Priekšsatu spēks

http://aumprakse.lv/prieksstatu-speks/

Visas dzīvās būtnes veido apkārtējās vides modeļus (vairāk skat. Nancy Cartwright, http://www.tc.umn.edu/~giere/MMM4_TXT.pdf, https://en.wikipedia.org/wiki/Nancy_Cartwright_(philosopher)). Cilvēki savā apziņā veido arī sevis modeli (apziņa ir sevis modelis) un nepārtraukti to ‘darbina’ – aplūko savu rīcību, pašreizējo stāvokli un pagātnes un nākotnes notikumus. Autors šos modeļus sauc par priekšstatiem.
Lai nodzīvotu kaut cik sakarīgu un laimīgu dzīvi, protams, ka ir nepieciešams izveidot adekvātus, realitātei atbilstošus modeļus. Pretējā gadījumā mēs dzīvosim kā tajā dziesmiņā Ilmārs Dzenis dzied: “Kā pa miglu, kā pa miglu mana dzīve iet.”

Viens no labākajiem pasaules psihoterapeitiem ASV medicīnas doktors Daniel Siegel savā grāmatā Apzinātība (Mindfulness, arī latv. val. Jumava, 1916) daudz raksta, kā viņš palīdz saviem pacientiem atbrīvoties no bērnības traumām un izveidot iespējami pareizu un veselīgu ‘dzīvesstāstu’ – priekšstatu par sevi, par savu vietu sabiedrībā un ģimenē.

Advertisements

About basicrulesoflife

Year 1935. Interests: Contemporary society problems, quality of life, happiness, understanding and changing ourselves - everything based on scientific evidence. Artificial Intelligence Foundation Latvia, http://www.artificialintelligence.lv Editor.
This entry was posted in Understand and Manage Ourselves. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s