veltīt kādam modernam vārdam, kas ir klasisks piemērs, kā deformēt brīvi domājošus cilvēkus. Es pievēršos vārdam sazvērestības teorija (Verschwoerungstheorie).

Vairāk:

http://infoagentura.wordpress.com/2013/05/09/sazverestibas-un-nesazverestibas-teorijas/

Domājošā cilvēka risinājumi.

Aplūkojamos jautājumus reducēt uz pamatprincipiem – fizikas, evolūcijas un informācijas teoriju pamatlikumiem. Tad gandrīz vienmēr var iegūt kopējo izpratni, izjūtu, un izveidot izpratni. 

Piemēram, lai izveidotu izpratni par daudziem mūsu sabiedrības ekonomikas, politikas un kultūras procesiem, to skaidrojumam  nevajaga lietot dažādu sociālo grupu sazvērestības, bet ieraudzīt cilvēka dabu, tādu, kādu to esam mantojuši no savas izcelsmes.  I.V.  

Advertisements

About basicrulesoflife

Year 1935. Interests: Contemporary society problems, quality of life, happiness, understanding and changing ourselves - everything based on scientific evidence.
This entry was posted in Common, Human Evolution. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s