Par Tuvajiem Austrumiem, islāma pasauli un Turciju

https://infoagentura.wordpress.com/2015/12/20/par-tuvajiem-austrumiem-islama-pasauli-turciju-un-nepieciesamibu-necilvecibas-draudu-iespaida-visiem-cilvekiem-apvienoties/

Pagarais raksts liecina par milzīgu ieguldīto darbu, zināšanām un savu pozīciju, uz kuru balstās izteiktie spriedumi. Tā kā pie labā toņa nepieder citu viedokļu apstrīdēšana vai kritizēšana, ja kritizētājs pats nedod neko labāku, tad nerakstīšu par to, kam nepiekrītu vai kas tur, manuprāt, varētu būt nepareizs. Bez tam vēl, mūsu dzīve ir pārāk īsa, lai tērētu laiku mazāk svarīgajam. Tādēļ mēģināšu tikai pateikt, kā, manuprāt, ir pareizi. Varbūt. 

“Saskaņā ar Kurginjana modeli pasaulē eksistē četri galvenie sabiedrības konceptuālie virzieni: 1) klasiskais humānismā balstītais modernisms (klasiskais kapitālisms ar nacionālo valstu koncepciju), kurš kļūst arvien vājāks un vājāks; 2) postmodernisms (sabiedriska iekārta, kurā ir atmestas humāniskas vērtības – nežēlīga un galēji perversa), kurš nomaina modernismu un tiecas to pilnībā iznīcināt; 3) kontrmodernisms (reanimēti seni (tas ir – arhaiski) sabiedriskie strāvojumi, kuri tiek maksimāli piezemēti un primitivizēti, atņemot tiem cilvēcības un attīstības ideju); 4) supermodernisms jeb atjauninātais un uzlabotais PSRS parauga sociālisms.”

Es domāju, ka nav tādas ‘ideālas’ sabiedriskās iekārtas vai virzieni. Ir pamatprincipi. 

  1. Cilvēku sabiedrību jābūvē, balstoties uz reālām, cilvēkiem piemītošām īpašībām. Tās uzskaitītas rakstā ‘Bēgļi’ šajā vietnē. Var būt, ka vistuvāk mūsu no primātiem mantotajām īpašībām atbilst kaut kāda kapitālisma kombinācija ar sociālismu un komunismu (es domāju, ka tāda nav iespējama, ka tādu var izveidot tikai hipotētiski, ka par tādu var tikai parunāt). Tā būs tikai lozungu jeb saukļu kombinācija. Līdzīgi kā šodien t.s. ‘cilvēku tiesības’, kas, piemēram, atļauj cilvēkiem ar nedabiskām, kaitīgām seksuālām novirzēm reklamēt, propagandēt savas nozirzes, līdz ar to nodarot kaitējumu sabiedrībai. Vai arī, piemēram, neļauj rādīt policijas aizturēto pārkāpēju sejas, kamēr nav pasludināts tiesas spriedums. Mēs saprotam, ka t.s. ‘cilvēku tiesības’ ir tukši saukļi, klajš apsmiekls tam, kas ar cilvēkiem šodien notiek mūsu daudzajos karos. Un rūgta apsūdzība tiem, kas tajos piedalās, organizē un atbalsta. Bet galvenais šajā jautājumā ir fakts, ka mūsu, cilvēku īpašības pēdējos 20-30 gados ir pietiekami skaidri noformulētas un aprakstītas (piemēram, E.O. Wilson, On Human Nature). Tātad, ir iespējams izveidot sistēmu jeb sabiedrības dzīves spēles noteikumus, kas uz tām balstās. 
  2. Cilvēces vērtību jomā šodien pamatvērtības arī ir zināmas (vairāk turpat, rakstā ‘Bēgļi’). 
  3. Šodien cilvēcei ir iespējams izveidot sabiedrību, kura ne tikai neiznīcina nākošo paaudžu izdzīvošanas noteikumus, bet iedod viņiem svētumu, jēgu, atbildību un uzdevumu. 
  4. Mēs zinām, ka pašreizējie cilvēki nav piemēroti, nevar un nespēj izveidot tik radikāli atšķirīgu kultūru un vērtības, kādas nepieciešamas, lai izdzīvotu. Bet jebkurš progresīvs cilvēks var jau šodien sākt lietot cilvēces nākotnei nepieciešamās vērtības un domāšanu. 
  5. Ja Citēto rakstu un Kurginjana modeļa aprakstu lasa, izejot no minētajām pozīcijām, tad atliek tikai pasmaidīt, un, Austras Skujiņas vārdiem runājot, “Drīz visam pāri smiltis krīt un klusēt liek.”
Advertisements

About basicrulesoflife

Year 1935. Interests: Contemporary society problems, quality of life, happiness, understanding and changing ourselves - everything based on scientific evidence. Artificial Intelligence Foundation Latvia, http://www.artificialintelligence.lv Editor.
This entry was posted in Common, Contemporary Society Problems. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s