Vērts ieskatīties

Kaut arī autoram pietrūkst plašāks skatījums (“Lai gan vairums cilvēku zina un jūt, ka lielākā daļa politiķu ir nekompetenti nelieši, tomēr patiesos Latvijas (un ne tikai) korumpētības apmērus apzinās retais.”), kurš redz, ka līdzšinējā evolūcija ir veidojusi mūs tādus, kādi mēs esam, kopumā situācijas apraksts šķiet visai tuvs īstenībai.

Un, ja man jāatbild uz jautājumu ‘ko darīt?’, tad jāatkārto sen zināmas atziņas: cilvēki mācās tikai tad, kad viņi iet bojā. Katram atliek dzīvot viņa individuālajā pasaulē, pieņemot, ka lielā mērogā daži indivīdi, kuri zina un saprot stāvokli, neko nevar izmainīt. Izskatās, ka mēs esam nolemti izdzīvot populāciju evolūcijas patiesības un nolemti būt atkarīgi no līdzšinējiem notikumiem, no ģenētiskā mantojuma un indivīdu apziņās ieveidotiem kultūras šabloniem.

http://infoagentura.wordpress.com/2013/12/07/korupcija-deputatu-un-valsts-parvaldes-vadibas-mehanisms/

http://infoagentura.wordpress.com/2013/12/07/korumpantu-izradisanas-triumfs/

Advertisements

About basicrulesoflife

Year 1935. Interests: Contemporary society problems, quality of life, happiness, understanding and changing ourselves - everything based on scientific evidence. Artificial Intelligence Foundation Latvia, http://www.artificialintelligence.lv Editor.
This entry was posted in Are We doomed?, Common, Human Evolution. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s