Putina apslēptā manta

http://failiem.lv/u/dfeknhh   http://failiem.lv/u/fhjolit   http://failiem.lv/u/luygrhn   http://failiem.lv/u/uimwrbz

1. Tad, kad Latvijas TV rādīs tādu pašu filmu par Latvijas bijušiem un esošajiem ņēmējiem, tad mēs zināsim, ka mums ir brīvi masu informācijas līdzekļi. Bet neliels progress, salīdzinot ar padomju sistēmu, tomēr ir: starp visatļautības viedokļu simtiem (to sauc par uzskatu un apziņas brīvību) mēs varam pateikt arī dažas patiesības. Tās gan masu nezinātāji neieraudzīs, bet, ja ieraudzīs, tad nesapratīs, un, ja sapratīs, tad neko nevarēs izmainīt. Jo šodien ņēmēji tik stipri un droši pārvalda cilvēku apziņu, ka viņiem nav jābaidās vairāk par Putinu.

2. Cilvēces attīstības galvenais pavadonis ir nolemtība. Tikai šī gadsimta sākumā mums parādījās pirmās nopietnās zināšanas par mums pašiem, par to, kā mēs esam nolemti klausīt savam ģenētiskajam (primātu) mantojumam (Edward O. Wilson On Human Nature), un kāpēc cilvēku sabiedrība tuvākajos gadu desmitos nevarēs pacelties tam pāri (Jeff Hawkins grāmatā On Intelligence). Bet indivīdi-personības jau var sākt, par to medicīnas doktora psihoterapeita Daniel J. Siegel grāmata Mindsight, The New Science of Personal Transformation).

Šāds nevarības piemērs redzams arī mūsu sabiedrībā : mēs runājam par Nīderlandes un Singapūras ‘modeļiem’ (Repše u.c.) tāpat kā Aleksandrs Ņikonovs grāmatā ‘Aiz Impērijas Fasādes’: “komunisms un sociālisms nestrādā, to mēs zinām no pieredzes.”

Mūsu politiķu minētie modeļi ‘strādā’ – to mēs zinām no pieredzes. Viņi nerunā par tiem principiem, kas strādā: cilvēku sabiedrību jābūvē, jābalsta uz tām īpašībām, kādas cilvēkiem ir. Vēl vairāk, tās jāizmanto. Šīs no primātiem mantotās īpašības pavisam vienkāršā skatījumā ir: vajadzība lietot materiālus un iespējas, kas nodrošina izdzīvošanu (privātīpašums), vajadzība sevi apliecināt (sacensība un konkurence), vajadzība vairoties un nodot tālāk (ģimene un sociālās grupas). Kamēr mēs mēģināsim kopēt, atdarināt, nesaprotot pašu galveno – darbības principu, tikmēr būsim nolemti nevarēt labāk.

3. Un vēl dažas lietas nepieciešamas: tās ir fizika’, matemātika, informācijas un evolūcijas teorija, kosmoloģija u.c. priekšmeti vismaz augstskolas kursa līmenī. Tie, kas ļauj ieraudzīt  pasauli. Un pāri visam: milzīga vagadzība saprast. Un vēl: nesaudzīga prasība pēc īstuma un patiesīguma sevī, savā domāšanā (to panāk ar sevis apšaubīšanu). Jo ir lēti iesēsties māņticības izdabājošā straumē, kas gan sagādā iekšēju (brīžiem gan apšaubītu) mieru un sakārtotības izjūtu, bet liek dzīvot pasaulē, kam maz sakara ar īstenību. Vizma Belševica gan rakstīja Prāta tuksnesī akmeņainā, bet:  prāts ir pilnvērtīgas dzīves nepieciešama, bet nav pietiekoša daļa: visiem eksakti domājošiem cilvēkiem ir iespējama, ir pieejama ļoti bagāta emociju dzīve, tikai … lietot var tikai to, kas ir izveidots. izkopts. Dziļu emociju vajadzību (un prasmi) mums iedod gēni un izkopj (vai sakropļo) vecāki un apkārtējā vide. Bet, arī tie, kam nav palaimējies, var daudz ko darīt. Par to vairāk – Daniel Siegel.

Advertisements

About basicrulesoflife

Year 1935. Interests: Contemporary society problems, quality of life, happiness, understanding and changing ourselves - everything based on scientific evidence. Artificial Intelligence Foundation Latvia, http://www.artificialintelligence.lv Editor.
This entry was posted in Common, Happiness and Quality of Life, Human Evolution. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s