Man nav ne jausmas

Nellija Ločmele 2014.g. 2.okt. žurnālā Ir raksta: “Krievijas prezidents Vladimirs Putins oficiālajā vizītē Mongolijā izplūst asarās, klausoties savas bijušās un vēl neatjaunotās impērijas himnu. Stāvot uz sarkanā paklāja, viņš nespēj savaldīt elsas un notrauš asaras ar roku. Goda sardzes kareivju ielenkumā Putins šajā video izskatās pēc puišeļa, kurš ar bumbu netīšām izsitis kaimiņa logu. 

Man nav ne jausmas, kas notiek Putina prātā un kāpēc šis alfa tēviņš raud, skanot valsts himnai. Bet atmiņā nāk īpašs brīdis šopavasar, kad pašai acīs sakāpa asaras, dziedot ‘Dievs, svētī Latviju’!”

Es domāju, ka autore zina informācijas teorijas pamatus, ka uzrakstītais ir neapzināti lietota poza, tēlojot bravūrīgo un veselīgi domājošo nosodītāju, lai identificētos ar tik pat veselīgi domājošu lasītāju. Bet tikai – daļēji. Otra daļa, šķiet, ir vienkārša nezināšana. Tādēļ vietā ir dažas pamatpatiesības.

Viena no vienkāršākajām informācijas teorijas aksiomām visai traģiski nosaka mūsu rīcību: visas informācijas apstrādes mašīnas ir nolemtas rīkoties tikai saskaņā ar to informāciju, kas iepriekšējās dzīves laikā tajās ieliktas. No šīs aksiomas izriet ļoti stipri secinājumi.

Nākošā cilvēku izprašanai nepieciešamā patiesība ir smadzeņu pētnieku atziņa, ka mūsu smadzenes visiem cilvēkiem izveido noslēgtu un harmonisku pasauli un sevis modeli tajā, ‘savas dzīves stāstu’ (vairāk par to skat. Daniel J. Siegel, Mindsight, The New Science of Personal Transformation). Tā ir viena no mūsu smadzeņu galvenajām īpašībām: smadzeņu uzdevums nav iedot to nesējam realitātei atbilstošu priekšstatu par apkārtējo pasauli, bet – nodrošināt, veicināt indivīda izdzīvošanu (mieru, harmoniju, pašpārliecinātību, sevis neapšaubīšanu). Mūsdienu pētnieki neskaitāmās publikācijās stāsta par to, kā mūsu smadzenes mūs maldina, lai tik izveidotu harmonisku, šķietami nepretrunīgu, sakarīgu un loģisku (tā mums šķiet) ārējās pasaules modeli. Šie maldināšanas paņēmieni pilda visu cilvēces kultūru – tā ir māņticība, reliģijas, mūsdienās – sazvērestības teorijas un bieži – neapvaldīts (un sabiedrībā kultivēts) naids pret citiem, kuru tā nesējs izjūt kā globālu cīņu par taisnīgumu un godīgumu visā pasaulē.

Ja mēs mēģinām distancēties no mūsu smadzeņu ģenētiski ieprogrammētiem maldu ceļiem (tādu ir daudz vairāk, nekā paškritiskās un sevi mūžīgi apšaubošās zinātnes šaurie ceļi), tad varam izveidot cilvēcisku citu cilvēku izpratni.

Neviens, gandīz neviens cilvēks nav apzināti ļauns vai nekrietns. Pat tad, ja viņš kādreiz kādam dara ļaunu (šauj, aplaupa, apzog), to viņš dara tādēļ, ka uzskata, ka saņēmējs to kaut kādā ziņā ir pelnījis, vai, ka to var un drīkst darīt augstāku mērķu vārdā. Un neviens cilvēks, gandrīz neviens cilvēks nedzīvo bez emocijām, nerīkojoties saskaņā ar to vērtībām un vajadzībām. Vienīgais jautājums ir – cik patiesa, cik realitātei atbilstošas ir šī cilvēka zināšanas un rīcība. Šī daļa pieder pie sākumā minētās aksiomas traģikas: mēs, cilvēki, visi esam nolemti rīkoties saskaņā ar to, kas dzīves laikā mūsos ielikts: vērtības, pamatprincipi, patiesības, (arī reliģijas ‘patiesības’), taisnīgums un godīgums. Ja šīs ‘patiesības’ neatbilst realitātei, tad mēs gatavojam sevi katastrofām vai bojāejai tuvākā vai tālākā nākotnē, ja šīs ‘patiesības’ neatbilst citu cilvēku (tautu vai valstu) ‘patiesībām’, tad mēs konfliktējam ar tiem citiem (sarunājamies, izglītojam vai iznīcinām viens otru). Īsi sakot, mēs bieži nevaram saprasties, bet šodien mēs varam citus saprast. Pēdējie gadu desmiti mums ir iedevuši pilnīgi, radikāli jaunas zināšanas, kuras ļauj mums ieraudzīt un saprast sevi un citus.

Lai kaut ko labotu, vispirms vajaga saprast.  I.V.

Advertisements

About basicrulesoflife

Year 1935. Interests: Contemporary society problems, quality of life, happiness, understanding and changing ourselves - everything based on scientific evidence. Artificial Intelligence Foundation Latvia, http://www.artificialintelligence.lv Editor.
This entry was posted in Common, Contemporary Society Problems. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s