Latvija: neatkarības mijkrēslis. Okupācija

Ilgas Gores un Aivara Strangas 1992.g. izdota grāmata, pildīta ar faktiem un norādēm uz dokumentiem.

Neatkarīgās Latvijas valsts pastāvēšana bija ļoti īsa…  Jau 1939.g. 2. oktobrī sarunā ar V. Munteru Maskavā J.Staļins atklāti pateica, ka pēc gaidāmā līguma noslēgšanas “katram būs zināms: šeit divi saimnieki – latvieši un krievi”. Taču šis ‘divvaldības’ posms bija īss. Pienāca 1940.gada 17. jūnijs, arī K. Ulmaņa neaizmirstamā runa. Profesors H. Biezais rakstīja, ka šī runa, “kamēr vien dzīvos latviešu tauta, izraisīs pārdomas, spiedīs jautāt un meklēt atbildes uz jautājumiem. Ulmaņa runa par ‘draudzību’ ir nožēlojama. Arī tad, ja tā ir teikta kā diplomātisks žests, vienmēr ir jājautā, vai tādam žestam bija kāda jēga…”

Ulmanis runāja, ka “viss, kas tagad notiek un tālāk notiks, nāks par labu mūsu valsts nākotnei…”

H. Biezais, izvērtējot šos vārdus, secināja: “Es neredzu citas iespējas, kā vien atzīt, ka Ulmanis, runādams par ‘draudzību’ ar savas valsts okupantiem, ir nevajadzīgi pazemojis sevi un savu tautu”. Ulmaņa parakstītos dokumentus H. Biezais ir nosaucis par “…tīru izsmieklu”. H. Biezā skarbie vārdi, ka “pirmās okupācijas nedēļas pierādīja, cik aplama bija doma, ka mītu par mūžīgo Latviju varētu savienot ar savā vietā palikšanu reālajā pasaulē un kalpošanu komunistiem. Ulmanis šai ziņā ir neglābjami maldījies”, ir pārmetums un viela pārdomām ne tikai par Ulmani.

Šo K. Ulmaņa runu E. Dunsdorfs pamatoti nosaucis par vienu no visdramatiskākajām, ko Ulmanis savā mūžā jebkad pateicis.

R. Bērziņš: “Šeit ar nožēlu jākonstatē, ka arī valsts prezidentam reizēm var būt kalpa mentalitēte”. A. Šilde par Ulmaņa valdību: “…minimālais, ko tā vēl varēja darīt, bija konsekventi noraidīt kaut vārdos un rīcībā svešas varas uzkundzēšanos Latvijā”.

Šī grāmata ir liecība par notikumiem, kuru autori un dalībnieki mēs esam. Šos notikumus jāzina katram cilvēkam, kas šeit dzīvo un grib domāt un savas valsts un tautas labā kaut ko darīt. Nav iespējams iet uz priekšu, ja neierauga savas kļūdas un pārkāpumus. Arī tad, ja tie ir nezināšanas rezultāts. I.V. 

Advertisements

About basicrulesoflife

Year 1935. Interests: Contemporary society problems, quality of life, happiness, understanding and changing ourselves - everything based on scientific evidence.
This entry was posted in Common, Understand and Manage Ourselves, Values and Sense of Life. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.