Mindsight

Dr. Siegel http://www.youtube.com/watch?v=Nu7wEr8AnHw, www.DrDanSiegel.com, www.MindsightInstitute.comwww.facebook.com/DrDanSiegel, twitter.com/DrDanSiegel

Latvijā: http://www.diena.lv/diena-tv/dzive/prata-kutinasana-stabingis-valdi-par-saviem-paradumiem-nevis-lauj-tiem-vadit-sevi-14000928, http://psih.lv/sitemap/, http://psih.lv/raksti/

Mūsu smadzenes, tādas, kādas tās ir šodien, veidojās pirms 40 miljoniem gadu. Tās vēl šodien glabā to uzbūvi un īpašības, kādas bija vajadzīgas, derīgas izdzīvošanai toreiz, pirmatnējo cilšu apstākļos. Trejādā, pakāpeniski veidotā uzbūve šodien mums stāsta Homo sapiens evolūcijas vēsturi: visupirms pirmatnējās jeb reptiļu smadzenes, kuras ieslēdz galvenos izdzīvošanas mehānismus ‘sastingt, bēgt, uzbrukt’, appludina nervu sistēmu ar attiecīgiem hormoniem (stresa hormons kortizols), un sagatavo fizisko ķermeni darbībai: pulss paātrinās, elpa aizturēta, acis ieplešas, muskuļi saspringst.

Pēc tam nākošais smadzeņu ‘slānis’, nākošais evolūcijas veidojums – limbiskās (jeb emociju) smadzenes, kuras iemācīja mūs pieķerties sev līdzīgajiem, un dod mums milzīgu gandarījumu par šīs vajadzības piepildīšanu. Ne jau kaut kā, bet atkal piepildot, pārpludinot mūsu nervu sistēmu un ķermeni ar laimes hormoniem (dopamīns un serotonīns) tā, ka mūs jūtamies kā ‘septītajās debesīs’), tā, ka šie hormoni iespaido galvenās ķermeņa funkcijas (sirdsdarbību, gremošanu, imūnfunkciju), un padara mūs atkarīgus. Atkarība izpaužas visdažādākajos veidos – tā ir mīlestība pret pretējā dzimuma partneri (ar zināmām kroplībām un novirzēm), mīlestība starp vecākiem un bērniem, un mīlestība, kuru mūsu sabiedrībā sauc par draudzību. Bez tam vēl zīdītājiem, un itsevišķi Homo sapiens, šī ģenētiskā vajadzība (viena no daudzajām) izpaužas kā vajadzība pēc sociālas sadarbības un sevis apliecināšanas sociālā grupā. To mēs redzam ikdienā pie zīdītājiem, kad viens tēviņš padzen otru, lai apaugļotu mātīti un iegūtu dominanci sociālā grupā, un cilvēkiem mūsu modernajā dzīvē.

Izdzīvošanai nepieciešamais instinkts, varbūt pat stiprākais mūsu instinkts – bailes no bojāejas, no nāves – jau pirmatnējiem Homos sapiens iedeva, izveidoja ‘izdzīvošanas stratēģiju’ – priekšstatus par gariem un tēliem, kuriem jāpielabinās, kuriem jāziedo vai jāupurē, fantastiskus priekšstatus par dieviem un ārpus zemesdzīves pasaulēm. Šī instinkta prasību apmierināšana dod mums dziļu mieru, drošības sajūtu, piepildījumu un gandarījumu. Šī instinkta vajadzības šodienas valodā mēs apzīmējam kā vajadzību pēc satura un jēgas, pēc svētuma, kas stāv pāri mūsu ikdienai un tās sīkajām vajadzībām. Mūsdienu cilvēkam šo vajadzību piepildīšanai tikai divi ceļi: dažādās kultūrās izveidoti pārdabisku dievu modeļi un pasaules, dažādas ‘mācības’, kuras sauc par reliģijām vai ‘filosofijas skolām’, to galvenais mērķis ir dot doktrīnu pieņēmējam instinktu apsolīto (ģenētiski ieveidoto, nodrošināto) gandarījumu, mieru un harmoniju.

