Arhibīskaps Vanags brīdina par Rietumu civilizācijas apdraudējumu

“Rietumu civilizāciju pašlaik būtiski apdraud vērtību degradācija un migrantu ieplūšana, kas nāk ar savām, bieži vien Eiropai naidīgām vērtībām.” Tas vienkāršoti teikts.Vai šīs vērtības ir Eiropai ‘naidīgas’?  Plašākā skatījumā redzam milzīgas intelekta un psiholoģiskas atšķirības (skat. dažus rakstus iepriekš)Varētu teikt – intelektu nesavietojamība. 
Vanags min Eiropas ieceļotāju krīzi un teroristu uzbrukumus Francijā. “bēgļi bēg no tādiem teroristiem, kuri pastrādāja zvērības Francijā, un Eiropa nedrīkst būt tā, kas turēs durvis ciet un neļaus viņiem tikt prom.” Plašākā skatījumā jāaplūko arī Eiropas kultūras un mūsu izdzīvošanas jautājums – ja tā ir apdraudēta, tad varbūt tomēr bēgļu plūsmu drīkstam ierobežot?
Vēl jo vairāk tādēļ, ka: “Tomēr situācija nav viennozīmīga, jo daudzi no cilvēkiem, kas “metas uz Eiropu”, nebūt nav bēgļi, bet gan ekonomiskie migranti, vīrieši spēka gados, kas bieži vien grib mainīt Eiropu un ir tai naidīgi. Tā ir īsta civilizāciju sadursme, nevis kaut kāda nevainīga bēgļu uzņemšana.”
“Vanags Eiropas pašreizējā situācijā vilka paralēles ar seno Romu, kas gājusi bojā, jo paši romieši novērsušies no savām vērtībām. Barbari iekaroja Romu tad, kad tās vērtības kļuva tādas, kuras vairs nespēja iedvesmot pašus romiešus un nemudināja par tām cīnīties.” Tas ir skaists redzējums un nopietns brīdinājums: ja mēs atmetīsim vērtības un principus, kurus paši esam deklarējuši, tad iesim bojā: “Arhibīskaps mudināja Rietumu civilizāciju nenovērsties no saviem ideāliem.”
 Termins “Eiropas vērtības” ir ļoti izplūdis. Par galveno Eiropas vērtību tiek uzskatīta brīvība, taču brīvība nevar būt bez neviena svēta “nē”, turklāt šāda brīvība nevienojot tautu.” Šajā izteikumā redzam mazliet nenoteikti izteiktu augstāk minēto mūsu tiesību: ja apdraudēta mūsu izdzīvošana, tad drīsktam teikt arī ‘nē’. 
“Vanagu biedē arī cita līdzība ar seno Romu – Romā skolotāji esot saņēmuši tik pat, cik ratu braucēji, un arhibīskapu skumdina, ka arī līdzīgi tagad Eiropā izglītoti cilvēki ir mazākā cieņā nekā, piemēram, sporta zvaigznes.” Mēs zinām, ka mūsu sabiedrībā ir daudz lielāki, svarīgāki un problemātiskāki procesi, piemēram, aizvien pieaugošā bagātības, intelekta, izglītības un vispārīgāk, dzīves kvalitātes nevienlīdzība. Izglītoto cilvēku un sporta zvaigžņu ienākumu atšķirība ir tikai viena no daudzajām ‘kapitalistiskās demokrātijas’ pavadonēm.
Citāti no: http://www.delfi.lv/news/national/politics/arhibiskaps-vanags-bridina-par-rietumu-civilizacijas-apdraudejumu.d?id=46733855
Paldies autoram par domām. 

1. Mūsu sabiedrībā ir notikusi un masveidīgi turpinās Vērtību degradācija. Palūkojieties tik uz filosofes Maijas Kūles grāmatā ‘Eirodzīve’ rakstīto: “…dzīves izjūtas Latvijas sabiedrībā joprojām ir iepriekšējā – padomju laikmeta – iespaidā. Valsts ir mainījusi savu politisko seju, tiesisko bāzi un ekonomikas principus. Taču dzīves izjūtas nevar iedibināt ar likumu, tās mainās daudz lēnāk un ir atkarīgas no vērtību sistēmas izmaiņām. Dzīves izjūtās parādās bailes un neprasme veidot kopējās solidārās dzīves formas. To pavada cinisms, bezatbildība un nogrimšana ikdienas rūpestos. Būtu naivi domāt, ka mūsdienu eirodzīvei – arī Latvijas sabiedrībai – ir saistošas tādas tēmas kā morāle, labā un ļaunā kritēriji. Deviņpadsmitais un agrākie gadsimti, kad kristietība vēl valdīja cilvēku prātos, ir pagājuši (404.lpp.). Jo vairāk Latvija iekļaujas Eiropas garīgās dzīves norisēs, jo lielākā mērā sabiedrību pārņem tajā valdošais gars. Bet šis gars nes sev līdzi atziņu, ka universāla ētika nav iespējama (406.lpp.).”

