Dzīves mākslinieki

Mēs esam limbisko smadzeņu pārvaldīti, dominēti un pakļauti dzīvnieki. Tas nozīmē, ka mūsu rīcību galvenokārt, droši vien par 80-90 %, nosaka emociju piepildīšanas vajadzības. Lielākā daļa cilvēku rīkojas, to neapzinoties, sevi šāda liela laika mērogā nevērojot, nezinot, neapzinoties un nesaprotot. Jo to vietējās kultūras saukļu, lozungu, pamācību un tradīciju krājumu, saskaņā ar kuru cilvēku vairākums rīkojas, nevar saukt par sapratni. Saprast nozīmē izveidot realitātei atbilstošus modeļus un lietot tos apkārtējās vides nākošo darbību prognozēšanai. Ja šīs prognozes atbilst, saskan ar to, kas notiek, mēs sakām, ka mēs saprotam.

Tiem nedaudzajiem, kas ir iemācījušies vai sākuši mācīties sevi saprast, ir iespējams ar smaidu palūkoties uz savu rīcību, un sākt domāt, kā limbiskās smadzenes ‘piemānīt’. Tas ir, kā iemācīties noķert divus zaķus – nerīkoties tik aplami, kā to diktē emociju smadzenes, un vienlaicīgi izveidot tādu rīcību, kas tās milzīgās limbiskās vajadzības tomēr piepilda, apmierina. To, droši vien, sauc par dzīves mākslu, un tādā skatījumā mūs var saukt par dzīves māksliniekiem.

Palūkojieties tik uz pasaules ikdienas notikumiem – kā viņi viens otram cenšas atņemt un sev vairāk paņemt, kā viņi viens otru iznīcina, un jūs redzēsit, ieraudzīsit, ka viņi kā akli saprogrammēti evolūcijas automāti ir nolemti tā rīkoties. Ak jums šķiet, ka mēs taču tā nedarām, stāvam tam pāri? Tad palūkojieties uz savu personīgo dzīvi.

 

Advertisements

About basicrulesoflife

Year 1935. Interests: Contemporary society problems, quality of life, happiness, understanding and changing ourselves - everything based on scientific evidence. Artificial Intelligence Foundation Latvia, http://www.artificialintelligence.lv Editor.
This entry was posted in Understand and Manage Ourselves, Values and Sense of Life. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s