Dažas atziņas par dzīvi

http://psih.lv/dazas-atzinas-par-dzivi/,  by Ansis

Kādā Nīla Donalda Volša (Neale Donnald Walsh) seminārā dzirdēju šos 15 punktus, atziņas par dzīvi. Attieksmes, kuras parasti, vairumam no mums (vismaz man) ir pretējas šeit rakstītam. Atziņām var piekrist vai nepiekrist, bet, pat tikai padomājot par tām, pilnīgi iespējams, atvērsies jauna perspektīva un dzīve parādīsies citādāka, nekā tā ir šobrīd. Pilnīgi iespējams, ka tā būs vieglāka, priecīgāka ar mazāk kreņķiem un gruzonu. Un tas jau ir labi.

Šīs atziņas izteiksmīgi raksturo mūsu laikmetu un autoru. Dažās mācību grāmatās atrodamas domas pievienošu. I.V.

1. “Nāve neeksistē. Tas, kas ir, tā ir tikai transformācija, pāreja no viena veida uz citu.” Protams, ka nāve tādā nozīmē, kā matērijā ieliktās informācijas izdzēšana, eksistē. Šis izteikums ieraugāms kā ‘māksliniecisks pārspīlējums’. Bet šajā izteikumā var ieraudzīt arī domu, kuru autors varbūt arī gribējis pateikt: daudzās mūsu novērotās pašorganizējošās sistēmās, kurās notiek informācijas dzēšana (tiek izmainīta vai nojaukta fizikālā struktūra, kurā informācija ierakstīta), tajās palikušā informācija (vai enerģija) tiek izmantota nākošās, sarežģītākas struktūras veidošanai. Piemēram, augi un dzīvnieki, kurus mēs apēdam. Vai arī cilvēki, kad nomirst, aiz sevis atstāj informāciju, kura tiek izmantota nākošās, (bieži) sarežģītākas struktūras veidošanai. Bet tas tā nav vienmēr, piemēram, civilizāciju bojāeja, vai, vispārīgāk, visi tie notikumi, kuros pašorganizētās sistēmās ierakstītās informācijas lielākajos strutūras elementos ierakstītā daļa iet bojā, bet paliek tikai sastāvdaļās (atomos, molekulās, fizikālajos procesos) ierakstītā info. Vairāk par to: Robert U. Ayres, Information, Entropy and Progress.

Vispārīgi var teikt, ka pašlaik mēs novērojam, ka uz Zemes, pateicoties no Saules saņemtai enerģijai un gadījuma notikumiem pašorganizējošās sistēmās, jaunradītā informācija nepārtraukti tiek daļēji, dažās vietās dzēsta, bet citās vietās – radīta no jauna, izmantojot iepriekšējos procesos uzkrāto. Uz mūsu planētas notiekošo raksturo divi globāli procesi: 1) vispārēja entropijas palielināšanās sistēmā ‘Saule-Zeme-apkārtējā vide’. 2) vispārēja informācijas jaunrade un uzkrāšana (un komplicētības palielināšanās) pašorganizējošās sistēmās (self-organizing systems).

3. “Neviens nedara neko, kas nebūtu atbilstošs viņa pasaules uzskatam. Mēs katrs redzam pasauli pa savam. Mums katram ir savs pasaules uzskats. Un – mūsu katra darbības atbilst mūsu katra pasaules uzskatam. Es nevaru zināt par citu, kā viņam būtu jādara, jo es nezinu viņa pasaules uzskatu.” Šis izteikums skaisti apstiprina domu, ka neviens cilvēks nav apzināti ļauns vai netaisns, mēs visi (gandrīz!) rīkojamies saskaņā ar domu, ka rīkojamies taisnīgi, un, ja kādam darām sliktu, tad tāpēc, ka domājam, ka saņēmējs ‘to ir pelnījis’. Mazliet plašāk, zināma informācijas teorijas aksioma saka, ka visas informācijas apstrādes mašīnas ir nolemtas rīkoties tikai saskaņā ar to informāciju, kas tajās ielikta vai izveidota.

7. “Nekas nav svarīgi. Nozīmi, svarīgumu piešķiram tikai mēs paši. Lietām – pašām par sevi – svarīguma nav. Dzīves jēga ir izvēlēties to, kas ir svarīgi. Bet dzīvei pašai – nekas nav svarīgi.” Tiešām, neskatoties uz to, ka daži pasaules zinātnieki saka, ka “Meaning and symbolic value are the essence of information” (Pocket Guide to Interpersonal Neurobiology’, Daniel J. Siegel),  informācijas teorijas radītājs Šenons rakstīja, ka “The ‘meaning’ of a message is generally irrelevant”. Tā tas arī ir: loterijas biļetes numura info saturs nav atkarīgs no saņēmēja prieka vai bēdām: svarīgumu saņemtajam ziņojumam piešķir saņēmējs. Saņēmēja prieks nemaina ziņojuma saturu.

10. Dzīve nav tas, kas tā nav. Dzīve nav pārbaudījums, tā nav skola. Dzīvē – dzīvei nav nekas jāiemācās vai jānopelna, vai jāpierāda. Viss, kas tev ir nepieciešams, tev ir jau iedots. Bērnam nav jāmāca mīlēt vai smieties – viņiem tas viss jau ir dots. Izgāzties nav iespējams. Tu vienkārši realizē to, kas tu esi. Tas arī viss. Ja tas nav kalambūrs, kura uzdevums ir pievērst uzmanību, tad tas nav pareizi. Dzīve ir skola, tikai kropļiem tā nav. Protams, ka mēs bērniem mācam mīlēt. Šī prasme un vajadzība ir valoda, kuras mācīšanās nepieciešamība un spējas bērnā jau ģenētiski ieliktas, bet, ja tās neizkopj, iznāk traģisks kroplis. Pirms vairākiem gadiem internetā bija aprakstīts gadījums, kur kāds bērns Krievijā līdz 18 gadiem bija dzīvojis būdā kopā ar suni, un neprata runāt – māte nebija iemācījusi. Kad vietējās iestādes to atklāja, bērnu ievietoja invalīdu namā.

11. Padomā, pirms runā. Pirms ko saki, pavaicā sev, vai tā ir patiesība? Vai tas ir palīdzoši? Vai tas ir iedvesmojoši? Vai tas ir nepieciešami? Vai tas ir jauki? Ja kaut viena atbilde ir “nē” – varbūt labāk ir paklusēt? Tieši to mēs visai masveidīgi novērojam mūsu sabiedrībā. Internetā lasām daudzu valdībā un parlamentā strādājošo cilvēku nosodījumus, apsūdzības un apsaukājumus. Galvenā doma ir, ka kritizētāja uzdevums ir ne tikai pateikt, kā ir nepareizi, viņam jāsaka arī, kā ir labāk, kā ir pareizi. Ja ‘kritizētājs’ to neprot, nevar, tad viņa ‘ieguldījums’ sabiedrībai nereti nodara vairāk kaitējumu, nekā labumu. Mums vajadzīgi kritizētāji, kas neienīst, bet saprot. Un prot labāk.

Advertisements

About basicrulesoflife

Year 1935. Interests: Contemporary society problems, quality of life, happiness, understanding and changing ourselves - everything based on scientific evidence.
This entry was posted in Common, Happiness and Quality of Life, Understand and Manage Ourselves, Values and Sense of Life. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.