Otrs ceļš ir Vizmas Belševicas vārdiem izteikts: tas ir ceļš ‘prāta tuksnesī akmeņainā’. Šī ceļa gājējiem nepieciešama lielāka drosme un vīrišķība, lai ieraudzītu, ka mēs šajā Visumā esam tikai likumsakarīgs evolūcijas gadījuma notikumu savirknējumu produkts, Visuma matērijas īpašību kaut mazvarbūtīgs, bet dabisks rezultāts. Vai, mūsdienīgiem vārdiem sakot, informācijas apstrādes mašīna, kas ievietota garas un sarežģītas evolūcijas veidotā (ar pretrunīgām un nepilnīgām smadzenēm apveltītā) bioloģiskā ķermenī, vai, Carl Sagan vārdiem runājot, ‘Visuma matērijas mēģinājums sevi apzināties’. Šis ceļš ir grūtāks un sāpīgāks tā vienkāršā iemesla dēļ, ka tas mazāk atbilst mūsu smadzenēs ieliktajam vajadzību piepildīšanas un gandarījuma saņemšanas mehānismam. Šī ceļa gājējiem gandarījumu jāsaņem tikai no apziņas, ka viņi dzīvos ‘mūžīgi’ tikai tādā nozīmē, kā ‘mūžīgi’ dzīvos viņu savāktā, jaunradītā un tālāk nodotā informācija. Jo līdz konkrētu indivīdu apziņas izdzīvošanai lielāka laika mērogā (gadu simti vai tūkstoši) vēl jāgaida līdz cilvēku apzinas pārnešanai uz drošāku, stabilāku vidi, kas pašreizējā globālo problēmu uzkrāšanās situācijā ir gadījuma notikums ar varbūtību 0,5. Šī ceļa gājējiem gandarījumu jāsaņem tikai no tā, par cik viņi ir izpildījuši savu pietuvošanos ilglaicīgai eksistencei – nodevuši citiem daļu no sevis – savas zināšanas. Un vēl šī ceļa gājēji gandarījumu var saņemt no apziņas, ka viņi sevi nemāna, lietojot evolūcijas iedotos, mūsu smadzenēs ieveidotos sevis mānīšanas mehānismus, bet dzīvo iespējami tuvu reālajai, kaut arī nepilnīgi izzinātai pasaulei. Tā ir apziņa, ka viņi ir īsti un patiesi pret sevi, un dzīvo iespējami tuvu skarbajai Homo sapiens traģiskās esības pasaulei.

Vēl trešais smadzeņu ‘slānis’, virsējais, loģiski domājošais, faktus, argumentus un pierādījumus lietotājs slānis – neokortekss. Šis smadzeņu apgabals ļauj mums dzīvot vistuvāk realitātei, ļauj sakarīgi novērtēt, izrēķināt un veiksmīgi izvēlēties rīcību, kas nodrošina labklājību un izdzīvošanu.  Bet: tas, tā rezultāti un lēmumi nedod mums tūlītēju gandarījumu, bet tikai iedod rīcības stratēģiju, kas nepiepilda, bet ļauj izdzīvot un attīstīties lielāka laika mērogā. Šī neokorteksa slēdzieni un rekomendācijas bieži ir pilnīgā pretrunā ar ‘mīlestības un emociju’ smadzeņu daļas – limbisko smadzeņu – lēmumiem un vajadzībām. Tādēļ jau gadu tūkstošiem cilvēki pazīst pretrunu ‘starp jūtām un prātu’.

Augstākminētie autori dod mums priekšstatu un receptes kā samierināt, savienot mūsu trejādo smadzeņu darbību vienotā, harmoniskā, sabalansētā veselumā. Dod ziņas par mūsu smadzenēm un to darbību. Tātad, ziņas par mūsu problēmām, novirzēm, sāpēm un arī par to, kā katram cilvēkam izveidot savas dzīves jēgu. Kā samierināties ar to, ka mūsu smadzenes ir tādas, kādas tās izpētījuši un apraksta mūsdienu zinātnieki, un kā ar tām ‘tikt galā’ – kā tās saprast, iepaidot un veidot. Tātad, ja lietojam mazliet skaļākus vārdus, – kā dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, kas atrodas tuvu realitātei.

About basicrulesoflife

Year 1935. Interests: Contemporary society problems, quality of life, happiness, understanding and changing ourselves - everything based on scientific evidence.
This entry was posted in Common, Happiness and Quality of Life, Human Evolution, Understand and Manage Ourselves, Values and Sense of Life. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.