Cilvēka esības pamatvērtības

Izveidot un definēt valsts nostāju cilvēka esības pamatjautājumos. Valsts pozīcijas pamatā jāliek mūsdienu evolūcijas un informācijas teoriju pamatatziņas, atmetot mistiku un pirmatnējo cilšu ticējumus.

1. Visi mūsdienu cilvēki ir primātu pēcteči, un viņiem piemīt ģenētiski mantotas īpašības: ņemt arī tad, kad tas izdzīvošanas nodrošināšanai nav nepieciešams, un apliecināt sevi pašam sevis un dažādu sociālo grupu dalībnieku priekšā. Valsts likumdošana (dzīves spēles noteikumi) jāveido, ievērojot un izmantojot šīs īpašības. Balstoties uz tām.

2. To, kas notiek sabiedrībā, nenosaka kaut kādas mācības vai ideoloģijas, bet – visu indivīdu rīcība, kopā sasummēta (E.O. Wilson).

Tas nozīmē, ka, lai veidotu, vadītu to, kas sabiedrībā notiek, jāveido indivīdu vērtības un rīcību. Tas, savukārt, nozīmē, ka jaunas, citādas sabiedrības veidošanu jāsāk ar izglītību, ar topošās paaudzes jaunas, mūsdienīgas apziņas  veidošanu. Radikāli jāmaina izglītības un valstij piederošo masu informācijas līdzekļu (MIL) mērķi un uzdevumi. Skolas uzdevums ir nevis veidot mašīnas vai datora piedēkli, bet cilvēku, kas gūst prieku par iegūto izpratni un spēj apzināti veidot savu un savas sabiedrības dzīvi. MIL uzdevums ir nevis izklaidēt, bet veidot izpratni un vērtības.

3. Valstij jāizveido sava pozīcija ētikas un morāles pamatjautājumos. Jāizveido un skolās jāmāca atbildes uz cilvēka esības pamatjautājumiem: kas mēs esam, no kurienes mēs nākam un uz kurieni mēs ejam. Līdzšinējie priekšstati ir novecojuši, piemēram,

Maija Kūle grāmatā ‘Eirodzīve’: „Būtu naivi domāt, ka mūsdienu eirodzīvei – arī Latvijas sabiedrībai – ir saistošas tādas tēmas kā morāle, labā un ļaunā kritēriji. Deviņpadsmitais un agrākie gadsimti, kad kristietība vēl valdīja cilvēku prātos, ir pagājuši” (404.lpp.). „Jo vairāk Latvija iekļaujas Eiropas garīgās dzīves norisēs, jo lielākā mērā sabiedrību pārņem tajā valdošais gars. Bet šis gars nes sev līdzi atziņu, ka universāla ētika nav iespējama” (406.lpp.).

Latvijas filozofiem nav risinājumu, nav pozitīvās platformas, ko piedāvāt sabiedrībai: „Universāla dzīves jēga, ko varētu kādam iedot, nepastāv” (179.lpp.). Ir visu pieeju un izpratņu sajaukums.

Mūsdienu zinātne katram domājošam cilvēkam dod skaidru, uz novērojumiem un faktiem balstītu priekšstatu par Visuma, komplicētības un dzīvības izcelsmi, par mūsu vērtībām un Homo sapiens uzdevumu un esības jēgu (vairāk: http://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/VWeb/Home.html, https://groups.google.com/forum/?hl=en#!forum/atvoid, http://www.basicrulesoflife.wordpress.com).

4.  Lai pārveidotu sabiedrību, jāsāk ar faktiskā stāvokļa konstatāciju. Šajā interneta vietnē katra nodaļa jāveido no divām daļām: pirmā, kurā savākti skaitļi, kas raksturo faktisko stāvokli (salīdzinot ar citām pasaules valstīm) ekonomikā (IKP, parādnieku skaits un katra indivīda parādu lielums un sagaidāmais nomaksas laiks, iedzīvotāju veselība, dzīveslaiks un izmaiņas, patēriņa grozs), likumdošanā (pārkāpumu skaits, ieslodzīto skaits, izskatīto, atrisināto un neatrisināto lietu skaits, korupcijas lielums),un citas nozares, piemēram, iedzīvotāju uzticēšanās savai valstij, un otrā, kurā pateikts, kā problēmas risinās.

Nav iespējams ārstēt slimnieku, neizmeklējot viņu un neuzstādot diagnozi, tāpat nav iespējams ārstēt sabiedrību, tikai runājot par to, kas ‘jāattīsta, jāveido un jānodrošina’. (Ja precīzi, tad ir iespējams, bet – mazefektīvi. Ja mēs gribam iesaistīt sabiedrību, ja mēs gribam, lai masu jeb ierindas cilvēks, lai katrs piedalās, tad mums katram ir jāiedod vīzija, jāparāda ceļš, kas vedīs no esošā stāvokļa uz labāku. Godīgi un vīrišķīgi pašiem sev jāpasaka, kā ir, un ko darīsim, lai būtu labāk).

Advertisements

About basicrulesoflife

Year 1935. Interests: Contemporary society problems, quality of life, happiness, understanding and changing ourselves - everything based on scientific evidence.
This entry was posted in Human Evolution, Values and Sense of Life. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.