Pašreizējais mirklis

Laimes pētnieki saka, ka laimīgi mēs esam par tik, par cik laimīgi esam tagad, pašreiz. Es domāju, ka tas ir pareizs, bet nepilnīgs izteikums.

Pašreizējam mirklim saturu un nokrāsu, nozīmi un jēgu piešķir tas, ar kādu izjūtu mēs dzīvojam. Ar kādām vērtībām.

Ja mēs izklaidējamies, lai ‘nebūtu jādomā’, tas liecina, ka daudz vērtību mums nav. Ja mēs dzīvojam ar misijas izjūtu, vismaz ar kādu nozīmīgumu un svarīgumu, tad mums jau kaut kas ir. Ja mums ir uzdevums, kaut kas visaptverošs, liels un svēts, tad mums ir augstākais, kas cilvēkiem mēdz būt. Pat arī tad, ja tas ir paša radīts.

Advertisements

About basicrulesoflife

Year 1935. Interests: Contemporary society problems, quality of life, happiness, understanding and changing ourselves - everything based on scientific evidence. Artificial Intelligence Foundation Latvia, http://www.artificialintelligence.lv Editor.
This entry was posted in Happiness and Quality of Life, Values and Sense of Life. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s