Dažas domas par mūsu nākotni

Daudzi šodienas notikumi liek domāt. Otrā pasaules kara un padomju okupācijas laikā tika iznīcināti labākie, inteliģentākie Latvijas cilvēki, apspiesta latviešu valoda un kultūra, un izveidota utopiska un netaisnīga sociālisma sistēma. Kopš neatkarības daļējas atjaunošanas mēs esam spiesti noskatīties, kā veikli cilvēki likumīgi (tādā nozīmē, ka likumi to pieļauj) un nelikumīgi izlaupa valsti (30-40% nacionālā kopprodukta pieder nelegālajam biznesam), kā pagrimst kultūra un izglītība. Vienīgā vieta, kur saglabājas cilvēciskās vērtības un godīgums, ir ģimenes, kas cenšas savā vidē vērtības uzturēt un bērniem tālāk nodot.

Nevar teikt, ka valsts šeit nepiedalās. Piedalās, bet nemākulīgi un nekompetenti. Mums nav pietiekošas izglītības. Pie mūsu dzīves pieder, ka kādreiz kāda banka, rūpnīca vai firma (dažiem izdevīgi) bankrotē, kāda ēka sabrūk vai piedzēries policists uzbrauc gājējam.  Traģika ir tā, ka šādi notikumi būs vēl. Ja mēs nemainīsimies, tad mēs esam nolemti neveiksmīgai, bezperspektīvai nākotnei.

 Nav nekāda māksla visu apsūdzēt un nosodīt. Ir jāsaka, kā ir pareizi, kā  ir jābūt.

Egils Levits LU runāja, ka, lai tuvinātu Latvijas krievu un latviešu  kopienas, jānoformulē to, kas tām ir kopīgs, un to jāieraksta Satversmes preambulā. Jautājums ir plašāks. Satversmes preambulā jāieraksta to, kas ir kopīgs visiem cilvēkiem. Tur jāieraksta Latvijas valsts pozīciju cilvēka dzīves pamatjautājumos. Ja mēs gribam, lai mums būtu vienota valsts, tad ir jāuzraksta, kas ir šīs valsts cilvēku dzīves pamatā.

 Maija Kūle grāmatā ‘Eirodzīve’: „Būtu naivi domāt, ka mūsdienu eirodzīvei – arī Latvijas sabiedrībai – ir saistošas tādas tēmas kā morāle, labā un ļaunā kritēriji. Deviņpadsmitais un agrākie gadsimti, kad kristietība vēl valdīja cilvēku prātos, ir pagājuši” (404.lpp.). „Jo vairāk Latvija iekļaujas Eiropas garīgās dzīves norisēs, jo lielākā mērā sabiedrību pārņem tajā valdošais gars. Bet šis gars nes sev līdzi atziņu, ka universāla ētika nav iespējama (406.lpp.).

Latvijas filozofiem nav risinājumu, nav pozitīvās platformas, ko piedāvāt sabiedrībai: Universāla dzīves jēga, ko varētu kādam iedot, nepastāv (179.lpp.). Ir visu pieeju un izpratņu sajaukums. Uzskatu brīvība.

 Pēc M. Kūles iznāk, ja ‘kristietība vairs nevalda cilvēku prātos’, tad ‘universāla ētika nav iespējama’. Tā tas varbūt bija pagājušā gadsimta sākumā un vidū, – to ilustrē skaistie un pesimistiskie latviešu rakstnieku, dzejnieku un domātāju grāmatas, raksti un dzejoļi. Izņemot vienīgi varbūt Jāni Grotu – dzejolī ‘Atziņa’ viņš rakstīja:

Nav Dieva debesīs, nav Dieva dabā,

Ik mirkli daba pati mirst un dzimst,

It tikai cilvēks, cilvēci kas glabā,

Ja nav vairs cilvēces, tad arī cilvēks ļimst.

                         Ir vēl tik nākotne, kas pieder jaunām ģintīm.

                         Ak, laimīgie, kas vēl tik rītdien dzims!

                         Tie pacels cilvēku uz atziņām kā klintīm,

                         Kad mūsu laikmets aizmirstībā grims.”

Šodien stāvoklis ir radikāli mainījies. Ja gribam izdzīvot, mums jāierauga, ka laiki ir mainījušies un mums, cilvēkiem ir pienācis laiks mainīties. Radikāli. Vēl mums jāierauga, ka tas ir ļoti grūti, gandrīz neiespējami:

 Every man is a creature of the age in which he lives. Very few are able to raise above the ideas of the time. Voltaire.

Vai arī: People do not change their minds. They die outW. Heizenberg.

 Lai vadītu sabiedrību, mēs nedrīkstam ignorēt tās galveno instrumentu – valsti, tās aparātu. Tādēļ valstij ir jānoformulē savu pozīciju cilvēka dzīves pamatjautājumos.

Mums nav jānotic dažu cilvēku izteikumiem tik svarīgos jautājumos kā cilvēka dzīves pamati. Latvijas bankas speciālists Jēkabsons rakstīja, ka varbūtība iegūt izcilas atziņas un domas valstī, kurā ir 200 miljoni iedzīvotāju, ir 100 reizes lielāka nekā valstī, kurā ir 2 miljoni iedzīvotāju.

