Dažas domas par mums

Mūsu problēmām ir divi dažādi avoti: pirmais ir informācijas apstrādes likumi, no kuriem nav iespējams izvairīties; otrs ir cilvēka evolūcijas mantojums, kas nav optimāls, nav piemērots mūsu dzīvei, bet kuru var ieraudzīt, saprast, un savu izvēli nedaudz un uzmanīgi pakārtot labklājībai un izdzīvošanai nākotnē.

Visu informācijas apstrādes mašīnu rīcību nosaka divi procesi: pirmais ir noteikts, ieprogrammēts algoritms, bet otrs parādās tad, kad mašīnai ir iespējams rīcību izvēlēties. Inteliģence ir informācijas apstrādes mašīnas spēja sasniegt savus mērķus, piemērojot savu izturēšanos mainīgiem ārējiem apstākļiem, izmantojot ģenētiski uzkrātu vai dzīves laikā iegūtu informāciju, un lietojot apkārtējās vides modeļus ārējās pasaules notikumu prognozēšanai.  Lai informācijas apstrādes mašīna būtu inteliģenta, tai jāspēj izveidot mērķus, lai izveidotu mērķus, mašīnas apziņā jābūt vērtībām, vajadzībām. Un lūk, vērtības un vajadzības nosaka izvēli, rīcību: ja vajadzības tiek apmierinātas, mašīna saņem apbalvojumu (labsajūtu, laimi), to AI nozarē sauc par reinforced learning. 

Mūsu, Homo sapiens gadījumā ieprogrammētie algoritmi bieži ieslēdzas tad, kad tas nepieciešams ķermeņa izdzīvošanai, bet tie ieslēdzas arī tad, kad indivīds nokļūst situācijā, kas tos ieslēdz, piemēram, parādās bailes, izmisums, naids, mīlestība.

Indivīda personīgā dzīves māksla un problēma ir: kā iegūt optimālu līdzsvaru starp labklājības un izdzīvošanas nodrošināšanu mazākā un lielākā mērogā un apbalvojumu (pozitīvām emocijām), pēc kurām mēs visi apzināti un neapzināti tiecamies. Daudzi cilvēki, varbūt pat vairākums visupirms rīkojas tā, lai saņemtu pozitīvās emocijas, un pēc tam maksā (ne vienmēr naudā, bieži tā ir slimība, trauma, zaudējumi, neveiksmīga dzīve) – lai izdzīvotu.

Kāpēc mēs nevaram iegūt kādu optimālu līdzsvaru? Viens skaidrojums ir: mēs visi tiecamies saņemt apbalvojumu tūlīt vai iespējami drīz, jo pretējā gadījumā sajūta ir nepieņemama: manai dzīvei nav jēgas. Šeit mēs ieraugām vairākumu lielo un mazo mākslinieku: realitātei atbilstošu sevis un savas sabiedrības un savas dzīves modeļu viņiem nav, viņi dzīvo savu mākslas tēlu vai sociālās vides pasaulē un tradīcijās, un viņi nevar, nav spējīgi citādāk. Jo neviena informācijas apstrādes mašīna nevar izvēlēties rīcību, kurai tās apziņā nav modeļa. Izskatās, ka ir plašāk: tā rīkojas cilvēku vairākums, gandrīz visi.

Vai no šī strupceļa ir izeja? Šķiet, ka tikai par tik, par cik mēs spējam ieraudzīt, saprast un mainīt mūsu vajadzības.

