The Second Intelligent Species: How Humans Will Become as Irrelevant as Cockroaches

Right now, as far as we can tell, there is exactly one intelligent species in the universe and it is us: human beings. We currently see no evidence of any kind indicating that extraterrestrials exist outside of our solar system.

But at this moment, millions of engineers, scientists, corporations, universities and entrepreneurs are racing to create the second intelligent species right here on planet earth. And we can see the second intelligent species coming from all directions in the form of self-driving cars, automated call centers, chess-playing and Jeopardy-playing computers that beat all human players, airport kiosks, restaurant tablet systems, etc.

The frightening thing is that these robots will soon be eliminating human jobs in startling numbers. The first wave of unemployed workers is likely to be a million truck drivers who are replaced by self-driving trucks. Pilots will be eliminated soon as well. Then, as new computer vision systems come online, we will see tens of millions of workers in retail stores, fast food restaurants and construction sites replaced by robots. Unless we take steps now to change the economy, we will soon have tens of millions of workers who are unemployed and seeking welfare because they will have no other choice.

Marshall Brain’s new book “The Second Intelligent Species: How Humans Will Become as Irrelevant as Cockroaches” explores how the future will unfold as the second intelligent species emerges.

The book answers questions like:
– How will new computer vision systems affect the job market?
– How many people will become unemployed by the second intelligent species?
– What will happen to millions of newly unemployed workers?
– How can modern society and modern economies cope with run-away unemployment caused by robots?
– What will happen when the first sentient, conscious computer appears?
– What moral and ethical principles will guide the second intelligent species?
– Why do we see no extraterrestrials in our universe?

“The Second Intelligent Species” offers a unique and fascinating look at the future of the human race, and the choices we will need to make to avoid massive unemployment and poverty worldwide as intelligent machines start eliminating millions of jobs.

More: http://marshallbrain.com/second-intelligent-species.htm

Ja mēs iemācāmies skatīties uz sevi no malas, kā to māca Dr. D. Siegel, un iemācāmies skatīties vēl plašāk, tad mēs redzam sevi kā traģiskus, vientuļus, nolemtus, nemākulīgus un nezinošus primātu pēctečus, kas vēl nav ieraudzījuši pašu galveno – savu uzdevumu, jēgu un atbildību. 

Tad mēs ieraugām, ka mēs esam pārsteidzošs, mazvarbūtīgs, brīnumains, nepilnīgs Visuma matērijas gadījuma notikumu rezultāts, kurš mums saka pārsteidzošas atziņas: mēs esam Visuma matērijas mēģinājums sevi apzināties (Carl Sagan). Lielāka, dziļāka jēga par to nevar būt. Mūsu pašreizējās dzīves īslaicīgums, nemākulība un traģika ir sīkums – tam visam pāri stāv lielā nākotne – mūsu pēcteči, kuru dēļ mums šodien jādzīvo, par ko jādomā un jārūpējas: lai viņi izdzīvotu un progresētu.

Ja mums izdosies šajā  gadsimtā sevi un savas eksistences noteikumus neiznīcināt, tad Homo sapiens radīs jaunu sugu, kas nebūs tik traģiski nepilnīga un nolemta nezināt un rīkoties, klausīt instinktiem un primātu pēcteču kultūras programmām. 

Tie sacerējumi par nākotnes bezdarbu, AI robotu izplatīšanos un cilvēku rases apdraudējumu ir nezinātāju sensacionāli spriedelējumi: pagaidām vēl nav pārvarēta galvenā AI radīšanas barjera, t.i., ārējās pasaules modeļu izveidošana robota apziņā [1]. Pagaidām robotiem, par kuriem raksta grāmatas autors, nav augsta inteliģence – tās mašīnas nedomā, bet ‘pārbārsta’ savā procesorā labākos iespējamos risinājumus (minimizē prognozes kļūdas, pielīdzinot nullei kļūdas izteiksmju atvasinājumus, un pēc Baiesa formulas rēķina visvarbūtīgākos risinājumus). 