 Ir noticis tā, ka ne tikai Latvijā, bet daudzās mazās valstīs, kurās cilvēki viegli nevar paņemt to labāko no lielo valstu kultūrām, zināšanas un dzīve ir provinciālas. ASV 100 cilvēku zinātnieku grupa AVOID-L 15 gadu laikā ir izveidojusi īstenībai visai tuvu stāvošas atbildes par cilvēka dzīves pamatjautājumiem. Šīs grupas apspriežu rezultātus filosofijas doktors kodolfiziķis Victor Stenger, lietojot eksakto zinātņu metodes, ir aprakstījis 12 populārās grāmatās: God the Failed Hypothesis: How Science Shows That God Does Not Exist, (2007), The New Atheism: Taking a Stand for Science and Reason (2009), The Fallacy of Fine-Tuning: How the Universe is Not Designed for Humanity (2011), God and the Folly of Faith: The Incompatibility of Science and Religion (2012), God and the Atom: From Democritus to the Higgs Boson (2013), Has Science Found God? (2003), The Unconscious Quantum, (1995), Timeless Reality (2000) u.c.

Grupas diskusijās var pieteikties    https://groups.google.com/forum/?hl=en#!forum/atvoid,

vairāk par autoru    http://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/VWeb/Home.html.

 Universāla ētika ir iespējama, tā ir zināma un aprakstīta simtiem zinātniskās publikācijās un grāmatās. Tās galvenās domas:

–         ētikas un cilvēcisko vērtību avots ir viens: realitāte, mūsu laime un sāpes, mūsu ciešanas un bojāeja;

–     zināšanas par to, kā ir pareizi, kā vajaga, mēs neiegūstam no kaut kādiem mistiskiem avotiem, transcendences, mācībām vai reliģijām, bet – no tā, kas ar mums notiek, no dzīves;

–      svētumu, dziļāko dzīves jēgu, kas ir augstāka par mūsu ikdienu, mēs iegūstam, uz savu esību lielā mērogā lūkojoties;

–       mūsdienu ētika ir zinātnes priekšmets, kurā tiek lietoti Karla Poppera noformulētie zinātniskās izpētes principi.

 Mums tikai atliek nebūt slinkiem un paņemt, apgūt to, pie kā pasaules izglītotākie cilvēki jau daudz pastrādājuši. Stengersa grupas iepriekšējo gadu diskusiju tēmas daļēji latviskotas un saglabātas www.artificialintelligence.lv (galvenokārt nodaļā ‘Diskusijas’) un www.basicrulesoflife.wordpress.com. Lai varētu saprast, kas mēs esam, kāda ir mūsu dzīves jēga un vērtības, nevarēs iztikt bez matemātikas, fizikas, informācijas teorijas zināšanām.  Un milzīgas vajadzības pēc tām. Bez tām vairs nevar iztikt, laiki ir mainījušies, visa cilvēku dzīve ir mainījusies.

Šodien katram domājošam cilvēkam vajadzīgas zināšanas, kas apziņā ļauj izveidot realitātei atbilstošus pasaules modeļus. Tas vajadzīgs, lai varētu paredzēt nākotnes notikumus.  Mums nav pamata domāt, ka sabiedrības vadīšanai vajadzīgas mazākas zināšanas.

 Kopsavilkumā var sacīt, ka, ja gribam, lai uzbūvēto ēku sabrukšana un līdzīgi notikumi neatkārtotos, mums ir vajadzīga radikāla izglītības reforma.  Un Satversmes preambula, kurā atspoguļotas mūsdienīgas atziņas par cilvēku ētiku un vērtībām. I.V.

Tā kā labais tonis prasa neatkārtot saviem vārdiem to, ko pirms autora pateikuši citi, tad dosim vārdu viņiem:

 Par dzīves jēgu un vērtībām: “Īstenībā tas taču ir kauns, ka staigā pa zemi un par to gandrīz nekā nezina. Daudz lielāks kauns, ja vispār nezina, kādēļ staigā pa zemes virsu.” E. M. Remarks

Par mūsu valsts pārvaldi: “Par apātiju pret politiku mēs maksājam ar to, ka valsti pārvalda negodīgi cilvēki.” Platons.

Par reliģiju:

No one in their right mind would let a first-century dentist fill their children’s teeth. Why, then, do we allow first-century theologians to fill our children’s minds?”

 Michael Dowd

Par cilvēci viens no mūsdienu pasaules lielākajiem zinātniekiem:  

Humanity today is like a waking dreamer, caught between the fantasies of sleep and the chaos of the real world. We have created Star Wars civilization, with stone age emotions, medieval institutions and godlike technology. We are terribly confused by the mere fact of our existence, and a danger to ourselves and to the rest of life.”
Edward Osborn Wilson

Par filosofiju:

Philosophy of science is about as useful to scientists as ornithology is to birds.”

Richard Feynman

Par mūsu uzdrīkstēšanos:

You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore.”

Christopher Columbus

Advertisements

About basicrulesoflife

Year 1935. Interests: Contemporary society problems, quality of life, happiness, understanding and changing ourselves - everything based on scientific evidence. Artificial Intelligence Foundation Latvia, http://www.artificialintelligence.lv Editor.
This entry was posted in Common, Understand and Manage Ourselves. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s