Kādēļ cilvēki daudzajos attīstības gados nav iemācījušies dzīvot labāk, būt kaut cik laimīgi un veiksmīgi, un kaut vai nekarot vismaz? Viens iemesls ir redzams visās sabiedrībās: mēs nemācam savus bērnus, lai viņi būtu laimīgāki un veiksmīgāki. Lai indivīds būtu kaut cik veiksmīgs, viņa apziņā jāizveido kaut cik realitātei atbilstošus apkārtējās vides un sevis modeļi. Tādu ir ļoti daudz, var teikt, ka tie veido katras kultūras struktūru. Visu informācijas apstrādes mašīnu ‘lāsts’ un nolemtība ir nezināt pilnīgi, iekams pats nav pieredzējis. Lai šo trūkumu kaut cik mīkstinātu, vajadzīga apsteidzoša izglītības sistēma. Šajā vietā parādās vēl viena problēma: normālā sadalījuma vidējais homo sapiens negrib garlaicīgi mācīties, bet grib mācīties tikai tā, ka tas sagādā pozitīvas emocijas. Visas kultūras ir tālu no šo prasību izpildes un apzināšanas. Mūsdienu izglītības sistēmas un kultūras ir pazaudējušas divas galvenās lietas: vērtības un izpratni. Vērtību vietā mums ir viedokļi, tā, it kā pamatvērtību un principu nemaz nebūtu. Pamatprincipi ir tik nepopulāri, ka daudzi cilvēki tos nelieto un nezin, ka tādi ir: uz realitāti, uz zinātnes principiem balstītas vērtības, pasaules un sevis modeļi. Par vērtībām daudzi mūsdienu filosofi un zinātnieki ir paziņojuši, kas tādu nav (izņemot elementārās ķermeņa izdzīvošanas un labsajūtas vajadzības), un vairākums tam ir noticējuši.

Izpratnes vietā ikdienas dzīvē un izglītībā aizvien vairāk vietas ieņem bezsaturīga mēģināšana, vulgāri sakot – bakstīšana. Bērniem skolā nemāca programmas struktūru un to, ko katrs programmas solis izmaina struktūrā, bet atbalsta aklu meklēšanu, mēģināšanu – ja izdodas iegūt rezultātu, tad uzdevums izpildīts. Jāiegaumē tik taustiņu nospiešanas secība, bet izpratne nav vajadzīga.

Evolūcija mums iedevusi vismaz divas problēmas, kuras raksturīgas tikai Homo sapiens, un nav citu informācijas apstrādes mašīnu neatņemamas īpašības: 1) tā ir spēja nepretrunīgi, harmoniski vienā apziņā savienot pilnīgi nesavienojamas lietas, piemēram, zinātne (loģiska domāšana un fakti) un māņticība, mīlestība un realās iespējas, visaptverošs vai fanātisks naids un indivīda izdzīvošana; 2) spēja izslēgt no apziņas, noraidīt un nepieņemt argumentus un faktus, kuri kaut kādā veidā noliedz vai apšauba indivīda iekšējā pasaulē izveidotas vērtības un modeļus.

Citiem vārdiem var teikt, ka no evolūcijas mantotā apbalvojumu sistēma ir tuvredzīga.

Kopsavilkumā var teikt, ka, no vienas puses, tā ir milzīga, skaista un vērtīga evolūcijas balva – spēja dzīvot savā izveidotā pasaulē pilnīgā aizrautībā, ar dziļu mieru un harmoniju, iekšējas sakārtotības un skaistuma izjūtu, bet no otras puses, tas ir lāsts un nolemtība – nezināt, nevarēt un nespēt ieraudzīt skarbo eksistences īstenību un savu rīcību pakļaut vai vismaz pielāgot tai. Iznāk gandrīz vai tā, ka mūsu dzīves īslaicīgums ir tam piemērots.

Vai ir iespējams radīt un izveidot labākas informācijas apstrādes mašīnas? Izskatās, ka – jā. Tādas, kurās apbalvojumi tiek saņemti par realitātei atbilstošu modeļu izveidošanu. Bet tādas varēs izveidot tikai tādi programmētāji, kuriem šādi modeļi pašiem ir.

Advertisements

About basicrulesoflife

Year 1935. Interests: Contemporary society problems, quality of life, happiness, understanding and changing ourselves - everything based on scientific evidence.
This entry was posted in Happiness and Quality of Life, Understand and Manage Ourselves, Values and Sense of Life. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.