Svetlanas Aļeksijevičas Nobeļa lekcija (Saprast sarkanos). 2015

Laureāte atklāti un godīgi, sapresēti kā tabletē apraksta traģiskās krievvalodīgās pasaules pastāvīgumu un mainīgumu. Mums tas tikpat godīgi nozīmē viņu agresivitāti, juceklīgumu un totālo manipulējamību no “roģinas” puses. Bet tulkojot jau kuro reizi piezagās doma par marksisma-staļinisma-ļeņinisma līdzību kultūrmarksismam. Cits veidols, Austrumos tāpat kļuvis jau traģisks un draud ar traģēdiju Rietumos, vismaz Vācijā, bet būtība tā pati – cilvēku aptaurēšana un robotizācija kādu vārdā nesaucamu vai drīzāk ar utopiju maskētu mērķu labā. I.L.

Avots: https://tencinusarunas.wordpress.com/2015/12/14/svetlanas-aleksijevicas-nobela-lekcija-saprast-sarkanos-2015/

Interesanti, pamācoši un mazliet satriecoši redzēt, kā godīgs un kārtīgs cilvēks cenšas saprast pasauli, kurā gadījums (liktenis, evolūcija, Dievs, ģenētika – kā katram patīk) viņu ‘iemetis’. Kā domā par sevi, par mums un mūsu laiku. Un kā mēs visi kopā te uz brīdi parādāmies un izzūdam. Kaut ko jau atstājam arī. Vai, lielā mērogā skatoties, par to ir jādomā? Vai tas ir vienīgais un varbūt galvenais? I.V. Paldies tulkotājam. 

About basicrulesoflife

Year 1935. Interests: Contemporary society problems, quality of life, happiness, understanding and changing ourselves - everything based on scientific evidence. Artificial Intelligence Foundation Latvia, http://www.artificialintelligence.lv Editor.
This entry was posted in Common, Human Evolution. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s