Ārējās pasaules modeļi ir robota sadarbības algoritmi ar apkārtējo vidi, kas ļauj prognozēt ārējās pasaules reakcijas ne tikai tādiem gadījumiem, kas ir robota pieredzē, bet arī tādiem gadījumiem (kustībām, ieejas signāliem), kas nav līdzšinējā robota pieredzē. Piemēram, robotam ar reinforced learning iemāca divu skaitļu no 0 līdz 9 saskaitīšanu, un tad viņam liek saskaitīt divus tādus skaitļus, kas nav šajā intervālā. Ja šo uzdevumu robots izpilda pareizi, tad var teikt, ka tajā ir izveidots ārējās pasaules modelis – divu skaitļu saskaitīšanas algoritms.

Vai arī, piemēram, visi dzīvnieki izveido priekšstatu par Zemes gravitāciju (visi ķermeņi, ja nav atbalstīti vai nostiprināti, krīt uz Zemi) un pielāgo tam savu rīcību. Tas nozīmē, ka viņu apziņā izveidots vispārējs gravitācijas modelis, kas ļauj pielāgot, optimizēt indivīda rīcību, kad tas saskaras ar kādu priekšmetu pirmo reizi.   

Izveidot ārējās pasaules modeļus nozīmē izveidot apziņā vispārinātus kustību vai sadarbības notikumu attēlus, kas satur galvenās, būtiskās notikumu īpašības, bet atmestas konkrētās detaļas, piemēram, zemes gravitācijas spēka apzināta un neapzināta izmantošana, pielāgojot tam savas darbības, šķidru, gāzveida un cietu vielu īpašību ievērošana un izmantošana, inerces izmantošana priekšmetu pārvietošanā, dažādu vielu un priekšmetu temperatūras novērtēšana pēc to krāsas vai izstarotā siltuma, aploces jēdziena izveidošana, iemācoties to uzzīmēt plaknē ar centrā nostiprinātas auklas palīdzību, sviras vai nūjas izmantošana, u.t.t.

Saprast nozīmē izmantot apziņā izveidotos ārējās pasaules modeļus apkārtējās vides reakciju prognozēšanai. Domāt nozīmē plānot, izvēlēties savu rīcību saskaņā ar modeļa piedāvātiem rezultātiem, citiem vārdiem – ‘darbināt’ modeļus apziņā.  

Visi dzīvnieki un cilvēki savas dzīves laikā izveido miljoniem šādu modeļu, un mākslīgā inteliģence parādīsies tikai tad, kad mūsu projektētie roboti vienkāršākos ārējās pasaules modeļus veidos miljoniem, automātiski un neapzināti. Kā visi dzīvnieki to dara. 

Visas dzīvās būtnes neapzināti izveido un lieto šādus modeļus, cilvēki bez tam vēl lieto sarežģītākus modeļus, to aprakstam izmantojot dažādu valodu (mūzikas, sociālās saskarsmes, runātās un rakstītās valodas, zinātņu) simbolus. 

Tad, kad mēs iemācīsimies robotiem ielikt, ieveidot šādu modeļu automātisku (vienkāršākajos gadījumos – neapzinātu) radīšanu un lietošanu (pašlaik nav zināms, kā to izdarīt), tad pārādīsies mākslīgā inteliģence. Pašreizējiem robotiem, kuru darbības ir iepriekš ieprogrammētas (un apmācības laikā optimizētas), gandrīz nekādas inteliģences nav. Viņi ir ‘ķīniešu istabas’ tulki, kuri ātri, apjomīgi un savā nozarē samērā labi pārtulko tekstu, bet nesaprot to. I.V. 

Literatūra.

1. http://cacm.acm.org/magazines/2015/5/186020-optimization-as-motion-selection-principle-in-robot-action/fulltext

Bet varbūt, ka tā nav. I.V.

Advertisements

About basicrulesoflife

Year 1935. Interests: Contemporary society problems, quality of life, happiness, understanding and changing ourselves - everything based on scientific evidence.
This entry was posted in Are We doomed?, Artificial Intelligence, Common, Understand and Manage Ourselves, Values and Sense of Life. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.