Latvijas filozofiem nav risinājumu, nav pozitīvās platformas, ko piedāvāt sabiedrībai. Ir visu pieeju un izpratņu sajaukums. Uzskatu brīvība.

Pēc M. Kūles iznāk, ja ‘kristietība vairs nevalda cilvēku prātos’, tad ‘universāla ētika nav iespējama’. Šāda nezināšana Rietumu kultūrā valdīja pagājušā gadsimta sākumā un vidū, – to ilustrē skaistie un pesimistiskie visas pasaules un arī latviešu rakstnieku, dzejnieku un domātāju grāmatas, raksti un dzejoļi. Bet arī tajā laikā daži jau redzēja tālāk. Jānis Grots dzejolī ‘Atziņa’ rakstīja:

Nav Dieva debesīs, nav Dieva dabā, Ik mirkli daba pati mirst un dzimst, It tikai cilvēks, cilvēci kas glabā, Ja nav vairs cilvēces, tad arī cilvēks ļimst. Ir vēl tik nākotne, kas pieder jaunām ģintīm. Ak, laimīgie, kas vēl tik rītdien dzims! Tie pacels cilvēku uz atziņām kā klintīm, Kad mūsu laikmets aizmirstībā grims.”

Šodien stāvoklis ir radikāli mainījies. Ja gribam izdzīvot, mums jāierauga, ka laiki ir mainījušies un mums, cilvēkiem ir pienācis laiks mainīties.

Bez tam vēl mums jāierauga, ka mēs saņemam to, ko paši esam ierosinājuši. Skat nākošos rakstus. 

Lai vadītu sabiedrību, mēs nedrīkstam ignorēt tās galveno instrumentu – valsti, tās aparātu. Tādēļ valstij ir jānoformulē sava pozīcija cilvēka dzīves pamatjautājumos. Mums var nebūt izcili prezidenti un valsts vadītāji, bet mums ir daži izglītoti zinātnieki, domātāji un sabiedriski darbienieki. Kādēļ valsts radio un TV neaicina šos cilvēkus, lai viņi varētu pateikt savai tautai pašu nozīmīgāko un svarīgāko?

Mums nav jānotic dažu cilvēku izteikumiem tik svarīgos jautājumos kā cilvēka dzīves pamati. Latvijas bankas speciālists Jēkabsons rakstīja, ka varbūtība iegūt izcilas atziņas un domas valstī, kurā ir 200 miljoni iedzīvotāju, ir 100 reizes lielāka nekā valstī, kurā ir 2 miljoni iedzīvotāju.

Ir noticis tā, ka ne tikai Latvijā, bet daudzās mazās valstīs, kurās cilvēki viegli nevar paņemt to labāko no lielo valstu kultūrām, zināšanas un dzīve ir provinciālas. ASV 100 cilvēku zinātnieku grupa AVOID-L 15 gadu laikā ir izveidojusi īstenībai visai tuvu stāvošas atbildes par cilvēka dzīves pamatjautājumiem. Šīs grupas apspriežu rezultātus filosofijas doktors Victor Stenger, lietojot eksakto zinātņu metodes, ir aprakstījis 12 populārās grāmatās.

Grupas diskusijās var pieteikties: Join us for stimulating science (and some political) conversation online.  We are a varied group of scientists, skeptics, academics, physicians, philosophers, and others.   Free, open list. To post to this group, send email to atvo…@googlegroups.comTo view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/atvoid-2/CAMZqw%2Ba6O3nQF0EGb0%3DdPu9ArYPbpgC7%3DWDc3i-PVYa02m-UjQ%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout. Each member is going to have his or her own interests, and this rough blurb-in-embryonic-form is just that…a starting point.  It may not reflect our interests (yet).  Feel free to add, subtract, or do whatever…but just do something to contribute so that we can end up with a better blurb.  If you don’t like the blurb, don’t complain– instead just contribute your proposed changes.

Ja mēs nespēsim sev atkārtoti pateikt un lietot pašu noformulētās vērtības, kuras saka, kā  jārīkojas, mūs gaida senās Romas liktenis.

Advertisements

About basicrulesoflife

Year 1935. Interests: Contemporary society problems, quality of life, happiness, understanding and changing ourselves - everything based on scientific evidence.
This entry was posted in Common, Contemporary Society Problems. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: