Trampa siena

Tramps no kongresa prasa dažus miljardus, lai uzbūvētu žogu starp Meksiku un ASV. Te mēs varam ieraudzīt dažādus, atšķirīgus priekšstatus par to, kā jāvada cilvēku sabiedrība. Pirmais līmenis ir ar žogiem un nošaušanu. To Eiropa pieredzēja pēc otrā pasaules kara – Berlīnes sienu. Pateicoties Krievijas militāristiem un politiķiem. To 50 gadus pieredzējām arī mēs.

Otrs līmenis ir likumi un spēles noteikumi, kurus pārkāpt nav izdevīgi. Vidēji, vairākumam. Protams, ka Gausa normālā sadalījuma līknes mazvarbūtīgie, mazskaitliskie pārkāpēji paliek, t.i., viņi turpina pārkāpt. Viņu skaits atkarīgs no izdevīguma/neizdevīguma attiecības. Šo nevienādību (pārkāpēja ieguvums, reizināts ar noķeršanas varbūtību, mazāks par soda ‘neērtībām’) mēs protam mainīt. Bet ne vienmēr gribam.

Trešais līmenis iestājas tad, kad likumi un valsts radītie spēles noteikumi sakrīt ar cilvēku iekšējām vērtībām. Tad cilvēki ievēro likumus nevis tāpēc, ka tas ir izdevīgi, nevis tāpēc, ka baidās no soda, bet tāpēc, ka pārkāpšana rada diskomfortu, rada iekšējas sāpes pašam darītājam, jo viņš/viņa pārkāpj savas vērtības. Tad cilvēkam grūti sevi cienīt, iestājas diskomforts, tagad modē ir teikt – depresija. Protams, ka visi trīs līmeņi pārklājas, dažādās cilvēku dzīves nozarēs darbojas dažādi līmeņi. Bet ir interesanti tos redzēt, apzināties. Un zināt, kas pašlaik notiek Amerikā. Un arī pie mums. IV.

Advertisements
Posted in Understand and Manage Ourselves, Values and Sense of Life | Leave a comment

Dažas domas

par E.O. Wilson izteikumu par mūsu dabas (cilvēka dabas, mūsu ģenētiski mantotās dabas) neatbilstību tiem dzīves noteikumiem, kurus esam radījuši,  tiem apstākļiem, kuros gribot-negribot esam ielēkuši. Vilsons rakstījsa:  Willingly-nillingly have plunged ourselves in. Pārsteidzošas, paradoksālas neatbilstības. Paradoksālas tādēļ, ka mēs it kā zinām, ka tās ir kaitīgas un apdraud ne tikai mūsu labklājību, bet arī – izdzīvošanu. Bet, neskatoties uz to, mēs tās pieļaujam, turpinām ar tām dzīvot. Kādēļ? IMO tādēļ, ka mūsu rīcību galvenokārt nosaka nevis loģika, fakti un saprāts, bet – emociju straumes, kuras mūs visbiežāk nes, mums pašiem nezinot.

Kaut dabas likumi, dabiskā izlase un arī mēs paši masveidā lietojam un pieļaujam nāvessodu visās mums zināmās sabiedrībās (visdažādākajos veidos – karos, atstājot cilvēkus nabadzībā un badā, bez elementārām zināšanām un izglītības, savstarpējo ‘rēķinu’ kārtošanā jeb ‘taisnīguma atjaunošanā’ – atbilstoši darbojošos personu priekšstatiem). Mēs esam izveidojuši t.s. Cilvēku tiesību deklarāciju, un iedomājamies, ka esam  kaut ko atrisinājuši. Un pašu izveidoto nāves sodu izpildīšanu (kari, kurus uzsākam vai atbalstām) pavadām ar citātiem no minētā dokumenta. Un vienlaicīgi uzturam dažus pārkāpējus, kurus dabas likumi jau sen būtu iznīcinājuši. Ar to mēs ļaujam sev domāt, ka esam pacēlušies pāri skarbajiem dabas likumiem. Vai mums nav pamata domāt, ka to pārkāpšana mūs kaut kad sodīs?

Kaut arī izdzīvošanas saglabāšanai šobrīd vairāk kā jelkad nepieciešams pacelties pāri tiem dabas likumiem, kuri mūs radījuši un izveidojuši, mēs demonstrējam patiesu nespēju to darīt: neskatoties uz visiem deklarētiem un nedeklarētiem mūsu zinātnes panākumiem, mēs savas zinātnes metodes un atklātos faktus nespējam lietot ne tikai, lai mēģinātu izvairīties no draudošās bojāejas, bet pat arī daudz mazākā mērogā – lai nodzīvotu savas īslaicīgās dzīves kaut cik sakarīgi un cienīgi. Mēs neprotam būt laimīgi paši un iedot laimīgas dzīves receptes saviem bērniem. To vietā mēs viņiem dodam ‘bērnu tiesības’ un izklaides – lai viņi nepārpūlētos, lai viņiem nebūtu grūti. Tajā pašā laikā mēs labi zinām, kā evolūcija veido stiprus, vērtības zinošus, ar vērtībām  pildītus cilvēkus: liek viņiem smagi strādāt, liek ‘laimi’ nopelnīt tādās cīņās, kurās gadās arī iet bojā.

Pie iepriekšējā pieder arī nākošā mūsu problēma: mēs zinām, ka kaut cik realitātei atbilstošus sevis un ārējās pasaules modeļus cilvēki izveido tikai tad, kad daudz pieredzējuši. Bet mēs neprotam šīs zināšanas iedot saviem bērniem, un liekam viņiem mūsu kļūdas atkārtot.

Kad mūsu senči dzīvoja alās vai medīja un vāca augus, tad viņiem bija gari un dievi, kurus ne tikai vajadzēja pielabināt, bet kuri deva arī likumus, zināšanu par to, kas ir atļauts un kas aizliegts. Iedeva vērtības un likumus. Kad mūsdienu zinātne parādīja, ka mūsu likteņi nav atkarīgi no zvaigznēm, bet tikai – no mūsu rīcības, tā aizmirsa iedot līdz jaunas, stipras un patiesas vērtības, pēc kurām mums savas dzīves iekārtot un tiesu spriest. Ir iznācis tā, ka tā cilvēces daļa, kura atteikusies no māņticības un reliģijas, ir palikusi bez jēgas, vērtībām, pienākumiem un uzdevuma. Daudziem no viņiem palicis tikai darbs, mantas vākšana un izklaides. Tas neļauj viņiem redzēt pāri savai īsajai dzīvei un ieraudzīt, kā un vai dzīvos viņu bērni, mazbērni un nākotnes cilvēki.

Dzīves dimensiju skaits modernajās sabiedrībās palielinājies aptuveni tik pat reizes, cik reizes pēdējos 20-50 gados palielinājies darba ražīgums. Specializācija un komplicētība novedusi pie tā, ka viens cilvēks pilnīgi spēj apgūt (saprast un radoši darboties) tikai vienā šaurā nozarē, kurā saņēmis specializētu, vienpusīgu izglītību. Rezultātā daudziem cilvēkiem nav nedz sevis, nedz savas sabiedrības, nedz cilvēces globāla redzējuma un izpratnes. Specializētie izpildītāji zin un (labākajā gadījumā) saprot tos procesus, kuru izpildi veic. Mūsdienu dzīves komplicētība radījusi neatrisināmus apdraudējumus arī pretējā gadījumā. Pat tad, kad izpildītāji zin un saprot kopējo procesu, viņi to nevar iespaidot. Mazā mērogā tas redzams aviācijas laineru bojāejas gadījumos – pilots nevar iespaidot atsevišķu izpildmehānismu ieslēgšanos vai darbību, bet dod tikai globālas komandas, kuru izpildi saskaņo ar zemes dienesta dispečeriem. Rezultātā pilots nevar iespaidot lainera trajektoriju tad, kad parādījies kāds varbūt neliels, bet būtisks bojājums, piemēram, bojāts augstuma devējs, kurš automātiski ieslēdz vai izslēdz citas vadības komandas. Ja pilotam tās neizdodas izslēgt, lidmašīna avarē. Lielākā mērogā tas pats notiek kosmosa kuģa vadībā (globālās komandas ir nepieciešamas, jo viens cilvēks nespēj vienlaicīgi ieslēgt desmitiem dažādu izpildmehānismu) un, protams, valsts ekonomikas procesu vadīšanā. Par ekonomikas procesu vadīšanu gan jāsaka, ka šeit un daudzos citos sabiedrības procesos vienlaicīgi darbojas daudzi atšķirīgi procesi un pozitīvas un negatīvas saites starp tiem (kā cilvēku un dzīvnieku smadzenēs), ka tos spēj ‘saprast’ (t.i., prognozēt) tikai neironu tīkli. (Cilvēku sabiedrībā tie varētu būt arī arī izcili izglītoti un informēti cilvēki, bet viņiem sabiedrības vadību parasti ‘neuztic’ – dominē citu indivīdu ieinteresētība un priekšstati par to, kā ir ‘pareizi’. Lai izvairītos no pēdējā, dažu valstu zinātnieki ir izteikuši domu, ka sabiedrības vadību būtu jāuztic mākslīgajai  inteliģencei. Bet šis virziens attiecas uz tik tālu nākotni, ka par to šobrīd nav jēgas runāt).  Iznāk, ka mums, cilvēkiem, atlikusi tikai šaura specializācija un nepilnīga kopējo procesu pārzināšana. Pēdējā ir radījusi striktu priekšrakstu un obligātu instrukciju izpildīšanu, bet tas iznīcina interesi.

Taisnīguma vakuums. Visiem cilvēkiem piemīt iedzimta taisnīguma izjūta, kura tiek izveidota, izkopta vai izkropļota sabiedrībā, kurā indivīdam gadījies piedzimt. Gadījumos, kad valsts radītās morāles un juridiskās normas neatbilst indivīda iekšējai taisnīguma izjūtai, bieži virsroku gūst pēdējā. To mēs pieredzam daudzos t.s. terora aktu gadījumos, sadzīvē, kad indivīdi ‘kārto rēķinus’ savā starpā vai ar mafijas palīdzību, un valstu savstarpējās darbībās, kad dalībnieki neievēro dokumentus, kurus paši sastādījuši vai parakstījuši. Vērtību vakuums veicina  ne tikai paviršību, bet arī pesimismu un cinismu – cilvēki pamatoti netic un nepieņem valstu radītās (un deklarētās) vērtības, bet paši savas izveidot nespēj. Tā kā ģenētiska vajadzība pēc vērtībām un taisnīguma šodien nekur nav zudusi, cilvēki cieš no depresijas, vai arī izvēlas dažādas ‘glābšanas skolas’, slepenas mācības, reliģijas un citus avotus, kuri dod iekšēju mieru un saskaņu. Piemēram, sabiedrībā saražoto materiālo labumu patvaļīgu pārdali (t.s. noziedzību), kura dalībniekiem dod kaut kādu labklājību un gandarījumu par (kaut vai daļēju) taisnīguma atjaunošanu.

Paviršība. To rada iepriekš minētais vērtību un taisnīguma vakuums, tam sekojošais pesimisms un cinisms, un mazāk, bet tomēr – minētā izglītības vienpusība un intereses samazināšanās. Paviršību mēs šodien pieredzam daudzās cilvēku darbības nozarēs. Bērni mācās lietot datorprogrammas, nākošo vajadzīgo komandu nezin, bet ātri mēģina dažādas. Kad vajadzīgais rezultāts iegūts (tiek izpildīts nākošais programmas solis), šī gadījuma meklējumu metode turpinās. Lietotāja apziņā nav sistēmas modelis, kas ļauj precīzi prognozēt, kas notiks, un izvēlēties pareizu komandu, bet ātri tiek mēģinātas dažādas komandas, kamēr iegūts rezultāts. To pašu varam novērot, kad mūsdienu jauneklis mācās braukt ar traktoru. Viņš nezin, ko ‘dara’ dažādas sviras un rokturi, bet ātri darbina, rausta visas – kamēr iegūts rezultāts.

Visbīstamākā ir paviršības izplatīšanās izglītībā, vērtībās un domāšanā. Piemēram, izglītībā: students nezin, kā darbojas viņa izgatavotā iekārta, bet mēģina dažādus signālus, kamēr rezultāts (parādīt eksaminētāju komisijai, ka sistēma strādā) iegūts. Un komisijas locekļi šo nezināšanu pieņem kā derīgu atbildi. Vai arī datoru nozarē, piemēram, Windows sistēmā, programmas ‘izmet’ paziņojumus, kam maz sakara ar sistēmā notiekošo. Tas neveicina lietotāju izpratni, bet veicina automātisku dažādu komandu ievadīšanas mēģināšanu (mazliet vulgāri sakot – bakstīšanu uz labu laimi). To mēs redzam ne tikai daudzu lietotāju darbā, bet arī profesionālu programmētāju rīcībā. Šeit gan profesionālos programmētājus un lietotājus nedaudz jāattaisno: nereti programmas uzrakstītas tik juceklīgi, nesistemātiski, neloģiski un neskaidri, ka visus ‘jucekļa’ labirintus gandrīz nav iespējams atcerēties.

Neīstums. To mēs novērojam bieži: veikalu pārdevēji, māsklinieki, TV raidījumu vadītāji, – smaida neīsti. Smaids no viņiem tiek prasīts vai arī viņi paši nezin, kā panāk īstas jūtas, un, lai preci pārdotu, smaida. To pašu var teikt par dažiem politiķiem un valstu vadītājiem: viņi domā, ka viņus neviens neredz. Par īstu devēja prieku jau esmu rakstījis citur. Piemēram, kad Andr’e  Rieu saka saviem klausītājiem: Ich bin der glückliste Mensch der Welt, wenn ich für Euch spielen kann, tad mēs redzam īstumu, kuru nevar radīt ar pasūtītu smaidu.

Vai ir iespējams kaut ko darīt, vai arī mums, kā šodien daudziem, jāturpina savu mazo dzīvi, mierinot sevi ar domu: es jau tur nekā nevaru darīt. Man izskatās, ka tā nav, tāpēc mēģināšu pateikt, ko var, ko ir iespējams darīt, un kāpēc tas nav un nevar būt viegli. Ir zināms, ka iepriekš minētajās lielajās sistēmās atsevišķu komandu ievadīšana dod īslaicīgus, neadekvātus, un dažreiz – nevēlamus, negaidītus rezultātus. Piemērus mēs esam daudzus pieredzējuši. Boļševiki sāka ar elektrifikāciju, kolhoziem un sovhoziem, sociālistisko sacensību un komūnistisko darbu, vēlāk par mērķi pasludināja ražošanas līdzekļu attīstīšanu, vēl vēlāk mēs pieredzējām kukurūzu un perestroiku. Šodien mēs dzirdam citus nosaukumus: inovācijas, datorizācija, radošums, kritiskā domāšana, un mērķus un lozungus, kuru krājumu katrs var papildināt, lasot partiju programmas un solījumus.

Atsevišķu komandu izpildes rezultāti ir zināmi, piemēram, Jelovstounas parkā iznīcināja vilkus un … izjuka līdzsvars starp zālēdājiem un citiem dzīvniekiem un … katastrofāli samazinājās zālāju, koku un krūmu platības. To tagad mēģina labot, bet biologi saka, ka zālāju, krūmu un koku atjaunošanās prasīs dažus gadu desmitus. Ko no tā var mācīties?

Lielās sistēmās (augu un dzīvnieku valsts, cilvēku sabiedrības) izmaiņas notiek lēni, daudzu sezonu, dzīvnieku vai cilvēku paaudžu laikā. Lielās un sarežģītās sistēmās ir ne tikai daudz elementu (dalībnieku), bet arī daudzas, atšķirīgas un pat nesavietojamas, savstarpēji izslēdzošas indivīdu īpašības, kas visas ir savstarpēji saistītas, un viena otru iespaido. Šādās sistēmās neizbēgami izveidojas iekšēji likumi,  spēles noteikumi jeb hierarhijas, kuru neievērošana tiek sodīta. Kā? Vienkārši. Noteikumus neievērot nav izdevīgi. Gadās, ka pārkāpējs iet bojā.

Cilvēku sabiedrības jāvada, jāveido, ievērojot šos noteikumus, balstoties uz tādām cilvēku īpašībām, tendencēm un evolūcijas iedotām īpatnībām, kādas viņiem ir. Vēl vairāk – izmantojot tās. T.s. demokrātija un brīvā tirgus sabiedrība daļēji to dara, un tas atbilstoši strādā. Bet ‘nestrādā’ tad, kad mēs izveidojam dzīves spēles noteikumus neatbilstoši cilvēku īpašībām un vajadzībām: neierobežojam sabiedrības progresam un izdzīvošanai kaitīgu vajadzību izpausmes. Pēdējos gadu desmitos mēs pieredzam t.s. globālās problēmas, kurās izteikti redzam savu nespēju veidot cilvēku reālām īpašībām atbilstošus dzīves spēles noteikumus.

Mēs cilvēkiem esam ‘atņēmuši’ daudzu augstāk minēto vajadzību piepildījumus – vajadzību pēc jēgas, satura un mērķa, kas lielāks par ikdienu, vajadzību pēc taisnīguma, patiesīguma un godīguma. Mēs neesam pratuši ierobežot vairākus cilvēku pamatinstinktus – vajadzību ņemt arī tad, kad tas nav nepieciešams izdzīvošanas nodrošināšanai (tas radījis nebijušu un aizvien pieaugošu materiālo un intelektuālo nevienlīdzību), vajadzību sevi apliecināt, nodarot kaitējumu visai populācijai un pat apdraudot tās izdzīvošanu, vajadzību izplatīt savus gēnus (saņemt baudu, labsajūtu par procesa izpildi), iznīcinot citus vai nodarot viņiem kaitējumu.

Izeja, atbilde, risinājums? Cilvēkiem, mums, šajā brīdī, šajā momentā ir viena (varbūt vairākas?) iespēja: izglītība. Amerikāņu biologs E.O.Wilson raksta: To, kas notiek sabiedrībā, veido visu cilvēku rīcība, kopā sasummēta. Cilvēku rīcību iespaido, veidojot, iespaidojot viņu apziņu. Cita ceļa nav. Šo ceļu šodien sauc par izglītību (vēl jau ir arī propaganda un reklāmas, bet pieredze rāda, ka tās neveicina cilvēku izdzīvošanu). Ja cilvēce grib ‘izkulties’ no draudošās bojāejas, tad atliek izglītība. Varbūt, ka tuvākajos gadu desmitos pie izvairīšanās no bojāejas piederēs arī citi, radikālāki pasākumi (kapitāla dzīvesveida izmaiņa), bet liela mēroga skatījumā izglītība paliek vienmēr. Konkrētāk?

Protams, ka arī šeit pastāv t.s. vistas-olas problēma: slikta vista – slikta ola – slikta vista u.t.t. Bet risinājumi mums ir zināmi. Mums jāsāk ar tādu ģenētisko materiālu, kāds ir. Un visiem nākošās paaudzes cilvēkiem jādod izglītība. Ne tikai bezmaksas, bet arī – obligāta. Jaunajiem jāsaprot, jāpieņem, ka šodienas cilvēki ir atteikušies no daudziem labumiem un izklaidēm (un arī kariem?), lai viņiem iedotu izglītību, kādas pašiem nav. Atteikušies tādēļ, lai viņi, jaunie, veidotu labāku cilvēku sabiedrību, kurai varbūt izdosies izvairīties no draudošajām problēmām un nodrošināt cilvēces izdzīvošanu. Tas nozīmē, ka viņiem parādījies pienākums, kura nepildīšana ir liels, nepiedodams pārkāpums – atteikšanās no piedalīšanās nākotnes sabiedrības veidošanā. Ja visu valstu budžetos izdevumus izglītībai palielinās 2-3-5-10 reizes, tad parādīsies iespēja izglītības apgūšanu no smaga darba (kā tas šodien daudzās vietās ir) pārvērst par interesantu, aizraujošu un atbildīgu nodarbi. Tikai tad parādīsies iespēja izglītības jomā iesaistīt cilvēkus (skolotājus un pasniedzējus), kuriem patīk zināt un saprast, kam patīk risināt problēmas, un kas to spēj iedot citiem. Izglītība pasludināma par valsts un cilvēces augstāko mērķi, kas mums varbūt ļaus izvairīties no draudošās bojāejas.

Mazākā mērogā mēs jau šodien pieredzam jaunas vēsmas. Mēs zinām, ka Ķīnu pamatoti dēvē par pasaules fabriku.  Mēs zinām, cik daudz un par kādu samaksu viņi strādā. Esmu redzējis TV raidījumus, kuros redzams, kā viņu bērni skolās mācās 8-10 stundas dienā un – obligāti. Apzināti vai neapzināti viņi strādā nevis šim brīdim, bet – nākošajām paaudzēm, nākotnei. Kaut ko līdzīgu mēs vērojam vēl dažās sabiedrībās – Indijā, Singapūrā. Vai mums izdosies? Vērojot šodien notiekošo, izskatās, ka mēs turpināsim sēt kukurūzu un taisīt perestroiku, tikai šos procesus sauks mūsdienīgāk.

Mazākā, indivīda dzīves mērogā ir derīgi ieraudzīt dažas mūsu smadzeņu īpatnības, kas iespaido, nosaka mūsu iekšējās pasaules saturu un darbību. Viena ir confirmation bias, – mūsu smadzenes mums pašiem neapzinoties nepieņem informāciju, kas nesakrīt (angliski confirm – apstiprināt) ar apziņā esošiem priekšstatiem, izpratnēm. Vienkārši: mēs ‘uz reizi’ redzam, ka tas, ko redzam vai dzirdam, nav pareizs, nav mums vajadzīgs. Un novēršamies. Man ir zināms cilvēks, kurš uzskata, ka visās mūsu nelaimēs vainojami žīdi, un novēršas no jebkādiem citiem skaidrojumiem. Ir jau arī mazāk izteiktas ‘patiesības’, kuras lietojam domāšanā, piemēram, cilvēks, kurš man kaut kad nodarīja sāpes, ir nelietis, ar kuru es vairs nekontaktējos. Ar šādiem piemēriem pildīta visa mūsu dzīve, ja tos nespējam pie sevis ieraudzīt, tad esam nolemti visu mūžu dzīvot ar iekšēja taisnīguma un patiesīguma ilūziju.

Vēl viena nereti traģiska smadzeņu darbības īpatnība ir pirmā iespaida efekts, (vairāk par to The Brain and Meaning of Life). Tas saistīts ar informācijas teorijas aksiomu: neviena informācijas apstrādes sistēma nevar novērtēt notikumus, kas nav tās pieredzē. Jo tikai pieredze ļauj sakrāt atmiņā dažādus notikumus, tos novērtēt, salīdzināt un piesaistīt tiem vērtības. Mēs visi esam nolemti vispirms pieredzēt, un tikai pēc tam varam uzzināt, cik tā pieredze bija vērtīga vai kaitīga. Šī īpatnība daudziem cilvēkiem liek sapņot, nožēlot un ciest par to, ko viņi darījuši nezinot, kaut kad jaunībā. Es zinu cilvēkus, kuri dzīvo ar jaunības atmiņām un nepieņem, nespēj pieņemt šodienu, mācīties, veidot sevi, iet tālāk – pieņemt sevi, savu apziņu, savas smadzenes, savu ķermeni un pārējos dzīves apstākļus tādus, kādi tie ir.  Apziņā dominē: tas bija tik skaisti, es zinu, kā ir jābūt, kā ir pareizi, un nekas cits man nav vajadzīgs. Un vēl vairāk: viņi domā, ka viņi to vēl kādreiz piedzīvos, un gaida, gaida … līdz nāvei. Šīs trīs smadzeņu īpatnības (confirmation bias, pirmā iespaida efekts un vērtību sadalījuma izveidošana) veido visu cilvēku iekšējo pasauli un rīcību, veido to, ko sauc par laimi. 

Posted in Happiness and Quality of Life, Human Evolution | Leave a comment

Childhood’s End

https://www.edge.org/conversation/george_dyson-childhoods-end

Nations, alliances of nations, and national institutions are in decline, while a state perhaps best described as Oligarchia is on the ascent. George Dyson explains in this, the first Edge New Year’s Essay.

The digital revolution began when stored-program computers broke the distinction between numbers that mean things and numbers that do things. Numbers that do things now rule the world. But who rules over the machines?

Once it was simple: programmers wrote the instructions that were supplied to the machines. Since the machines were controlled by these instructions, those who wrote the instructions controlled the machines.

Two things then happened. As computers proliferated, the humans providing instructions could no longer keep up with the insatiable appetite of the machines. Codes became self-replicating, and machines began supplying instructions to other machines. Vast fortunes were made by those who had a hand in this. A small number of people and companies who helped spawn self-replicating codes became some of the richest and most powerful individuals and organizations in the world.

Then something changed. There is now more code than ever, but it is increasingly difficult to find anyone who has their hands on the wheel. Individual agency is on the wane. Most of us, most of the time, are following instructions delivered to us by computers rather than the other way around. The digital revolution has come full circle and the next revolution, an analog revolution, has begun. None dare speak its name.

Childhood’s End was Arthur C. Clarke’s masterpiece, published in 1953, chronicling the arrival of benevolent Overlords who bring many of the same conveniences now delivered by the Keepers of the Internet to Earth. It does not end well.

Nature uses digital coding for the storage, replication, recombination, and error correction of sequences of nucleotides, but relies on analog coding and analog computing for intelligence and control. No programming, no code. To those seeking true intelligence, autonomy, and control among machines, the domain of analog computing, not digital computing, is the place to look.

Indeed, in order to make a body move animal brain doesn’t compute the Baye’s functions or the distances, velocities and accelerations. Human body has about 500 muscles, each muscle can be described by 12 coordinates: position, velocity, and force or stress, multiplied by 3 coordinates of space and one of time.  Totally it makes 12 numbers for every muscle for each moment of time. All body and limb movements make a huge number of data, let’s call them images. Each move contains the images also from other sensors: audio, visual, touch, smell. These images (streams) are stored in movent’s libraries, and they are activated when some move is to be performed.  Learning is accomplished by storing the images, comparing and evaluating them, and by choosing the best or improved one. How does it happen? How can the brain calculate the distances between outer world elements? How can the brain compare them? 

These are emergent processes not yet obtained (without man-created calculations, without formulae from contemporary physics and mathematics). Next problem is the emergence of consciousness and the emergence of unrestricted number of external world models. (About the emergence and external world models I have been writing in some other place in this blog). When this will happen, the events and processes described by George Dyson will start.

But – it is inevitably. Even today our genetic heritage (features preprogrammed by nature) are working exactly in this way: these programs determine our behavior on a big scale. The programs we create and replicate today will determine our behavior, our fate in a future. IV. 

 

Posted in Artificial Intelligence | Leave a comment

Philosophers

Dean, to the physics department. “Why do I always have to give you guys so much money, for laboratories and expensive equipment and stuff. Why couldn’t you be like the math department – all they need is money for pencils, paper and waste-paper baskets. Or even better, like the philosophy department. All they need are pencils and paper.”


The First Law of Philosophy: For every philosopher, there exists an equal and opposite philosopher.

The Second Law of Philosophy: They’re both wrong.


Descartes is sitting in a bar, having a drink. The bartender asks him if he would like another. “I think not,” he says and vanishes in a puff of logic.


The French existentialist Jean-Paul Sartre was sitting in a cafe when a waitress approached him: “Can I get you something to drink, Monsieur Sartre?”
Sartre replied, “Yes, I’d like a cup of coffee with sugar, but no cream”.
Nodding agreement, the waitress walked off to fill the order and Sartre returned to working. A few minutes later, however, the waitress returned and said, “I’m sorry, Monsieur Sartre, we are all out of cream — how about with no milk?”


A boy is about to go on his first date, and is nervous about what to talk about. He asks his father for advice. The father replies: “My son, there are three subjects that always work. These are food, family, and philosophy.”

The boy picks up his date and they go to a soda fountain. Ice cream sodas in front of them, they stare at each other for a long time, as the boy’s nervousness builds. He remembers his father’s advice, and chooses the first topic. He asks the girl: “Do you like potato pancakes?” She says “No,” and the silence returns.

After a few more uncomfortable minutes, the boy thinks of his father’s suggestion and turns to the second item on the list. He asks, “Do you have a brother?” Again, the girl says “No” and there is silence once again.

The boy then plays his last card. He thinks of his father’s advice and asks the girl the following question: “If you had a brother, would he like potato pancakes?”


I passed my ethics exam. Of course I’ve cheated.


Philosophy is a game with objectives and no rules.
Mathematics is a game with rules and no objectives.


A logician’s wife is having a baby. The doctor immediately hands the newborn to the dad. The wife says, “Is it a boy or a girl?” The logician says, “Yes.”


A renowned philosopher was held in high regard by his driver, who listened in awe at every speech while his boss would easily answer questions about morality and ethics.

Then one day the driver approached the philosopher and asked if he was willing to switch roles for the evening’s lecture. The philosopher agreed and, for a while, the driver handled himself remarkably well. When it came time for questions from the guests, a woman in the back asked, “Is the epistemological view of the universe still valid in an existentialist world?”

“That is an extremely simple question,” he responded. “So simple, in fact, that even my driver could answer that, which is exactly what he will do.”


FINAL EXAM
How do you plan to make a living with a philosophy degree?


WHY DID THE CHICKEN CROSS THE ROAD?

Aristotle: To actualize its potential.

Francis Bacon: To retain his own dignity without intruding upon the liberty of others.

Jacques Derrida: (1)What is the difference? The chicken was merely deferring from one side of the road to other. And how do we get the idea of the chicken in the first place? Does it exist outside of language? (2) Any number of contending discourses may be discovered within the act of the chicken crossing the road, and each interpretation is equally valid as the authorial intent can never be discerned, because structuralism is DEAD, DAMMIT, DEAD.

Rene Descartes: It had sufficient reason to believe it was dreaming anyway.

Diogenes: It was looking for an honest bird.

Epicurus: For fun.

Eric Hoffer: When chickens are free to do as they please, they usually imitate each other.

David Hume: Out of custom and habit.

Immanuel Kant: (1) Because it was its duty. (2) The chicken, being an autonomous being, chose to cross the road of his own free will.

John Locke: Because he was exercising his natural right to liberty

Machiavelli: (1) So that its subjects will view it with admiration, as a chicken which has the daring and courage to boldly cross the road, but also with fear, for whom among them has the strength to contend with such a paragon of avian virtue? In such a manner is the princely chicken’s dominion maintained. (2) The point is that the chicken crossed the road. Who cares why? The ends of crossing the road justify whatever motive there was.

John Stuart Mills: It was a utilitarian function. She had tasks that were better performed on the other side.

Friedrich Nietzsche: Because if you gaze too long across the Road, the Road gazes also across you.

Camille Paglia: It was drawn by the subconscious chthonian power of the feminine which men can never understand, to cross the road and focus itself on its task. Hens are not capable of doing this – their minds do not work that way. Feminism tries vainly to pretend there is no real difference between them, falsely following Rousseau. But de Sade has proved….

Plato: For the greater good.

Alexander Pope: To cluck is avian, to cross devine.

Pyrrho the Skeptic: What road?

Jean-Paul Sartre: In order to act in good faith and be true to itself, the chicken found it necessary to cross the road

Socrates: (1) I will think about it. (2) To pick up some hemlock at the corner druggist.

Gottfried Von Leibniz: In this best possible world, the road was made for it to cross.

Ludwig Wittgenstein: The possibility of “crossing” was encoded into the objects “chicken” and “road,” and circumstances came into being which caused the actualization of this potential occurrence.

Zeno The Skeptic: Did she really cross the road? How can you be certain?

Did you hear that George Berkeley died? His girlfriend stopped seeing him!


A philosopher went into a closet for ten years to contemplate the question, What is life? When he came out, he went into the street and met an old colleague, who asked him where in heaven’s name he had been all those years.
“In a closet,” he repied. “I wanted to know what life really is.”
“And have you found an answer?”
“Yes,” he replied. “I think it can best be expressed by saying that life is like a bridge.”
“That’s all well and good,” replied the colleage, “but can you be a little more explicit? Can you tell me how life is like a bridge?”
“Oh,” replied the philosopher after some thought, “maybe you’re right; perhaps life is not like a bridge.”

More: http://www.luigigobbi.com/jokesaboutphilosophers.htm

Raymod Smullyan, “5000 B.C.”
Posted in Studentiem | Leave a comment

Is there a war between science and religion?

https://www.alternet.org/yes-there-war-between-science-and-religion?src=newsletter1098989

Faith is believing what you know isn’t true. Mark Twain

Belief: the feeling that something is real and true. Oxford Advanced Learner’ s Dictionary.

My definiton: to believe means to accept some pronouncement as true although it is known that it is not proven.

There is no war, there is knowledge and truth, and there is not. 

” The question of truth is as central to [religion’s] concern as it is in science.” 

It is commonly known fact that belief is the main, most important religious value: But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen: And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain.”  IOW the question of truth is not central in religion. The opposite is true: the central question in religion is the belief. 

“The edifice of religion differs from science by additionally dealing with morality, purpose and meaning.”  Nobody forbids science to deal with morality, purpose and meaning. For current moment it is the most important duty and responsibility of science and scientists. 

For some scientists  there is a conflict  (The conflict between science and faith, then, rests on the methods they use to decide what is true, and what truths result), for others there is no conflict:  (Stephen Jay Gould’s thesis of “non-overlapping magisteria.” Religion and science don’t conflict because…). 

Stephen Jay Gould’s thesis “Religion, on the other hand, operates in the equally important, but utterly different realm of human purposes, meanings and values – subjects that the factual domain of science might illuminate, but can never resolve.” 

Contemporary science can resolve all subjects ‘in a realm of human purposes, meanings and values’. Nobody forbids scientists to do this. Even more: they are the only ones who can do this. The laws of human evolution, the laws of information theory, the laws describing human brain structure and working, how the human genetic heritage and emotions make their behavior, and how they can survive the ‘global problems’ they have created, – are known only to contemporary scientists and they are the only ones who can and must pronounce them.  I.V. 

 

Posted in Human Evolution, Understand and Manage Ourselves | Leave a comment

Trump, the Quintessential American

Donald Trump is part of the peculiar breed Herman Melville described in his novel “The Confidence-Man,” in which the main character uses protean personas, flattery and lies to gain the confidence of his fellow passengers to fleece them on a Mississippi River steamboat. “Confidence men,” as Melville understood, are an inevitable product of the amorality of capitalism and the insatiable lust for wealth, power and empire that infects American society. Trump’s narcissism, his celebration of ignorance—which he like all confidence men confuses with innocence—his megalomania and his lack of empathy are pathologies nurtured by the American landscape. They embody the American belief, one that Mark Twain parodied in “Pudd’nhead Wilson,” F. Scott Fitzgerald excoriated in “The Great Gatsby” and William Faulkner portrayed in the depraved Snopes clan, that it does not matter in the crass commercialism of American society how you obtain wealth and power. They are their own justifications.

American culture is built on a willful duplicity, a vision we hold of ourselves that bears little resemblance to reality. Malcolm Bradbury wrote “that in America imposture is identity; that values are not beliefs but the product of occasions; and that social identity is virtually an arbitrary matter, depending not on character nor an appearance but on the chance definition of one’s nature or colour.” We founded the nation on genocide and slavery, ravage the globe with endless wars and the theft of its resources, enrich an oligarchic elite at the expense of the citizenry, empower police to gun down unarmed citizens in the streets, and lock up a quarter of the world’s prison population while wallowing in the supposed moral superiority of American white supremacy. The more debased the nation becomes, the more it seeks the reassurance of oily con artists to mask truth with lies.

More: https://www.truthdig.com/articles/trump-the-quintessential-american/

Amerikas komerciālisma sabiedrībā nav svarīgi, kā iegūst bagātību. Vara un bagātība ir visu līdzekļu attaisnojums. Amerikas kultūra balstās uz labprātīgu liekulību, kuras uzdevums ir radīt īstenības ilūziju. Amerikā identitāte ir krāpšana, vērtībām neviens netic, jo tās ir atkarīgas no gadījuma. Sociālā identitāte ir brīva izvēle, to neizteic raksturs vai izturēšanās, bet to nosaka katrs pats, atbilstoši savam priekšstatam par sevi. Mēs esam radījuši genocīda un vergturu nāciju, mēs postam Zemi ar nebeidzamiem kariem un bagātību izlaupīšanu, mēs bagātinām oligarhu eliti uz citu rēķina, apbruņojam policistus, kas uz ielām šauj neapbruņotus cilvēkus, un turam savos cietumos ceturto daļu no pasaules cietumniekiem, un – esam pārliecināti par amerikāņu pārākumu. Jo vairāk sabojāta kļūst nācija, jo vairāk tā cenšas sevi izpaust ar glaimīgiem mūsdienīgiem māksliniekiem-krāpniekiem, lai maskētu patiesību ar meliem.

Šos skarbos vārdus par Ameriku raksta britu novelists un literatūras kritiķis Malcolm Bradbury. Man daudzi cilvēki pēc Amerikas apmeklējuma ir teikuši, ka dzīvot gan viņi tur negribētu. Laikam jau tam ir iemesls.

Tā vien šķiet, ka to pašu pieredzam arī Eiropā un, protams, arī Latvijā.  TV t.s. izklaides raidījumos (un priekšnesumos) mēs redzam nepārprotami neīstus smaidus un ķermeņa kustības, kam ar mākslu un skaistumu maz kopīga. Kā tie veidojas, kā tie radušies? Tas ir interesants jautājums, pie tā nedaudz pakavēsimies. Visas cilvēku īpašības un spējas apraksta t.s. zvanveida līkne, matemātiķu valodā tas ir normālais varbūtību sadalījums, kurš nereti visai skarbi, bet tik pat bezpersoniski un vienaldzīgi mums pasaka, ka cilvēku vairākums ir vidēji apdāvināti un talantīgi. Vidēji, tas ir tik, cik genofonds un daudzu gadsimtu kultūra (un kari un postījumi) to veidojuši. Izcilo (kā labā, tā sliktā nozīmē) ir daudz mazāk, jo vairāk izcili, jo mazāk pēc skaita. Un vēl ir noticis tā, ka amerikāņu biologa E.O. Wilson pieminētā neatbilstība starp ģenētiski mantotām tendencēm un vajadzībām un mūsu šīsdienas dzīves apstākļiem izpaužas ne tikai kā mūsu nespēja izvēlēties realitātei atbilstošu rīcību, bet arī kā klajas, acīmredzamas novirzes no normas. (Par normu sauc tādas vairākuma īpašības, kas veicina populācijas progresu, lielāka mēroga skatījumā – tās izdzīvošanu). Kādas tad ir šīs novirzes? Piemēram, kā veidojas neīstums? IMO to veido vairāki fakti.

1. Izcilas īpašības un talanti piemīt nedaudziem, bet vēlēšanās tos pie sevis ieraudzīt un citiem pasniegt – vairāk kā nedaudziem.

2. Raidījumu un pasākumu veidotāji un vadītāji šajā ziņā nav izņēmums, viņi prasa no izpildītājiem, lai tie nebūtu skumji,  lai viņi smaidītu. Jo viņu uzdevums taču ir – izklaidēt publiku, atvieglot dzīvi…Veicināt biznesu.

Mūsdienu sabiedrībās masu kultūra ir zaudējusi savu pamatu. Īstums, patiesīgums un skaistums ir aizvietoti ar … peļņu. Peļņa ir visu pasākumu pamatā un pirmajā vietā. Mākslas darbu pamatā ir nevis cilvēciskās vērtības un skaistums, bet vienkāršiem instinktiem izdabājošas darbības, pseidovērtības un (neapzināti, nesaprotot lietoti) rīcības šabloni. Šī ir visai globāla problēma, tās pamatā vairs nav tik vienkārši notikumi, kā raidījumu pārtraukšana ar pazemojošām reklāmām, tās pamatā ir laikmeta problēma: zinātniskais, uz faktiem un pierādījumiem balstītais pasaules uzskats (gan pamatoti) ir atmetis reliģijas (un citas līdzvērtīgas formas), bet vietā neiedeva neko. Pagājušā g.s. to jau redzēja Einšteins: zinātne bez reliģijas ir bezspēcīga. Mūsdienu kultūras degradācija ir tik plaša tēma, ka par to citā reizē. 

To mēs pieredzam ne tikai dažādos ‘izklaides pasākumos’, bet arī ikdienā. Mēs redzam, kā veikalu pārdevēji ir ‘noinstruēti’ smaidīt (vadītāji domā, ka tas ir derīgi ‘biznesam’, vai, vismaz, viņiem tā māca), un mēs pieredzam nepārprotami grūtu un laipnu apkalpošanu un smaidus. Bet nemaldīsimies. Citur,  tajos pašos lielveikalos mēs redzam nogurušus, ātri, intensīvi un smagi strādājošus cilvēkus, nereti mazliet  skumjus un gandrīz bezcerīgus. Kad šiem cilvēkiem uzsmaidām un viņus uzrunājam, tad pieredzam, kā šie nogurušie, grūti strādājošie cilvēki atplaukst laimīgā smaidā, un gūst gandarījumu par to, ka ir mums palīdzējuši, un par to, ka mēs esam viens otram cilvēcīgi uzsmaidījuši un savu izpratni izteikuši.

To pašu pieredzam daudzās ārstniecības iestādēs, kur vispirms, no ārpuses, no malas redzam kā cilvēki noguruši, nereti steigā un stresā, aizņemti un brīžiem nelaipni (piemēram, kad kāds apmeklētājs ar nepārdomātu jautājumu ‘traucē’ strādāt), bet intensīvi, ar augstu profesionalitāti un atbildību strādā, lai palīdzētu iespējami vairākiem cilvēkiem. Kad šiem cilvēkiem uzsmaidam un ielūkojamies viņu pasaulē, tad viņi atplaukst pāri savas bezcerības un nospiestības laukam, cilvēcīgā sirsnībā sāk sarunu un pauž prieku par to, ka ir kādam, daudziem palīdzējuši. Šīs īpašības varbūt ir vērtīgākais, kas latviešiem (un visiem cilvēkiem) ir, ko jāglabā un ko nedrīkst aizvietot ar medicīnas, izglītības un  citu pakalpojumu pārdošanu klientiem, kā to nereti dažās vietās pieredzam.

Tad, kad to raksta amerikāņi paši par sevi (https://groups.google.com/forum/?utm_medium=email&utm_source=footer#!forum/atvoid-2), tad tā ir vīrišķības un godīguma pazīme. Slikti piemēri no citu cilvēku un tautu dzīves ir derīgi ar to, ka tie ļauj paskatīties uz sevi un pajautāt: Vai es arī tāpat nedaru?  IV. 

 

Posted in Contemporary Society Problems | Leave a comment

A looming crisis and how to avert it

https://michaelshermer.com/2018/12/kids-these-days-how-to-avert-looming-crisis

Something is amiss among today’s youth. This observation isn’t the perennial “kids these days” plaint by your middle-aged correspondent. According to San Diego State University psychologist Jean Twenge, as reported in her book iGen (Atria, 2017), to the question “Do you have [a] psychological disorder (depression, etc.)?” the percentage of college students born in 1995 and after (the Internet Generation, or iGen) answering affirmatively in a Higher Education Research Institute study rose between 2012 and 2016. For men, the figure increased from 2.7 to 6.1 percent (a 126 percent increase) and for women from 5.8 to 14.5 percent (a 150 percent rise). The National Survey on Drug Use and Health found that between 2011 and 2016 the percentage of boys who experienced a depressive episode the prior year increased from 4.5 to 6.4 and in girls from 13 to 19.

iGeners began entering college in 2013. Between 2011 and 2016 there was a 30 percent increase in college students who said they intentionally injured themselves (for example, by cutting), and according to the Fatal Injury Reports of the Centers for Disease Control and Prevention, suicide rates increased 46 percent between 2007 and 2015 among 15- to 19-year-olds. Why are iGeners different from Millennials, Gen Xers and Baby Boomers?

Twenge attributes the malaise primarily to the widespread use of social media and electronic devices, noting a positive correlation between the use of digital media and mental health problems. Revealingly, she also reports a negative correlation between lower rates of depression and higher rates of time spent on sports and exercise, in-person social interactions, doing homework, attending religious services, and consuming print media, such as books and magazines. Two hours a day on electronic devices seems to be the cutoff, after which mental health declines, particularly for girls who spend more time on social media, where FOMO (“fear of missing out”) and FOBLO (“fear of being left out”) take their toll. “Girls use social media more often, giving them more opportunities to feel left out and lonely when they see their friends or classmates getting together without them,” Twenge adduces after noting that the percentage of girls who reported feeling left out increased from 27 to 40 between 2010 and 2015, compared with a percentage increase from 21 to 27 for boys.

In search of a deeper cause of this problem—along with that of the campus focus of the past several years involving safe spaces, microaggressions and trigger warnings—Greg Lukianoff and Jonathan Haidt argue in their book The Coddling of the American Mind(Penguin, 2018) that iGeners have been inflenced by their overprotective “helicoptering” parents and by a broader culture that prioritizes emotional safety above all else. The authors identify three “great untruths”:

  1. The Untruth of Fragility: “What doesn’t kill you makes you weaker.”
  2. The Untruth of Emotional Reasoning: “Always trust your feelings.”
  3. The Untruth of Us versus Them: “ Life is a battle between good people and evil people.”

Believing that conflicts will make you weaker, that emotions are a reliable guide for responding to environmental stressors instead of reason and that when things go wrong, it is the fault of evil people, not you, iGeners are now taking those insalubrious attitudes into the workplace and political sphere. “Social media has channeled partisan passions into the creation of a ‘callout culture’; anyone can be publicly shamed for saying something well-intentioned that someone else interprets uncharitably,” the authors explain. “New-media platforms and outlets allow citizens to retreat into self-confirmatory bubbles, where their worst fears about the evils of the other side can be confirmed and amplified by extremists and cyber trolls intent on sowing discord and division.”

Solutions? “Prepare the child for the road, not the road for the child” is the first folk aphorism Lukianoff and Haidt recommend parents and educators adopt. “Your worst enemy cannot harm you as much as your own thoughts, unguarded” is a second because as Buddah counseled, “once mastered, no one can help you as much.” Finally, echoing Aleksandr Solzhenitsyn, “the line dividing good and evil cuts through the heart of every human being,” so be charitable to others.

Such prescriptions may sound simplistic, but their effects are measurable in everything from personal well-being to societal harmony. If this and future generations adopt these virtues, the kids are going to be alright.

Some thoughts. 

Twenge attributes the malaise primarily to the widespread use of social media and electronic devices. This explanation confuses cause and effect. The use of social media is a big advantage and privilegy to our societies. The cause is missing the hierarchy of values, the main, the highest, the most important even are not defined. Here I will try to count some. 

  1. Big-scale survival of humanity. This means, as Carl Sagan said, to support the only known to us Universe’s matter try to get conscious of itself. 
  2. In order to fulfill the value (1), the others follow: rise above our genetic tendencies and change our lives in accordance with (1). This means to obtain satisfaction from knowing that all my life is in line with mankind’s highest value. 
  3. After establishing the main value the others follow: to obtain satisfaction from helping other people, from learning and distribution of knowledge, for caring for own children and their well-being. For caring for all people on planet Earth. This includes the restriction of the number of people on Earth, radical change of current mode of life (radical decrease of energy consumption, immediate refusal of nature and climate damage, establishing a world government, wich will educate the not-knowing people to support the only and most important value for all humans – their survival on a big scale. 
  4. Use social media for mass-education of people, nugging their behavior towards supporting their own survival.

She also reports a negative correlation between lower rates of depression and higher rates of time spent on sports and exercise, in-person social interactions, doing homework, attending religious services, and consuming print media, such as books and magazines. This is commpnly known: sports and exercise, social interactions, consuming books – all these actions provide us with satisfaction for full-filling our genetic needs. Our most important genetic need is the need for something bigger than everyday life, the need for something high, sanct and holy. The contemporary science-based world view must supply to people the hierarhy of values. 

In order to win people’s behaviour we must win their hearts. This means: give them the values which they will accept as their own. 

topics in this column: 
Posted in Are We doomed?, Values and Sense of Life | Leave a comment

The Responsibility of Intellectuals

Noam Chomsky, The New York Review of Books, February 23, 1967, https://chomsky.info/19670223/

TWENTY-YEARS AGO, Dwight Macdonald published a series of articles in Politics on the responsibility of peoples and, specifically, the responsibility of intellectuals. Macdonald is concerned with the question of war guilt. He asks the question: To what extent were the German or Japanese people responsible for the atrocities committed by their governments? And, quite properly, he turns the question back to us: To what extent are the British or American people responsible for the vicious terror bombings of civilians, perfected as a technique of warfare by the Western democracies and reaching their culmination in Hiroshima and Nagasaki, surely among the most unspeakable crimes in history. To an undergraduate in 1945-46—to anyone whose political and moral consciousness had been formed by the horrors of the 1930s, by the war in Ethiopia, the Russian purge, the “China Incident,” the Spanish Civil War, the Nazi atrocities, the Western reaction to these events and, in part, complicity in them—these questions had particular significance and poignancy.

With respect to the responsibility of intellectuals, there are still other, equally disturbing questions. Intellectuals are in a position to expose the lies of governments, to analyze actions according to their causes and motives and often hidden intentions. In the Western world, at least, they have the power that comes from political liberty, from access to information and freedom of expression. For a privileged minority, Western democracy provides the leisure, the facilities, and the training to seek the truth lying hidden behind the veil of distortion and misrepresentation, ideology and class interest, through which the events of current history are presented to us. The responsibilities of intellectuals, then, are much deeper than what Macdonald calls the “responsibility of people,” given the unique privileges that intellectuals enjoy.

Tas ir interesants jautājums: kāpēc viņi klusē? IMHO, šeit vairāki iemesli.

1. Mēs daļēji esam padomju sistēmas produkts, kur darbojās ‘dabiskā izlase’: tie, kas neklusēja, tika novākti. Vēl sliktāk: mēs zinām, cik masveidīgi, ilgstoši un atkārtoti tika iznīcināti inteliģentie. Droši var teikt, ka mums vajadzētu runāt un rūpēties par nācijas genofonda atjaunošanu, nostādot mūsu bērnu izglītību pirmajā vietā, paziņot to par visaugstāko vērtību. 

2. Iepriekš minētais izveidoja jaunu ‘intelektuāļu’ klasi, kuras galvenais motto: rūpējies par sevi. Par savu karjeru, ģimeni, bērniem, īpašumiem, izklaidēm, un, protams, par (metereoloģisko) laiku. Pie tā pieder, protams, prasme nerunāt nevajadzīgas lietas. Tiklīdz šī prasme apgūta, likumsakarīgi seko nākošais: viņi pārstāj domāt par citiem, par savu valsti un sabiedrību, par cilvēci. To raksturo viņu sabiedrisko pasākumu sarunu tēmas. Tā ir visai skarba mūsu dzīves sastāvdaļa: ieklausieties tik, ko cilvēki runā dažādos publiskos saietos un privātās tikšanās reizēs, un padomājiet, ko varētu, ko vajadzētu runāt. Šeit iestājas pozitīvā saite: viņi vairs nezin faktus, un tādēļ viņiem vairs arī nav par ko runāt.

3. Viņi vairs nejūt atbildību par to, kas notiek valstī un pasaulē. Viņi sevi maldina ar domu: Es jau neko nevaru iespaidot. Vai tad viņiem vieniem pašiem jājūt atbildība? Homskis sniedz atbildi: sabiedrība viņiem iedod izglītību, kas dod spēju ieraudzīt to, kas slēpts aiz ārējām dekorācijām (democracy provides the leisure, the facilities, and the training to seek the truth lying hidden behind the veil of distortion and misrepresentation).

Man atkal nāk prātā Viestura Kairiša teiktais: 

Latvijā cilvēki necīnās par idejām, bet cīnās par krēslu, par varu. Mums kultūras krīze ir šausmīga. Es totāli izjūtu, ka kultūras darbinieki nespēj pateikt skaidru vēstījumu cilvēkiem. Mums jau nav kultūras. Mums ir kultūras kooperatīvi. Mūsu kultūras darbinieki sāk runāt tikai tad, ja vienai no kooperatīva sastāvdaļām, piemēram, kādam teātrim, nogriež naudu un ir skaidrs, ka ‘nākamie būsim mēs’. Tad visi saslēdzas un cīnās. Bet es neredzu ikdienas cīņu par kultūru, par domu kvalitāti. Es redzu tikai kooperatīvās intereses. Tā ir mūsu traģiskākā situācija. Es uzskatu, ka kultūras darbinieki ir ļoti līdzvainīgi šajā situācijā. Ir ļoti viegli vainot politiķus, oligarhus. Bet kur ir inteliģence? Ko viņi dara tagad? Kāpēc viņi nereaģē?

 

 

 

Posted in Contemporary Society Problems | Leave a comment

Climate Emergency: An Open Letter to Concerned Global Citizens

In our complex, interdependent global ecosystem, life is dying, with species extinction accelerating. The climate crisis is worsening much faster than previously predicted. Every single day 200 species are becoming extinct. This desperate situation can’t continue.

Political leaders worldwide are failing to address the environmental crisis. If global corporate capitalism continues to drive the international economy, global catastrophe is inevitable.

Complacency and inaction in Britain, the USA, Australia, Brazil, across Africa and Asia all illustrate diverse manifestations of political paralysis, abdicating humankind’s grave responsibility for planetary stewardship.

A major IPCC special report released in October warns that even just a half-degree more of warming could be disastrous. (Photo: via Earth Island Journal)
Posted in Are We doomed? | Leave a comment

Пять целей, которые нужно закрыть до 35 лет

https://mankubus.livejournal.com/1224660.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=weekend_12_08&media

А вы знаете, почему у людей возникают возрастные кризисы? Глянцевые журналы заверяют нас, что это чуть ли не обязательно, но на самом деле можно жить и без них.

Большинство людей сталкивается с «переходным возрастом» в 30-35 лет лишь по одной причине: они не успели вовремя сделать что-то из того, что сами для себя определили как нечто очень важное. И не то, чтобы после этого возраста нельзя было наверстать, просто все усложняется, как подготовка к экзамену, которую вы начинаете в ночь накануне теста. Делали так в институте? Мы написали для вас чек-лист, чтобы в этот раз вы смогли сделать по-другому!

А вам уже исполнилось 35 лет? Даже если так, проверьте себя по нашему чек-листу. Пять целей, которые нужно закрыть до того, как с вами случится кризис среднего возраста, общий для всех людей — неважно, какого вы пола, национальности, чем вы занимаетесь, где живете и к какой социальной группе принадлежите!

11. Определить свои главные ценности

Что для вас на самом деле важно? Ради чего вы готовы прожить всю жизнь, что вас вдохновляет, повышает работоспособность, дает вам радость каждый день? И что из этого — самое важное, как вы могли бы расставить главные приоритеты? Если вы взглянете на знаменитую пирамиду нейрологических уровней Дилтса, то сразу поймете, почему важны ценности. Ниже них располагаются ваши убеждения, возможности, способности, поведение и окружение.

Все это зависит от ваших ценностей — того, что вы ставите превыше всего прочего в своей жизни. Ценности у разных людей совершенно разные: для кого-то самое главное в жизни — это стабильность и спокойствие, для другого — любовь и дружба, третий превыше всего ценит перемены и новые возможности, для четвертого во главе угла финансовое благосостояние, карьера и бизнес. И единственно правильного способа жить не существует — правильно именно так, как вы чувствуете.

А как вы чувствуете? Чем лучше вы осознаете свои истинные устремления и то, ради чего живете, тем чаще и больше сможете получать то, что для вас действительно важно. Свои ценности никогда не поздно осознать, но чем раньше вы это сделаете, тем счастливее и полноценнее начнете жить.

Именно в среднем возрасте многие люди внезапно начинают понимать, что живут «не свою жизнь», а все потому, что принимают решения, руководствуясь ценностями, которые навязали им другие люди — иногда родители, иногда друзья или другие близкие.

Обнаружить, что вы прожили уже более десятка лет взрослой жизни не так, как хотели — не самое приятное открытие. Не лучше ли прямо сейчас взять лист бумаги и выписать все, что важно именно для вас? И подумать, как вы могли бы наполнить свою жизнь всеми этими прекрасными вещами?

22. Пересмотреть свои ценности

Меняться — это нормально. Еще вчера вы были в восторге от своей карьеры, а потом внезапно почувствовали, что хотите сменить профессию или уехать в кругосветное путешествие. Посвятить себя семье вместо работы или карьере – вместо семьи. И если это желание будет довольно сильным и сохранится продолжительное время, то не надо ему противиться. Не говорите себе, что будете продолжать делать то, что всегда делали, потому что в детстве или юности определили идеалы, по которым живете до сих пор.

Вы живете прямо сейчас и вы не обязаны соответствовать ничьим представлениям о прекрасном. Даже вашим собственным представлениям из прошлого. Пересматривать ценности — нормально! Что, разумеется, не отменяет планирования, тщательного обдумывания и подготовки, если вы решили круто поменять свою жизнь и буквально развернуть ее на 180 градусов.

Почему это важно хоть раз сделать до 35 лет? Означает ли это, что в более старшем возрасте вы не сможете поменять свою жизнь? Конечно, сможете! Но сделать это будет намного труднее психологически, поэтому научиться необходимо заранее. Когда в 45 вы захотите открыть свой бизнес, построить новые отношения или научиться кататься на виндсерфе, вам очень пригодятся воспоминания о ваших прошлых подвигах.

33. Обзавестись близкими людьми.

По-настоящему близкие люди — это не обязательно те, с кем вы весело проводите время. Но это обязательно те люди, которые дают вам силу. К кому вы можете обратиться, когда вам трудно, с кем разделить свои величайшие достижения. Те, с кем вы можете вместе мечтать, ставить цели и планировать. Настоящих друзей не может быть много — но обязательно сделайте так, чтобы у вас был хотя бы один такой друг. Также постарайтесь найти спутника жизни.

Одиночество порождает депрессию и сокращает жизнь — это данные официальных научных исследований. Многих людей одиночество находит даже в толпе, если среди всех их знакомых, коллег и родственников на самом деле нет людей, разделяющих их сокровенные ценности и убеждения. Облегчите себе жизнь — сделайте так, чтобы рядом были такие люди. Цените их и выстраивайте долгосрочные отношения, желательно с прицелом на всю жизнь. После 35 все еще можно найти замечательных друзей, но уже нельзя найти никого, с кем бы вы дружили с самого института и вместе вспомнить, какими были тогда смешными.

44. Родить детей, если для вас это важно.

Еще несколько десятков лет никому бы не пришло в голову делать подобную оговорку, но в наш век невероятного многообразия идей о том, как можно провести жизнь, это необходимо. Возможно, вы принадлежите к числу немногих людей, для которых продолжение рода, семья и дети не входит в топ-5 самых важных ценностей. Но, по крайней мере, до 35 стоит об этом задуматься. Никто из нас не становится с возрастом здоровее, какие бы чудеса ни творила современная медицина и индустрия красоты.

Да, сегодня мы можем позволить себе выглядеть намного лучше наших родителей и тем более бабушек и дедушек в том же возрасте. У нас есть время заниматься своим здоровьем и спортом, у нас есть витамины и возможность путешествовать, комфортное жилье и транспорт, вкусная полезная еда и чистая вода. Возможно, наши дети сохранят молодость еще дольше. Но только в том случае, если мы позаботимся о том, чтобы они были здоровы, как физически так и психически. Для этого лучше рожать и воспитывать их в том возрасте, в котором это задумано природой.

55. Стать полностью самостоятельными. Финансово. Эмоционально.

Психологически. С точки зрения морали и нравственности. С точки зрения карьеры и бизнеса. С точки зрения мировоззрения и вашей жизненной философии. Под абсолютно любыми углами, в отношении чего бы то ни было.

Это нужно не для окружающих, не для ваших родителей и не для сурового общества, которое все время что-то требует. Это необходимо, как ни странно, именно для того, чтобы вы могли наслаждаться своей жизнью. Есть такая точная народная примета: если мужчина до 30 лет не женился, то потом ему все равно исполняется 31 год. Сорокалетняя женщина с наколками и серьгой в одном ухе не превращается в подростка.

И даже если вы откажетесь делать карьеру, иметь детей, брать на себя ответственность — это не сделает вас моложе ни на один час. Вы можете отказаться даже просто ставить перед собой цели и плыть по течению, как это бывает в детстве. Взрослеть бывает страшно, но еще хуже не преодолеть этот страх, застрять между небом и землей и попусту потерять годы насыщенной счастливой жизни. Взрослой жизни, которая гораздо интереснее, чем вам могло представляться в самых радужных институтских мечтах.

Varbūt, ka to drīkst pateikt arī vienkāršāk, vai vismaz, – citādāk. Iegūt iekšēju saskaņu, mieru, harmoniju (ar sevi un apkārtējo pasauli) var tikai tad, ja mēs vienmēr nesaudzīgi, kritiski, iespējami patiesi sev jautājam – ko es daru, cik tas ir vērts, vai tas atbilst vērtībām, kuras sev par patiesām ilgā atziņu iegūšanas gaitā esmu izveidojis. Tad atliek tikai viens ceļš: rūpīgi, tramīgi sevi uzraudzīt – vai tik es atkal nepārkāpju principus, kuru patiesīgumu es esmu pieņēmis kā savas esības pamatu. Es domāju, ja tas izdodas, tad cilvēks jūtas arī ‘mazliet’ laimīgs. Kāpēc mazliet? Tāpēc, ka mums visiem jāpieņem fakti (īstenību, tādu, kāda tā ir), kas neļauj sasniegt visu izsapņoto. 

PS. Iekšējs miers un harmonija ir cilvēku visvairāk meklētā vērtība, to viņi cenšas iegūt, lietojot dažādus paņēmienus – reliģijas, joga, visādu veidu sevis apliecināšana (kāpšana kalnos, braucieni pāri jūrām, gājieni pāri ledus kontinentiem un smilšu tuksnešiem, dažādas sporta un militāras ‘sacīkstes’ (arī ekonomikā un valsts pārvaldē), izcilu zinātnes un mākslas darbu radīšana) kas, protams, ne vienmēr nosodāmi,  bet šeit es domāju to katram pieejamo, kas neprasa nedz nereālu sistēmu izveidošanu, nedz citus ārkārtējus, izņēmuma apstākļus, kas pieejami ne visiem. Iekšējs īstums un patiesīgums ir pieejami katram. I.V. 

Posted in Happiness and Quality of Life | Leave a comment

How Will We Know the World Is Ending?

https://earther.gizmodo.com/how-will-we-know-the-world-is-ending-1830381869

252 million years ago, climate change nearly wiped out life on Earth; something similar is happening today

By Mihai Andrei on Dec 07, 2018 09:24 am

If this sounds a bit alarming… it should.

Visions of the end of the world tend to extremes—the planet fatally fracked, flooded, hurricaned, nuke-cratered. No survivors, or maybe one or two survivors, dazed and dust-grimed, roaming a wasted landscape, eating canned beans, rotted squirrels, each other. But the truth is we might be in for a slow burn, apocalypse-wise. The “end of the world” entails not just the actual end, that last gasp of human breath, but all the agony leading up to it, too. How, though—without the fire-and-brimstone theatrics—will we know that the planet is truly terminal?

For this week’s Giz Asks, we reached out to a number of experts—in paleobiology, ecology, atmospheric science, geoscience and more—to find out how we’ll know when the world has actually ended. They provided a wide, if uniformly bleak, range of opinions. The end of the world might not mean drowned cities or whole continents aflame—but it probably won’t mean anything pleasant, either.

Jan A. Zalasiewicz, Professor, Paleobiology, University of Leicester

It depends on what world we’re talking about.

The Earth’s a big ball of rock, and it will be here for the next five billion years, until the sun becomes a red giant and in effect blows it up. But it’s a little like Dante’s circles of hell: there are different steps. One world finishes, and an unfamiliar one starts.

The Anthropocene, the proposed new epoch of geological time when humans have come to dominate many processes on our planet’s surface, is based on the end of a particular world, the Holocene world that has been familiar, supportive, comfortable and more or less predictable for basically all of human civilization, up until the 20th century. You could have all kinds of upheavals and scorched-earth wars, but you could always count on nature growing back, on people picking themselves up and starting again on a healing Earth.

With the end of Holocene conditions, much of the familiar world we took for granted is now changing. Climate is clearly changing—we’ve got a trillion tons of extra carbon dioxide in the atmosphere, the Earth is measurably warming, ice is measurably melting, there is beginning to be more sea and less land. And then there are the changes we’re making to the biosphere, largely by replacing more or less natural habitats—forests, savannas, etc.—with urban areas and farmland. We’ve changed the biological landscape around us. Both of these changes are ongoing, effectively permanent, and they’re almost certainly going to intensify before they stabilize again. And that is how the Anthropocene may be viewed, as the end of one world and the beginning of another one. We’re pushing ourselves and the other living organisms with which we share the planet into the unknown.

I used to think this would not affect us in our lifetimes—that it was really going to start being a problem for our children and grandchildren, and that my generation would see things out in more or less familiar conditions. But look at the things like the shrinking of arctic ice, and changing climate patterns, including rising temperatures, as we continue to add another ~20 billion tons of heat-trapping carbon dioxide into the atmosphere each year. Global warming is kicking in already and, yes, I suspect these changes will become really quite noticeable over coming decades. Factor in the unknowns of how society will respond, how the biosphere will react, and how the rapidly growing ‘technosphere’ will evolve, and we may well be in for quite dramatic, and quite challenging times. The new world of the Anthropocene is taking shape rather more quickly than I or many of my colleagues would have thought ten or twenty years ago.

Continue reading

Posted in Are We doomed? | Leave a comment

How to Survive the Holidays

Editor’s Note: 10% Happier teacher Oren Jay Sofer’s new book, Say What You Mean: A Mindful Approach to Nonviolent Communication, has just been published. This week, Oren applies some of those best practices to surviving your family at holiday time.

Spending time with family members over the holidays—the season of “good will to all” —can often be seriously challenging. Family gatherings can reveal a widening canyon of personal, political, and cultural differences, and table conversations can often halt in tense silence or devolve into explosive argument. Instead of gritting your teeth and drinking more eggnog, here are five tips to stay sane during the holiday season.

1. Set clear intentions

Staying balanced during challenging moments takes preparation. One of the strongest factors in mental training is intention, the motivation in the heart that impels us to speak, act or pause. By keeping intentions like patience, kindness, or curiosity in mind, actions can be guided by values rather than immediate reactions.

This year, take some time reflect on your intentions before you gather with family members (or co-workers, or anyone else for that matter). Consider how you want to show up and the values that inspire your best speech and action. In your meditation, feel the strength of your commitment to those values.

2. Prepare some key phrases

It’s easier to respond to a snarky comment or a loaded question if you come prepared with a few key phrases. What’s come up at past gatherings? With hindsight, how do you wish you would have responded? Write down a few phrases that you can use in case something similar happens. This could include changing the subject, setting limits, or anything else you might have difficulty finding words for in the moment.

Here are a few favorites:

“I’m not sure. I’d prefer to talk about that some other time.”
“There’s a lot in what you just said. I need a moment to gather my thoughts.”
“I’m not in the best frame of mind to talk about that right now. How about we…”
“Things feel really heated. Let’s take a break on this topic for a little while.”

Intention and preparation are two tips for ahead-of-time. How about during the gathering itself?

3. Find your ground

An effective way to stay calm in the face of family turmoil is staying grounded in the midst of a challenging situation. One of the most reliable ways to get grounded is to feel the weight of your body. The mind can go a thousand miles an hour, the heart may race with surges of emotion, but the body is always right here. Feel your feet on the floor, the warmth in your hands, or the contact with the chair. It’s a small trick that can make a big difference.

4. Get curious and listen for needs

Perhaps the most important thing we can do to ease tensions, build trust, and turn a conversation around is to get genuinely curious. Instead of focusing on the things you disagree with, try to get interested.

Here’s the premise: at the core, all human beings share the same basic, fundamental needs. We all want to be happy, to be understood, to have meaning, and more (here’s one such list of core human needs). We just disagree about how to get there. When we identify what really matters we find shared humanity.

So, when a conflict arises, try to get underneath the views and opinions. What’s important to this person? What are the core human needs that lie beneath the contentious opinions? Genuinely listening for another’s values can go a long way to bridging the gap.

5. Argue mindfully

While you may want to do your best to get along, it’s important to know your own limits. Sometimes, speaking up really is important for our integrity.

If you do so, it’s possible to speak out against dangerous rhetoric or harmful actions without degrading anyone. Instead of blaming the other person, diagnosing or labeling them, speak from your heart about how you feel and why. For example: “I feel disturbed by what you’re saying. I want everyone to be treated with respect regardless of their (nationality, skin color, gender, sexual orientation, ability…).” By staying with your own feelings, rather than imputing feelings to someone else, you can minimize conflict when it arises.

For each of these five tips, it’s important to let go of the outcome. There can be great value in debate and critical conversation, the conditions of a holiday gathering often aren’t supportive for a meaningful exchange. So, keep your aims modest. Trying to change the other person’s mind rarely supports dialogue. Instead, focus on how you’re having the conversation. Are you creating the conditions for mutual respect and understanding? Are you embodying your values regardless of the other person’s behavior?

You’re unlikely to solve the climate crisis over dinner, but you might deepen your relationship with your climate-denying uncle if you can find a way to really listen and share ideas. And that builds the condition that, one day, might help your uncle open up as well. In the end, our ability to engage with care and respect is often more effective than finding the right words.

Dažas domas derīgas. Saglabāt mieru. Tas prasa sagatavošanos. Viens no svarīgākajiem diskusijas parametriem ir nodoms, sarunas mērķis: ko jūs gribat panākt ar savu izteikto vai noklusēto. Lai sasniegtu šo galveno, vajadzīga pacietība un labsirdība, kas ļauj rīkoties saskaņā ar mūsu vērtībām un neļauties momenta ierosinātām emocijām. Galvenais ir nevis tas, kam jūs nepiekrītat, bet gan – saglabāt interesi, ieraudzīt, izjust un saprast savu sarunu biedru. Jo visiem cilvēkiem pamatvajadzības un vērtības ir kopējas. Mēs visi gribam būt laimīgi, mēs gribam tikt saprasti, mums katrai darbībai, katrai rīcībai nepieciešama jēga. Vienīgā atšķirība ir – kā to sasniegt. Kad mēs ieraugām, kas mums ir kopējs, tad mēs pietuvojamies vispārcilvēciskajam. 

Kad parādās konflikts, tad jācenšas ieraudzīt, kas ir strīdīgā jautājuma pamatā. Kas tam cilvēkam ir svarīgs? Tikai pēc īstas ieklausīšanās un sarunu biedra vērtību ieraudzīšanas ‘bezdibenis’ starp viņiem var izzust. Ir derīgi, ja uz aizskarošām piezīmēm vai uzbrūkošiem jautājumiem, uz kuriem jums dotajā brīdī nav piemērotas atbildes, ir sagatavotas dažas diplomātiskas atbildes, kas ļauj mainīt sarunas tēmatu vai vismaz ierobežot tēmu.

Daži piemēri.

“Es par to neesmu pārliecināts. Mēs par to varētu parunāt vēlāk. Tu tik daudz pateici. Es par to padomāšu. Šobrīd es neesmu sagatavots šai sarunai. Vai mēs par to nevarētu parunāt citā reizē? Musu saruna kļūst apgrūtinoša. Parunāsim par šo jautājumu kādu citu reizi”. 

Lai redzētu sarunas mērķi, apzinātos, ar ko tā beigsies, jālieto minētos paņēmienus. Lai sasniegtu vēlamu rezultātu, jāapzinās arī savas iespējas, savas robežas. Lai nejustos neērti par savu iekšējo principu pārkāpšanu, nepieciešama savlaicīga distancēšanās. Ja to ievēro, tad ir iespējams atbildēt uz uzbrūkošu retoriku un apvainojošu izturēšanos, nevienu nepazemojot. Nevis nosodīt un ‘atmaskot’ otru, ‘analizējot’ vai ‘novērtējot’ viņa izteikumus, bet pateikt vienkārši, paskaidrot, cik netaisnīgi ir tā runāt un cik sāpīgi ir to uzklausīt. Piemēram, “Man ir sāpīgi to klausīties. Es domāju, ka mums pret visiem ir jāizturas ar cieņu”. Paliekot tikai pie savām jūtām, mēs neierosinām sarunu biedrā negatīvas emocijas, un tas ļauj minimizēt konfliktu. 

Visos gadījumos ir svarīgi paturēt prātā iznākumu. Kritiskas un sakarīgas sarunas ir vērtīgas, bet gadījuma ballītes un pasākumi ne vienmēr ir tām piemēroti. Tādēļ, glabājiet savas vērtības pie sevis. Citu cilvēku ‘pārtaisīšana’ sakarīgu sarunu neveido. Domājiet vienmēr par to, kā jūs veidojat sarunu. Vai jūs veicinat savstarpēju cieņu un saprašanos? Vai jūsu izturēšanās izteic jūsu vērtības neatkarīgi no sarunas biedra izturēšanās? 

Jums ne vienmēr izdosies vadīt izklaides pasākuma sarunas, bet jums ir iespēja izveidot saskarsmi ar citādi domājošiem, iespēja klausīties un kaut ko derīgu arī iegūt. Pēc ilgāka laika, kādu dienu jūsu sarunu biedrs varbūt arī ‘atklāsies’.  Spēja izturēties pret citiem ar cieņu bieži ir efektīvāka nekā spēja uzskaitīt faktus un pierādījumus. 

 

Posted in Understand and Manage Ourselves | Leave a comment

Love in a time of migrants: on rethinking arranged marriages

In his book In Praise of Love (2009), the French communist philosopher Alain Badiou attacks the notion of ‘risk-free love’, which he sees written in the commercial language of dating services that promise their customers ‘love, without falling in love’. For Badiou, the search for ‘perfect love without suffering’ signifies a ‘modern’ variant of ‘traditional’ arranged-marriage practices – a risk-averse, calculated approach to love that aims to diminish our exposure to differences: ‘Their idea is you calculate who has the same tastes, the same fantasies, the same holidays, wants the same number of children. [They try] to go back to arranged marriages,’ writes Badiou. The philosopher and cultural theorist Slavoj Žižek subscribes to similar ideas about arranged marriages, referring to them as a ‘pre-modern procedure’.

Badiou criticises both libertinism (superficial and narcissistic) and arranged-marriage practices (empty of that organic, spontaneous and unsettling desire that inspires emotional transgressions). He argues that love is real when it is transgressive – a disruptive experience that opens people to new possibilities and a common vision of what they could be together. It possesses the power to floor the ego, overcome the selfish impulse, and transfigure a random encounter into a meaningful, shared continuity. To Badiou, love is not simply a search for an adequate partner, it is a construction of an almost traumatic transformation that compels us to look at the world ‘from the point of view of two and not one’.

Another common criticism of arranged marriages goes something like this: arranged marriages are not built upon informed desire. Since partners lack familiarity with each other, they cannot be expected to possess any genuine feelings for each other. But as the British psychotherapist Adam Phillips has observed, the romantic euphoria we feel towards a desired partner is not always derived from our knowledge of them, but from prior expectations of meeting someone like them: In Missing Out (2013), he writes:

The person you fall in love with really is the man or woman of your dreams; … you have dreamed them up before you met them. You recognise them with such certainty because you already, in a certain sense, know them; and because you have quite literally been expecting them, you feel as though you have known them for ever, and yet, at the same time, they are quite foreign to you. They are familiar foreign bodies. 

Badiou’s definition of true love is limiting, idealistic and dismissive of the cultures and experiences of most people in the world. It gets in the way of understanding how love can be expressed and experienced within even the most seemingly ‘traditional’ practices. This misunderstanding and limitation poses real dangers in our current political climate.

Savā grāmatā Slavas dziesma Mīlestībai (In Praise of Love, 2009) franču komunists Alain Badiou nosoda sabiedrībā izplatīto īstas mīlestības meklēšanu bez ciešanām, viņš raksta, ka viss notiek iepazīšanās vietņu komerciālajā valodā,  kur klientiem tiek solīta ‘mīlestība bez mīlestības’. Badiou raksta, ka tā ir mūsdienu modernā, tradicionālā prakse – bezriska, iepriekš aprēķināta mīlestības meklēšana, kas vērsta uz to, lai samazinātu mūsu konfrontēšanu ar atšķirībām. “Viņu pieejas pamatā ir: jūs izskaitļojat, atrodat cilvēku ar tādu pašu gaumi, brīvdienu pavadīšanas sapņiem un priekšstatu par kopējo bērnu skaitu. Šādā veidā viņu pieeja nav tālu no aprēķina laulībām“. 

Badiou saka, ka mīlestība ir īsta tikai tad, kad tā ir iznīcinoša, pārveidojoša un arī  sagraujoša pieredze, kas atver jaunas iespējas un redzējumu – uz to, kas būtu, ja mēs būtu kopā. Tā nolīdzina ego, noslāpē egoistiskos impulsus un gadījuma tikšanos pārvērš jēgpilnā kopējā esībā. Badiou mīlestība nav vienkārša piemērota partnera piemeklēšana, tā ir gadrīz traumatiska transformācija, kas liek ieraudzīt pasauli nevis viena, bet divu cilvēku skatījumā. 

Britu psihoterapeits Adam Philips raksta līdzīgi: Cilvēks, kuru jūs iemīlat, ir jūsu sapņu cilvēks; …jūs esat viņu izsapņojis jau sen pirms viņu satikāt. Jūs viņu atpazīstat ar tādu pārliecību, ar kādu atpazīst sen zināmu cilvēku; jūs šo satikšanos jau sen gaidījāt, un tādēļ jums ir nemaldīga sajūta, ka jūs šo cilvēku jau sen pazīstat, kaut arī patiesībā viņs ir jums svešs; šie cilvēki ir ‘pazīstami svešinieki’. 

Kurš ir pareizāks skatījums, to lemt atstāšu lasītājam. Tikai dažus faktus uzskaitīšu.  Mēs esam  primāti, kuri ir sevi ieraudzījuši un mēģina sākt sevi izskaidrot, saprast. Saprast savu vietu, jēgu. Mūsu ģenētiskais mantojums ir vairākus miljonus gadu ‘vecs’, tas ir veidojies tajā laikā, kad mēs dzīvojām mūža mežu ciltīs, medījām un vācām augus. Tāpēc zinātnieki mūsu senču ciltis dēvē par mednieku-augu vācēju ciltīm (hunter-gatherer tribes). Galvenais nav nosaukums, bet skarbais fakts, ka mūsu ģenētika nav piemērota tām sabiedrībām, tiem dzīves spēles noteikumiem, kurus mēs gribot-negribot,  vairāk vai mazāk neapzinoties, esam izveidojuši.

Mīlestība ir viena no mūsu evolūcijas lielākajām balvām, varbūt – pati lielākā. Tās pazaudēšana, izslīdēšna, izzušana no mūsu dzīves sagādā mums arī lielākās ciešanas. Savstarpējā pieķeršanās (limbic attraction) ir zīdītāju galvenā īpašība, tā iespaido daudzus somātiskos procesus.  Dažādi, kā nu kuram, gadījuma notikumu izpildījumā, bet dažiem tik stipri, ka mīlestības pazaudēšana rada, izveido indivīda bojāeju. 

Ko darīt šīsdienas jaunajam cilvēkam, kurš nezin nekā un, ja grib būt piesardzīgs, tad arī nevar uzcitēties nekam? Padomi šeit nelīdz, bet dažas pamatpatiesības ir zināmas. Var teikt, ir derīgi tās zināt. 

Nenoliedzami, ka augstāk aprakstīto dziļo, pārveidojošo laimes sajūtu mums iedevusi evolūcija. Gandrīz ir tik pat droši, ka no tās izvairīties nevajag, ka tā ir liela laime, ja kādam tādu gadās piedzīvot, un ir saprātīgi to ar cieņu pieņemt. Bet tik pat svarīgs ir turpinājums, ASV psiholoģijas doktore Helen Fisher raksta, ka tā ir evolūcijas balva, kura mūs piepilda un apžilbina, lai mēs atlikušo mūžu spētu nodzīvot kopā ar to ‘atrasto’ cilvēku. Lai mēs to ‘spētu paciest’. Skaidrs, ka vairākuma ‘likteni’ apraksta reālie dzīves gadījumi, kas atrodas dažādu īpašību varbūtību sadalījuma līkņu vidū, – starp galējo stāvokļu mazskaitliskajiem maksimumiem.

Bet kur šeit saprāts, mūsdienīgās interneta iepazīšanās vietnes un aptaujas? Tepat jau esam. Katrs jau var gaidīt, ka viņam vai viņai noteikti atnāks tas īstais. Daži gaida visu mūžu. Mūsdienu informācijas teorija vai vienkārša padomāšana saka, ka gaidīt savu sapņu tēlu drīkst un vajag, bet … ir derīgi palielināt veiksmīga risinājuma varbūtību. Kas tas tāds? Varbūtība, ka sastapsim kādu cilvēku, kurš ierosinās iztēlē sagatavoto sapņu tēlu (mēs to ‘nemaldīgi atpazīsim!’) ir atkarīga no tā, kādā vidē ‘apgrozāmies’, ar kādiem un cik daudziem cilvēkiem tiekamies. Un šo pēdējo, noteikti ne mazsvarīgo notikumu iestāšanās varbūtību mēs varam iespaidot. Kā? Ļoti vienkārši. Ar savu rīcību, ar dzīvesveidu. Pie rīcības pieder arī iepazīšanās vietnes anketas aizpildīšana, bet, ja lietojam matemātiku, tad mēs nedrīkstam aizmirst, ka mums jāsalīdzina pēc interneta vietnes ieteikumu satikto cilvēku skaitu ar pārējo, ikdienā satikto cilvēku skaitu. Ja pēdējais ir daudz lielāks, tad ‘sapņu cilvēka’ atrašanas varbūtība palielinājusies nedaudz. Tomēr iepazīšanās vietnēm, kaut arī tās negarantē ‘sapņu tēla’ satikšanu, salīdzinot ar pilnīgi  nejaušu satikšanos, ir dažas priekšrocības: tās palielina veiksmīgas sadzīves varbūtību. Ja programma spēj noteikt predendentu īpašības, noslieces, vajadzības un vērtības, un spēj sameklēt saderīgus cilvēkus. Arī tad, kad ‘sapņu tēls’ nav satikts, daudzu gadu kopdzīves laikā izveidojas limbiskā pieķeršanās, kas liela laika mērogā ir galvenais stabilas kopdzīves pamats. 

Vai sapņu tēla satikšanai drīkst uzticēties? Tas ir ļoti nopietns jautājums, tā ir nopietna izvēle, kuru mēs spējam izvērtēt tikai pirms esam ‘ļāvušies emociju straumei’ (tas ir psihoterapeitu labi aprakstīts process, piemēram,  Daniel Siegel grāmatās). Mums sev jāatbild uz jautājumiem: Vai tad, kad būs pagājis reibonis, vai tad es šo cilvēku spēšu pieņemt? Pieņemt viņu tādu, kāds viņš (vai viņa) ir, un arī tad, kad tas būs vecs un slims? 

Vēl par lielo aizrautību. https://ideas.ted.com/is-it-lust-or-is-it-love-how-to-tell-and-how-you-can-have-both-at-once/

Romantiskās aizrautības sākumā daži sev jautā: “Kas tas ir, vai tā ir iekāre, seksuāla tieksme, vai mīlestība?” Pēc sarunām ar simtiem cilvēku terapeite Terri Orbuch raksta:

Mīlestības pirmā pazīme ir pieķeršanās. Kad jūs mīlat, tad jums nevajag savu tuvo cilvēku tikai sev vien, jūs vēlaties iepazīstināt viņu ar savas ģimenes locekļiem un draugiem, jūs domājat par to, kā kopā pavadīsit savu laiku. Otra īpatnība: nākotnē jūs  vairs nedomājat, neredzat sevi kā es, bet – mēs. Jūs vairs nesakāt: es došos ceļojumā, tagad jūs sakāt: mēs dosimies ceļojumā. Trešais ir pavisam interesants efekts: jūs tam otram atklājat sevi. Ir parādījusies nepieciešamība. Paviršam paziņam jūs stāstat par savu darbu vai kādām brīva laika nodarbēm, bet neatklājat savu iekšējo pasauli. Mīlestība tieši ar to sāk, – kopējas, saskaņotas iekšējās pasaules ir mīlestības pamatā. Ceturtā īpatnība ir tik pat nozīmīga: tas, ko viens dara, dziļi un pārveidojoši iespaido otru. Ir zināmi gadījumi, kad dziļa, aizrautīga mīlestība pārveido, izmaina cilvēka dzīvi, raksturu, vērtības un pasaules izjūtu. Vai tuvāk ikdienai, ja vienam atgadās kas grūts un smags, tad pirmais, kam viņš/viņa stāsta, ir mīlestības partneris. Ja gadās kaut kas labs un skaists, tad ir milzīga vajadzība to svinēt kopā.

Laulības dzīvē ne mazāk svarīga ir ķermeniskā jeb limbiskā saskarsme, vēl var teikt iekāre un šīs vajadzības piepildīšana. Evolūcija mūsos to ir izvedojusi, un mums tik atliek šīs balvas saprast, pieņemt un saprātīgi lietot. Ne jau velti laulībā kopā dzīvo pretēja dzimuma cilvēki (mēs zinām, ka evolūcijas gadījuma notikumi dažiem iedod arī novirzes, kuras var tikai nedaudz pamainīt). Mums jāsaprot, ka reālās dzīves gadījumi ietver dažādas minēto īpašību kombinācijas, kurās dažas īpatnības var daļēji vai pilnīgi iztrūkt, bet citas var būt izteiktas un pat hipertrofētas. Šos varbūtību sadalījumus katrs domājošs cilvēks spēj pie sevis ieraudzīt un pat nedaudz mainīt. Ja kāds to nedara apzināti, tad maiņas tomēr notiek, bet ‘nabaga’ indivīds pie sevis un partnera tik redz, ka ‘kaut kas ir izmainījies’, un vairs nav tā, kā bija senāk. 

Ja savā sapņu cilvēkā redzat kādu nepieņemamu īpašību vai īpatnību, tad ne vienmēr izdodas to izmainīt. Tikai dziļa mīlestība pārveido cilvēku tik stipri, ka tiek izveidotas jaunas vajadzības un rīcība. Ja tas nenotiek, tad vienīgais, ko varēsit mainīt, ir jūsu attieksme pret šo īpatnību.

Ja jūsu atbilde uz augstākminēto jautājumu  ir jā, noteikti , tad drīkstat. To, ka šie jautājumi ir svarīgi, un to, ka šo jautājumu uzstādīšana mūs nepasargā no ciešanām, apliecina mūsdienu sabiedrībās šķirto laulību skaits – ap 50%. Bet kopējā doma paliek: mēs varam, ir jēdzīgi samazināt neveiksmīga iznākuma varbūtību. Ir jēdzīgi veidot savas dzīves gaitu, savu laimi, cik iespējams saprātīgi, izmantojot šodien zināmo. Mazliet plašākā skatījumā var teikt, ka kopdzīve nav pasakās un romānos aprakstītā vai pašu izsapņotā  ‘laimīgā dzīve’. Tā ir kompromisu pieņemšana, kurā abiem dalībniekiem jāprot pieņemt realitāti ar visām tās izpausmēm. Šķirties ir jēga tikai tad, kad ir pamats domāt, ka esošā realitāte stipri atšķiras no normas. Priekšstatu par normu veido, nevis skatoties uz citiem, bet – uz sevi. Tas nozīmē, vienmēr sev jautāt: vai tas, ko es pats daru, ir norma, vai tas atbilst tam, ko es savās domās prasu no otra? Vai es pats arī nedaru tā? Vai es esmu labāks?

PS. Mums nav jāpiedalās dažādu uzskatu un viedokļu strīdos, piemēram: “Badious mīlestības definīcja ir šaura, ierobežojoša un ideālistikska, tā noraida kultūras un pasaules cilvēku vairākuma pieredzi. Tā noliedz, ka mīlestību var izteikt un pieredzēt pat vienkāršāko cilvēku tradīciju laukā. Šī neizpratne un ierobežošana noteikti apdraud mūsu politisko klimatu.”

Šos strīdus par politisko klimatu atstāsim to autoriem. Mums  jālieto to, kas ir droši zināms, un jādomā pašiem. I.V. 

Posted in Understand and Manage Ourselves | Leave a comment

Answering the Hard Question

“You’re an Atheist?! How Do You Find Meaning and Morality in Life if There Is No God?”

https://www.skeptic.com/reading_room/atheism-finding-meaning-and-morality-in-life-without-god/?utm_source=eSkeptic&utm_campaign=b0d622aa10-ESKEPTIC_2018_11_28&utm_medium=email&utm_term=0_8c0a740eb4-b0d622aa10-73433105&mc_cid=b0d622aa10&mc_eid=bcd2f472f8

But you’ll no doubt concede that, unavoidably, meaning in life can be hard to find in some life circumstances. It is not hard, it is simple and understandable. The main human value is to support Universe matter try to get conscious of itself. Everything else will come after.

You must struggle to explain why bad things happen to good people. No one must struggle to explain this. Simply we should understand evolution, its random events.

For atheists, accepting that life is not inherently meaningful… They mustn’t accept that life is not inherently meaningful. Nobody forces them. They must think, understand and accept simple facts.

… most people’s natural instinct and preference is to live as long as possible, despite adversity. Thinking people can rise above their natural instincts, as many people have proved.

A fundamental source of meaning for you and me, like most people, is knowing that we matter— that our life matters to others, that our life has an effect on the lives of others, and that others care about us. A fundamental source of meaning for me is knowing that at every moment of my life I make my investment for common long-term survival of humanity.

All things considered, developing more caring societies can be seen to be a realistic, non-naïve collective human project.There is a fairly good chance of getting people to cooperate and to care about the lives of others.

This is dangerously naive position. What is the sense of caring societies if they go extinct? We, if we want to survive, will be forced to accept many hard facts and processes: shrinking our numbers, the consumption of products of nature, damage of nature, more broadly – damage of conditions  of survival for future generations. I.V.

 

Posted in Are We doomed?, Human Evolution | Leave a comment

Saruna par Latvijas kultūru, un ne tikai

Viesturs Kairišs, 29.08.2013, KD

Kultūras diena ir ļoti laba avīze, laukos, kad krāsnī žagari jāaizdedzina, tad tas papīrs vismaz labi deg. Reklāmas nav tik vērtīgas. Un tad, pirms sadedzināšanas, izlasu kādu ‘pēdējo vēsti’. Ja lasāmais ir derīgs, ir pareizs arī pēc dažiem gadiem, tad varbūt tajā ir arī kāda patiesība…

Mēs visas problēmas tikai paslaukām zem paklāja. … neviens no būtiskajiem vēstures jautājumiem nav izrunāts. Puse Latvijas iedzīvotāju joprojām nav pārliecināti, vai te bijusi okupācija. … tikko biju Sibīrijā un redzēju, ka tur sabiedrība joprojām nav nosodījusi Staļinu, joprojām Ļeņins guļ Maskavas Sarkanajā laukumā. Tur sabiedrība iet pilnīgi pretējā virzienā. … vai mēs Latvijā leģionāru tēmu esam izrunājuši? Vienkārši skandalozā veidā, neveiksmīgi taisām atceres dienas, ļaujot izspēlēt ar tām negantus trikus. Par holokaustu un to, ar cik latviešu dalību tas bija, vispār neviens nav spējīgs runāt. …

Domāju, ka esam tālu no savas vēstures aptveršanas. Cerību nav daudz, bet, ja vispār nesāksim par to domāt, …, skaidrs, ka mūsu dzīveslaiks būs vēl īsāks. Arī Latvija varētu iet bojā ilgāk, cieņpilnāk, sakarīgāk.

Tavuprāt, Latvija neglābjami iet bojā?

Es atvainojos, kā to var neredzēt? To var tikai mēģināt neredzēt. Un var uz kaut ko cerēt.

Kādas pazīmes par to liecina?

Latvijas idejas trūkums. Mums nav uz ko iet. Nav pat personības, kurai sekot. Mēs vienkārši kulstāmies, kā nu katrs saprot: Krievijas intereses, Eiropas savienības intereses. Bet ideju par mūsdienīgu valsti, dziļi balstītu Latvijas kultūrā, kur būtu saglabājama latviešu valoda, godīgi sakot, neredzu.

Viens no maniem traģiskajiem secinājumiem par Latviju ir šaubas – vai te vispār kaut kas ir noticis latviešu gribas dēļ. Mēs kļuvām par nacionālu valsti tad, kad sabruka divas impērijas un izveidojās daudzas nacionālas valstis. Mēs zaudējām neatkarību Otrajā pasaules karā, jo tā vispār visi to zaudēja. Atguvām savu neatkarību nevis pateicoties sev, bet pasaules notikumu kontekstā. Dziesmotā revolūcija – tas ir skaisti, bet vai tas ko ietekmēja? Un man liekas, ja mēs zaudēsim vai arī nezaudēsim neatkarību, tas nebūs, pateicoties mums.

Redzot, kas notiek pēc katrām vēlēšanām, pat es kļūstu inerts un vienaldzīgs. Pat vairs negribu runāt par Latvijas kultūrpolitiku, jo visiem tas ir pilnīgi vienalga.

Latvijā cilvēki necīnās par idejām, bet cīnās par krēslu, par varu. Mums kultūras krīze ir šausmīga. Es totāli izjūtu, ka kultūras darbinieki nespēj pateikt skaidru vēstījumu cilvēkiem. Mums jau nav kultūras. Mums ir kultūras kooperatīvi. Mūsu kultūras darbinieki sāk runāt tikai tad, ja vienai no kooperatīva sastāvdaļām, piemēram, kādam teātrim, nogriež naudu un ir skaidrs, ka ‘nākamie būsim mēs’. Tad visi saslēdzas un cīnās. Bet es neredzu ikdienas cīņu par kultūru, par domu kvalitāti. Es redzu tikai kooperatīvās intereses. Tā ir mūsu traģiskākā situācija. Es uzskatu, ka kultūras darbinieki ir ļoti līdzvainīgi šajā situācijā. Ir ļoti viegli vainot politiķus, oligarhus. Bet kur ir inteliģence? Ko viņi dara tagad? Kāpēc viņi nereaģē?

Posted in Contemporary Society Problems, Understand and Manage Ourselves | Leave a comment

White House quietly releases a comprehensive climate assessment report – and it’s not good news

The Fourth National Climate Assessment report has been published, and the results are worryingThe Fourth National Climate Assessment report has been published, and the results are worrying(Credit: DmitryRukhlenko/Depositphotos)

The Fourth National Climate Assessment (NCA4) report has been published, and it’s filled with the kind of fairly grim news you’ve probably come to expect by now. The comprehensive report is the culmination of decades of environmental research by scientists from 13 federal agencies, and outlines the findings of ongoing climate studies, how the changes will affect the environment, society and the economy, and what we should be doing about it.

The report comes out of the US Global Change Research Program (USGCRP), which was mandated by Congress in the 1990s to research the changing planet and present its findings to Congress and the US President every four years. The publishing of the report was led by the NOAA and compiled by experts at 13 federal member agencies, including NASA, the EPA, the Smithsonian, the National Science Foundation, US AID, and the Departments of Defense, Energy, Agriculture, Commerce, Health & Human Services, the Interior, State and Transportation.

So what does the report actually say? Here are a few of the “highlights.”

National Climate Assessment

The assessment’s introduction doesn’t mince words: “Earth’s climate is now changing faster than at any point in the history of modern civilization, primarily as a result of human activities,” it reads. The effects are already apparent in the form of more extreme weather – examples include ongoing droughts, the intense 2017 hurricane season and the most destructive wildfire season on record in California.

The report projects that annual average temperatures in the US will continue to rise, regardless of our mitigation efforts. The best-case scenario says that by late this century temperatures will increase by at least  1.3° C  compared to averages between 1986 and 2015. If carbon emissions continue to increase unabated, the report predicts temperature increases of between 3° and 6.1° C, with devastating consequences.

While the report acknowledges that the US and other countries are beginning to respond in ways that might protect us and future generations from the worst effects of climate change, these measures don’t “currently approach the scales needed to avoid substantial damages to the US economy, environment, and human health and well-being over the coming decades.”

The report states that clean air and water, crop pollination, and wood and fiber production will be degraded as a result of an increase in wildfires, coastal floods, a loss of important native species and outbreaks of insects and disease.

Perhaps one of the most worrying trends is water availability. Rising air and water temperatures are changing cycles of rain and snow, which results in intense droughts broken only by heavy, short-lived downpours. Rather than providing relief, those intermittent downpours can cause flash flooding and degrade the quality of surface water. Shortages would be devastating beyond the obvious issue of drinking water – energy production is under threat too, since water is key for hydropower and cooling systems in other power plants.

Crop yields and livestock health are expected to decline across the board, as a result of lower water availability, and increases in temperature, soil erosion, and outbreaks of disease and pests. That in turn could lead to nationwide food shortages, price increases and economic hardship for rural communities.

All of this is expected to affect human health in a number of ways. Disease outbreaks will likely rise, spread through poorer-quality food and water and disease-carrying insects venturing further afield. Deaths due to hotter weather are projected to rise, and allergies like asthma and hay fever are expected to become more frequent and severe.

More extreme weather and rising sea levels are also projected to affect energy and transportation systems, buildings, infrastructure and industry. Bridges, roads and pipelines could be at risk due to heavy rainfall and higher tides, and the already-aging infrastructure doesn’t seem ready to cope with the changes.

 

Posted in Are We doomed? | Leave a comment

Chinese scientists are creating CRISPR babies

A daring effort is under way to create the first children whose DNA has been tailored using gene editing, Antonio Regalado reveals.
What’s happening: Medical documents show a team at the Southern University of Science and Technology, in Shenzhen, has been recruiting couples to create the first gene-edited babies. The aim is to eliminate a gene called CCR5 using gene-editing tool CRISPR, in the hope of making the offspring resistant to HIV, smallpox and cholera. The scientist behind the effort, He Jiankui, has declined to comment. TheAssociated Press has reported that according to He, one couple in the trial gave birth to twin girls this month, although it wasn’t able to verify his claim independently.
Acclaim and controversy: The birth of the first genetically tailored humans would be a stunning medical achievement, but it will prove controversial too. Where some see a new form of medicine that eliminates genetic disease, others see a slippery slope to enhancements, designer babies, and a new form of eugenics. The technology is ethically charged because changes to an embryo would be inherited by future generations and could eventually affect the entire gene pool. It’s currently illegal in much of Europe, the US and China. It’s not clear if He obtained special permission or ignored its legal standing.
Shifting views: A recent opinion poll carried out by Sun Yat-Sen University found 60% of the 4,700 Chinese surveyed would support legalizing edited children if the goal was to treat or prevent disease. Polls have found similar levels of support in the US for gene editing. But there is very little support for “designer babies” whose physical looks or personality has been changed. Read the full story here.

IMO jau sen ir pienācis laiks veidot ģenētisko mantojumu. Sākumā tā būs zināmu nederīgu, kaitīgu gēnu novākšana, vēlāk tā būs priekšrocību ielikšana. Klaigāšana par ētikas problēmām būs tukša, ja iegūtais efekts pārsniegs izmaksas. Bez tam vēl, klaigātāji jau nav definējuši, kas ir vērtīgs, kas ir visvērtīgākais mūsdienu cilvēkā. Ir tikai lozungi par ‘cilvēku tiesībām’ u.c. I.V. 

PS. Tad, kad iegūtais efekts būs nozīmīgs un liels, tad to izmantos tie, kas varēs samaksāt. Varbūt, ka tas iesāks jaunu laikmetu? 

Posted in Human Evolution | Leave a comment

Organic Intelligence Has No Long-Term Future

Martin Rees Former President, The Royal Society; Emeritus Professor of Cosmology & Astrophysics, University of Cambridge; Fellow, Trinity College; Author, From Here to Infinity

The potential of advanced AI, and concerns about it downsides, are rising on the agenda—and rightly. Many of us think that the AI field, like synthetic biotech, already needs guidelines that promote “responsible innovation”; others regard the most-discussed scenarios as too futuristic to be worth worrying about.

But the divergence of view is basically about the timescale—assessments differ with regard to the rate of travel, not the direction of travel. Few doubt that machines will surpass more and more of our distinctively human capabilities—or enhance them via cyborg technology. The cautious amongst us envisage timescales of centuries rather than decades for these transformations. Be that as it may, the timescales for technological advance are but an instant compared to the timescales of the Darwinian selection that led to humanity’s emergence—and (more relevantly) they are less than a millionth of the vast expanses of time lying ahead. That’s why, in a long-term evolutionary perspective, humans and all they’ve thought will be just a transient and primitive precursor of the deeper cogitations of a machine-dominated culture extending into the far future, and spreading far beyond our Earth.

We’re now witnessing the early stages of this transition. It’s not hard to envisage a “hyper computer” achieving oracular powers that could offer its controller dominance of international finance and strategy—this seems only a quantitative (not qualitative) step beyond what “quant” hedge funds do today. Sensor technologies still lag behind human capacities. But when robots can observe and interpret their environment as adeptly as we do they would truly be perceived as intelligent beings, to which (or to whom) we can relate, at least in some respects, as we to other people. We’d have no more reason to disparage them as zombies than to regard other people in that way.

Their greater processing speed may give robots an advantage over us. But will they remain docile rather than “going rogue”? And what if a hyper-computer developed a mind of its own? If it could infiltrate the Internet—and the Internet of things—it could manipulate the rest of the world. It may have goals utterly orthogonal to human wishes—or even treat humans as an encumbrance. Or (to be more optimistic) humans may transcend biology by merging with computers, maybe subsuming their individuality into a common consciousness. In old-style spiritualist parlance, they would “go over to the other side.”

The horizons of technological forecasting rarely extend even a few centuries into the future—and some predict transformational changes within a few decades. But the Earth has billions of years ahead of it, and the cosmos a longer (perhaps infinite) future. So what about the posthuman era—stretching billions of years ahead?

There are chemical and metabolic limits to the size and processing power of “wet” organic brains. Maybe we’re close to these already. But no such limits constrain silicon-based computers (still less, perhaps, quantum computers): for these, the potential for further development could be as dramatic as the evolution from monocellular organisms to humans.

So, by any definition of “thinking,” the amount and intensity that’s done by organic human-type brains will be utterly swamped by the cerebrations of AI. Moreover, the Earth’s biosphere in which organic life has symbiotically evolved, is not a constraint for advanced AI. Indeed it is far from optimal—interplanetary and interstellar space will be the preferred arena where robotic fabricators will have the grandest scope for construction, and where non-biological “brains” may develop insights as far beyond our imaginings as string theory is for a mouse.

Abstract thinking by biological brains has underpinned the emergence of all culture and science. But this activity—spanning tens of millennia at most—will be a brief precursor to the more powerful intellects of the inorganic post-human era. Moreover, evolution on other worlds orbiting stars older than the Sun could have had a head start. If so, then aliens are likely to have long ago transitioned beyond the organic stage.

So it won’t be the minds of humans, but those of machines, that will most fully understand the world—and it will be the actions of autonomous machines that will most drastically change the world, and perhaps what lies beyond.

Tie ir sapņojumi par tālu nākotni, kas, kā to var redzēt jau tagad, būs pareizi tikai daļēji. Tagad, šobrīd cilvēcei jāpārvar lielākais šķērslis, kāds jelkad tai bijis – izdzīvot, neiznīcināt sevi (t.i., savu pēcnācēju izdzīvošanas apstākļus). Ja tas izdosies, tad mēs varam iedomāties Martin Rees izteikto. 

But when robots can observe and interpret their environment as adeptly as we do they would truly be perceived as intelligent beings, to which (or to whom) we can relate, at least in some respects, as we to other people. We’d have no more reason to disparage them as zombies than to regard other people in that way.

Tas būs tad, kad viņiem būs apziņa. Robotos tā varētu parādīties pēc dažiem gadu desmitiem. Pašlaik mūs no tā attur pamatprincipu nezināšana un nelietošana. 

Tiešām, atbrīvošanās no bioloģiskā mantojuma, saglabājot tā vērtīgākās iezīmes (vajadzības, emocijas, gandarījumu), ļaus mūsu pēcnācējiem saprast apkārtējo pasauli un vienam otru. Pašlaik mēs, diemžēl, esam tālu no abiem. Saprast apkārtējo pasauli nozīmē izveidot adekvātu tās modeli, bet to var izdarīt tikai tad, kad indivīda apziņā uzkrāti daudzi personīgi piedzīvojumi (emocionālā pieredze), kādus daži šodienas cilvēki uzkrāj visa mūža laikā. Tādēļ tikai nedaudzi cilvēki spēj mums pateikt kaut ko sakarīgu tikai vecumā, kad jau izteikti bioloģiskā ķermeņa ierobežojumi, kas vairs neļauj pateikt.

No otra sapņa – saprast citus (savstarpēji saprasties) – mēs esam vēl tālāk, jo mūsu iekšējās pasaules (sevis modeļi) ir kapitāli, neizbēgami unikāli, individuāli – atbilstoši pieredzei, kas tos veidojuši. Vai vispār nākotnes cilvēki spēs pilnīgi saprasties? Daļēji, bet daudz vairāk, nekā pašlaik. Vairāk par tik, par cik mums būs kopīgi, vienādi (uz faktiem balstītas) domāšanas pamati un vērtības. Mēs zinām, cik pašlaik cilvēki ir tālu no tā. I.V. 

Posted in Artificial Intelligence | Leave a comment

The Wisdom Race Is Heating Up

Max Tegmark  Physicist, MIT; Researcher, Precision Cosmology; Scientific Director, Foundational Questions Institute; President, Future of Life Institute; Author, Life 3.0
There’s a race going on that will determine the fate of humanity. Just as it’s easy to miss the forest for all the trees, however, it’s easy to miss this race for all the scientific news stories about breakthroughs and concerns. What do all these headlines from 2015 have in common? They are all manifestations of the aforementioned race heating up: the race between the growing power of technology and the growing wisdom with which we manage it. The power is growing because our human minds have an amazing ability to understand the world and to convert this understanding into game-changing technology. Technological progress is accelerating for the simple reason that breakthroughs enable other breakthroughs: as technology gets twice as powerful, if can often be used to used to design and build technology that is twice as powerful in turn, triggering repeated capability doubling in the spirit of Moore’s law.

What about the wisdom ensuring that our technology is beneficial? We have technology to thank for all the ways in which today is better than the Stone Age, but this not only thanks to the technology itself but also thanks to the wisdom with which we use it. Our traditional strategy for developing such wisdom has been learning from mistakes: We invented fire, then realized the wisdom of having fire alarms and fire extinguishers. We invented the automobile, then realized the wisdom of having driving schools, seat belts and airbags.

In other words, it was OK for wisdom to sometimes lag behind in the race, because it would catch up when needed. With more powerful technologies such as nuclear weapons, synthetic biology and future strong artificial intelligence, however, learning from mistakes is not a desirable strategy: we want to develop our wisdom in advance so that we can get things right the first time, because that might be the only time we’ll have. In other words, we need to change our approach to tech risk from reactive to proactive. Wisdom needs to progress faster.

This year’s Edge Question “What is the most interesting recent news and what makes it important?” is cleverly ambiguous, and can be interpreted either as call to pick a news item or as asking about the very definition of “interesting and important news.” If we define “interesting” in terms of clicks and Nielsen ratings, then top candidates must involve sudden change of some sort, whether it be a discovery or a disaster. If we instead define “interesting” in terms of importance for the future of humanity, then our top list should include even developments too slow to meet journalist’s definition of “news,” such as “Globe keeps warming.” In that case, I’ll put the fact that the wisdom race is heating up at the very top of my list. Why?

From my perspective as a cosmologist, something remarkable has just happened: after 13.8 billion years, our universe has finally awoken, with small parts of it becoming self-aware, marveling at the beauty around them, and beginning to decipher how their universe works. We, these self-aware life forms, are using our new-found knowledge to build technology and modify our universe on ever grander scales.

This is one of those stories where we get to pick our own ending, and there are two obvious ones for humanity to choose between: either win the wisdom race and enable life to flourish for billions of years, or lose the race and go extinct. To me, the most important scientific news is that after 13.8 billion years, we finally get to decide—probably within centuries or even decades.

Since the decision about whether to win the race sounds like such a no-brainer, why are we still struggling with it? Why is our wisdom for managing technology so limited that we didn’t do more about climate change earlier, and have come close to accidental nuclear war over a dozen times? As Skype-founder Jaan Tallinn likes to point out, it is because our incentives drove us to a bad Nash equilibrium. Many of humanity’s most stubborn problems, from destructive infighting to deforestation, overfishing and global warming, have this same root cause: when everybody follows the incentives they are given, it results in a worse situation than cooperation would have enabled.

Understanding this problem is the first step toward solving it. The wisdom we need to avoid lousy Nash equilibria must be developed at least in part by the social sciences, to help create a society where individual incentives are aligned with the welfare of humanity as a whole, encouraging collaboration for the greater good. Evolution endowed us with compassion and other traits to foster collaboration, and when more complex technology made these evolved traits inadequate, our forebears developed peer pressure, laws and economic systems to steer their societies toward good Nash equilibria. As technology gets ever more powerful, we need ever stronger incentives for those who develop, control and use it to make its beneficial use their top priority.

Although the social sciences can help, plenty of technical work is needed as well in order to win the race. Biologists are now studying how to best deploy (or not) tools such as CRISPR genome editing. 2015 will be remembered as the year when the beneficial AI movement went mainstream, engendering productive symposia and discussions at all the largest AI-conferences. Supported by many millions of dollars in philanthropic funding, large numbers of AI-researchers around the world have now started researching the fascinating technical challenges involved in keeping future AI-systems beneficial. In other words, the laggard in the all-important wisdom race gained significant momentum in 2015! Let’s do all we can to make future top news stories be about wisdom winning the race, because then we all win.

Ja katrs klausa saņemtajiem stimuliem (everybody follows the incentives they are given)… Viss evolūcijas ‘mehānisms’ izveidojies tā, ka tas stimulē katra indivīda izdzīvošanu, jo … lai katrs indivīds ‘darbotos’, to katrā indivīdā arī ‘jāieliek’. Un E. O. Wilson rakstīja, ka to, kas notiek sabiedrībā (populācijā), nosaka visu indivīdu rīcība, kopā sasummēta. Ja mēs gribam izdzīvot liela laika mērogā, tad mums jāierauga, ko evolūcija mums ir iedevusi, un ko nav. Un jāpaceļas tam pāri, jāizlabo, jāpapildina to. Cita ceļa nav. 

We, these self-aware life forms, are using our new-found knowledge to build technology and modify our universe on ever grander scales. 

Šeit mums jānolaižas uz zemes un jāierauga, ka pašlaik mēs galvenokārt ‘modificiējam universu’ tikai tādā nozīmē, ka globāli iznīcinām savas izdzīvošanas noteikumus. Mūsu apziņa ‘mums dota’ (mums vajadzētu to prast izmantot) arī tādēļ, lai mēs paceltos sev pāri (savam bioloģiskajam mantojumam) un ieraudzītu, saprastu, ka tas ir nepilnīgs. Vismaz tādā nozīmē, ka tajā ielikta īslaicība. I.V. 

Posted in Are We doomed?, Human Evolution | Leave a comment

The present phase of stagnation in the foundations of physics is not normal

http://backreaction.blogspot.com/2018/11/the-present-phase-of-stagnation-in.html

Some have called it a crisis. But I don’t think “crisis” describes the current situation well: Crisis is so optimistic. It raises the impression that theorists realized the error of their ways, that change is on the way, that they are waking up now and will abandon their flawed methodology. But I see no awakening. The self-reflection in the community is zero, zilch, nada, nichts, null. They just keep doing what they’ve been doing for 40 years, blathering about naturalness and multiverses and shifting their “predictions,” once again, to the next larger particle collider. I think stagnation describes it better.

We know this both because dark matter is merely a placeholder for something we don’t understand, and because the mathematical formulation of particle physics is incompatible with the math we use for gravity. Physicists knew about these two problems already in 1930s. And until the 1970s, they made great progress. But since then, theory development in the foundations of physics has stalled. If experiments find anything new now, that will be despite, not because of, some ten-thousands of wrong predictions. Ten-thousands of wrong predictions sounds dramatic, but it’s actually an underestimate.

I am merely summing up predictions that have been made for physics beyond the standard model which the Large Hadron Collider (LHC) was supposed to find: All the extra dimensions in their multiple shapes and configurations, all the pretty symmetry groups, all the new particles with the fancy names. You can estimate the total number of such predictions by counting the papers, or, alternatively, the people working in the fields and their average productivity.

They were all wrong. Even if the LHC finds something new in the data that is yet to come, we already know that the theorists’ guesses did not work out. Not. A. Single. One. How much more evidence do they need that their methods are not working?

According to membership data from the American Physical Society and the German Physical Society the total number of physicists has increased by a factor of roughly 100 between the years 1900 and 2000.* Most of these physicists do not work in the foundations of physics. But for what publication activity is concerned the various subfields of physics grow at roughly comparable rates. And (leaving aside some bumps and dents around the second world war) the increase in the number of publications as well as in the number of authors is roughly exponential.

Of course you can object that progress doesn’t scale that easily, for despite all the talk about collective intelligence, research is still done by individuals. This means processing time can’t be decreased arbitrarily by simply hiring more people. Individuals still need time to exchange and comprehend each other’s insights. On the other hand, we have also greatly increased the speed and ease of information transfer, and we now use computers to aid human thought. In any case, if you want to argue that hiring more people will not aid progress, then why hire them?

So, no, I am not serious with this estimate, but I it explains why the argument that the current stagnation is not unprecedented is ill-informed. We are today making more investments into the foundations of physics than ever before. And yet nothing is coming out of it. That’s a problem and it’s a problem we should talk about.

Another comment-not-a-question I constantly have to endure is that I supposedly only complain but don’t have any better advice for what physicists should do.

First, it’s a stupid criticism that tells you more about the person criticizing than the person being criticized. Consider I was criticizing not a group of physicists, but a group of architects. If I inform the public that those architects spent 40 years building houses that all fell to pieces, why is it my task to come up with a better way to build houses?

Second, it’s not true. I have spelled out many times very clearly what theoretical physicists should do differently. It’s just that they don’t like my answer. They should stop trying to solve problems that don’t exist. That a theory isn’t pretty is not a problem. Focus on mathematically well-defined problems, that’s what I am saying. And, for heaven’s sake, stop rewarding scientists for working on what is popular with their colleagues.

I don’t take this advice out of nowhere. If you look at the history of physics, it was working on the hard mathematical problems that led to breakthroughs. If you look at the sociology of science, bad incentives create substantial inefficiencies. If you look at the psychology of science, no one likes change.

Developing new methodologies is harder than inventing new particles in the dozens, which is why they don’t like to hear my conclusions. Any change will reduce the paper output, and they don’t want this. It’s not institutional pressure that creates this resistance, it’s that scientists themselves don’t want to move their butts.

How long can they go on with this, you ask? How long can they keep on spinning theory-tales?

I am afraid there is nothing that can stop them. They review each other’s papers. They review each other’s grant proposals. And they constantly tell each other that what they are doing is good science. Why should they stop? For them, all is going well. They hold conferences, they publish papers, they discuss their great new ideas. From the inside, it looks like business as usual, just that nothing comes out of it.

IMO the problem is broader. Contemporary scientists have abandoned the basic rules for making good science. They don’t use definitions, therefore anything can be said and it can’t be ridiculed or doubted. They have abandoned the old rules for scientific works: 1) at the beginning of his work author describes, defines the field he has added something to and shows that his work contains essentially new knowledge, not known before; 2) further the author describes what is known, what isn’t and defines the problems, for which he proposes explanations and solutions; by the way author cites known acceptable definitions he is using and creates the new ones necessary for the solution he proposes; 3) author describes how his new solution works, supplies the facts and proofs 4) in conclusion author shows in which way his proposal is better than the known ones: shows how the number of things the proposed solution explains has increased, the number of things it needs to assume has decreased, and makes predictions which in future will prove the rihgtness of his position. I.V.

 

Posted in Scientific Publications, Abstracts & URL's | Leave a comment

How extreme weather is shrinking the planet

California is currently ablaze, after a record hot summer and a dry fall set the stage for the most destructive fires in the state’s history. Above: The Woolsey fire, near Los Angeles, seen from the West Hills.

Photograph by Kevin Cooley for The New Yorker

Last June, I went to Cape Canaveral to watch Elon Musk’s Falcon 9 rocket lift off. When the moment came, it was as I’d always imagined: the clouds of steam venting in the minutes before launch, the immensely bright column of flame erupting. With remarkable slowness, the rocket began to rise, the grip of gravity yielding to the force of its engines. It is the most awesome technological spectacle human beings have produced.

Musk, Jeff Bezos, and Richard Branson are among the billionaires who have spent some of their fortunes on space travel—a last-ditch effort to expand the human zone of habitability. In November, 2016, Stephen Hawking gave humanity a deadline of a thousand years to leave Earth. Six months later, he revised the timetable to a century. In June, 2017, he told an audience that “spreading out may be the only thing that saves us from ourselves.” He continued, “Earth is under threat from so many areas that it is difficult for me to be positive.”

But escaping the wreckage is, almost certainly, a fantasy. Even if astronauts did cross the thirty-four million miles to Mars, they’d need to go underground to survive there. To what end? The multimillion-dollar attempts at building a “biosphere” in the Southwestern desert in 1991 ended in abject failure. Kim Stanley Robinson, the author of a trilogy of novels about the colonization of Mars, recently called such projects a “moral hazard.” “People think if we fuck up here on Earth we can always go to Mars or the stars,” he said. “It’s pernicious.”

The dream of interplanetary colonization also distracts us from acknowledging the unbearable beauty of the planet we already inhabit. The day before the launch, I went on a tour of the vast grounds of the Kennedy Space Center with NASA’s public-affairs officer, Greg Harland, and the biologist Don Dankert. I’d been warned beforehand by other NASA officials not to broach the topic of global warming; in any event, NASA’s predicament became obvious as soon as we climbed up on a dune overlooking Launch Complex 39, from which the Apollo missions left for the moon, and where any future Mars mission would likely begin. The launchpad is a quarter of a mile from the ocean—a perfect location, in the sense that, if something goes wrong, the rockets will fall into the sea, but not so perfect, since that sea is now rising. NASA started worrying about this sometime after the turn of the century, and formed a Dune Vulnerability Team.

In 2011, Hurricane Sandy, even at a distance of a couple of hundred miles, churned up waves strong enough to break through the barrier of dunes along the Atlantic shoreline of the Space Center and very nearly swamped the launch complexes. Dankert had millions of cubic yards of sand excavated from a nearby Air Force base, and saw to it that a hundred and eighty thousand native shrubs were planted to hold the sand in place. So far, the new dunes have yielded little ground to storms and hurricanes. But what impressed me more than the dunes was the men’s deep appreciation of their landscape. “Kennedy Space Center shares real estate with the Merritt Island Wildlife Refuge,” Harland said. “We use less than ten per cent for our industrial purposes.”

“When you look at the beach, it’s like eighteen-seventies Florida—the longest undisturbed stretch on the Atlantic Coast,” Dankert said. “We launch people into space from the middle of a wildlife refuge. That’s amazing.”

The two men talked for a long time about their favorite local species—the brown pelicans that were skimming the ocean, the Florida scrub jays. While rebuilding the dunes, they carefully bucket-trapped and relocated dozens of gopher tortoises. Before I left, they drove me half an hour across the swamp to a pond near the Space Center’s headquarters building, just to show me some alligators. Menacing snouts were visible beneath the water, but I was more interested in the sign that had been posted at each corner of the pond explaining that the alligators were native species, not pets. “Putting any food in the water for any reason will cause them to become accustomed to people and possibly dangerous,” it went on, adding that, if that should happen, “they must be removed and destroyed.”

Something about the sign moved me tremendously. It would have been easy enough to poison the pond, just as it would have been easy enough to bulldoze the dunes without a thought for the tortoises. But NASA hadn’t done so, because of a long series of laws that draw on an emerging understanding of who we are. In 1867, John Muir, one of the first Western environmentalists, walked from Louisville, Kentucky, to Florida, a trip that inspired his first heretical thoughts about the meaning of being human. “The world, we are told, was made especially for man—a presumption not supported by all the facts,” Muir wrote in his diary. “A numerous class of men are painfully astonished whenever they find anything, living or dead, in all God’s universe, which they cannot eat or render in some way what they call useful to themselves.” Muir’s proof that this self-centeredness was misguided was the alligator, which he could hear roaring in the Florida swamp as he camped nearby, and which clearly caused man mostly trouble. But these animals were wonderful nonetheless, Muir decided—remarkable creatures perfectly adapted to their landscape. “I have better thoughts of those alligators now that I’ve seen them at home,” he wrote. In his diary, he addressed the creatures directly: “Honorable representatives of the great saurian of an older creation, may you long enjoy your lilies and rushes, and be blessed now and then with a mouthful of terror-stricken man by way of dainty.”

That evening, Harland and Dankert drew a crude map to help me find the beach, north of Patrick Air Force Base and south of the spot where, in 1965, Barbara Eden emerged from her bottle to greet her astronaut at the start of the TV series “I Dream of Jeannie.” There, they said, I could wait out the hours until the pre-dawn rocket launch and perhaps spot a loggerhead sea turtle coming ashore to lay her eggs. And so I sat on the sand. The beach was deserted, and under a near-full moon I watched as a turtle trundled from the sea and lumbered deliberately to a spot near the dune, where she used her powerful legs to excavate a pit. She spent an hour laying eggs, and even from thirty yards away you could hear her heavy breathing in between the whispers of the waves. And then, having covered her clutch, she tracked back to the ocean, in the fashion of others like her for the past hundred and twenty million years. ♦

This article appears in the print edition of the November 26, 2018, issue, with the headline “Life on a Shrinking Planet.”

Posted in Are We doomed? | Leave a comment

Я полюбила себя, и что дальше-то?

https://psyteaman.livejournal.com/845846.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=weekend_11_17&media

Она вышла из машины, на которую вряд ли можно заработать, будучи психологом. Ее проблема была типична для многих девушек, независимо от уровня дохода. Она уже имела опыт общения с консультантами, добросовестно выполняла их рекомендации. Научилась говорить разумные вещи. Но позитивных изменений так и не происходило. Период восторга сменился раздражением на психологов, которые говорят правильные вещи.


специально скрыл на фото лицо девушки, она довольно известна в узких кругах

– Я уже досконально изучила тему любви к себе, могу даже научить этому любого. Выполняю все рекомендации из разряда “как полюбить себя”, но что дальше-то??? Почему не происходит улучшений?

Рекомендация «полюби себя» настолько универсальная, что подходит к любому запросу клиента. Она даже универсальнее, чем знакомые вам “поправь локус” и “сними корону”. Она из тех универсальных (и вечных) истин психологии, которые звучат так: “живи здесь и сейчас”, “познай себя и будь собой”

– Я посетила нескольких психологов и сама много читаю. Я знаю, что нужно полюбить себя, и тогда другие тоже полюбят меня. Я знаю, что когда девушка живет в наслаждении своей жизнью и собой, то с ней хочется находиться рядом всегда.
Принимаю себя такой, какая я есть. Напоминаю, что я уникальная, неповторимая и вообще, у себя – единственная. Я себя не осуждаю, ведь в каждом случае поступила именно так, как могла бы, обладая данными ресурсами и в данных условиях. Прислушиваюсь к самой себе и своим потребностям.
Выбираю людей, с которыми мне общаться интересно, невзирая на мнение об этом кого-либо. Когда мне нужно, люблю побыть в одиночестве под пледом, читая книгу, или же наполнив ванну ароматными смесями. Направляю внимание на то, чтобы почувствовать позитивные вибрации. Покупаю вкусную и здоровую еду. Ношу красивое нижнее белье. Наполняю дом ароматами любимых благовоний и ем из красивой посуды. Могу побаловать себя покупками в дорогих магазинах. Хожу с друзьями на выставки или иные знаковые мероприятия. Развесила на холодильнике мотиваторы о важности любви к себе. Но внутри у меня все чаще пустота, от которой не убежишь, от которой появляется раздражение на все эти песенки психологов про важность любви к себе.

Послушайте, читатели! Разве что-то неправильно делает девушка, следуя советам психологов? Разве в чем-то неправильны вот эти советы:

Верно то, что любовь приносит радость самому человеку и окружающим, когда она в избытке, льется через край, и ты даришь ее, потому что у тебя ее много. Если я не люблю себя, то не смогу любить и другого, потому что буду стремиться только к одному – самому быть любимым. Прежде, чем полюбить, полюбите себя.

Чувства другого человека мне все равно будет недостаточно. Мне будет сложно что-то давать: не любя себя, я думаю, что не могу дать другому ничего стоящего и интересного. И вообще, нельзя дать другому то, что тот может дать себе только сам, – любовь к самому себе.

Недостаток любви к себе может принимать и форму почти маниакальной преданности, одержимости любовью. Но такая одержимость маскирует ненасытную потребность быть любимым. Любовь другого никогда не сможет восполнить наш недостаток любви к себе.

– Замечательные и правильные слова, я могу и сама написать что-то подобное. Но тогда почему не получается ни-че-го?

– Дело в том, что люди часто принимают за любовь очень многое, что любовью не является. Особенно, когда обществом прививается социально желательный принцип «полюбить себя». Человек подстраивает поведение и образ самого себя под то, что желаемо в обществе, что кажется почетным и правильным. Поэтому сейчас много людей, которые «любят себя», но жизнь их от этого не становится лучше. На самом деле, они лишь думают, что любят самого себя.

Каким же критерием можно проверить, любить ли человек себя, или же человек просто «любит себя» в кавычках?

Запомните важную вещь: уровень любви к себе зависит от того, насколько человек вообще способен любить. И если он способен любить хоть в какой-то мере, то в этой же мере он любит и себя, в этой же мере он любит других, в этой же мере он любит окружающий мир (любит жизнь). Уровень способности любить соотносится с уровнем способности человека жить полнотой человеческой жизни. (Читатели помнят рассуждения о том, что обычный человек живет лишь на 3-5% от той полноты психологической жизни, которая возможна для него). Если же вы видите, что человек «любит себя», но при этом в нем не видно любви к другим и любви к жизни, то человек заблуждается, тратит силы на поддержание своих иллюзий.

“Однажды, твоя любовь перестанет фокусироваться на ком-то, или на чём-то. Ты превратишься в саму Любовь.” Это как раз о том, что есть шанс когда-то начать жить на 100% своей психологической жизни. Независимо от уровня доходов, образования и наличия семьи.

Spožs mūsu sabiedrības raksturojums. Palasiet atkārtoti tos teikumus, ieraugiet tiem netieši pievienoto informāciju (implicit), un jūs iegūsit bagātu mūsu sabiedrības attēlu – kā Glazunova gleznu, kurā redzams vienkāršais padomju strādnieks pie šņabja glāzes un partijas lozungi pāri visam. 

Man ir sacīts, ka arī Latvijā psihoterapeiti māca saviem klausītājiem iemīlēt sevi. Izskatās, ka šis risinājuma meklējums ir izplatīts.

Mazliet atšķīrīgas domas. Nevar mīlēt to, ko neciena. Katrs cilvēks dzīves laikā savā apziņā vairāk vai mazāk neapzināti izveido vērtības, kritērijus, kas nosaka, kas ir labs, vērtīgs, cienījams. Un tik pat neapzināti, pastāvīgi un nepārtraukti pēc tiem vērtē savu rīcību. (Par citu cilvēku rīcības vērtēšanu šobrīd nerunāšu, tā ir atsevišķa un liela tēma). Pēc savas rīcības novērtēšanas seko … negatīvas vai pozitīvas emocijas – atkarībā no vērtējuma. Ja šos procesus neapzināmies, pie sevis ‘neredzam’, tad pēc negatīva vērtējuma saņemšanas (visbiežāk – neapzinātas) nereti, vismaz tie, kas var atļauties, dodas pie psihiatra un sūdz ‘savas bēdas’. Psihiatru padomi lasāmi augstāk citētajā tekstā. To, ka tie nepalīdz, arī lasām turpat. 

Mīlēt to, ko neciena. Tā ir ļoti plaša tēma. Vai tas ir iespējams? Plašā nozīmē – jā. Ja par mīlestību dēvējam patiku, kuru rada vajadzību apmierināšana, tad – jā. Daudzās ārzemju filmās mēs redzam šo jauno izpratni, jauno rīcību, izturēšanos un domāšanas veidu, arī – vērtības, kas tiek skatītājam pasniegtas ja ne kā norma, tad vismaz kā fakts. Seviķi krievu filmās, kur galvenie varoņi savas sievietes (pērkamas un nepērkamas) sauc par telītēm (viņi saka: Красивая телка). Es domāju, ka mēs šeit pieredzam vērtību pazaudēšanu, kad dziļas emocijas, kuras var piedzīvot tikai tie, kas pieņem risku, ka varbūt arī sāpēs, un dzīvo tā, lai izvairītos no tā, aizvieto ar aizvien vulgārāku un ārišķīgi ‘visgudru’ pieeju, kuras lietotāji paši tic, ka stāv pāri vispārpieņemtiem un novecojušiem, vājo ļaužu šabloniem. Viņu, ‘stipro cilvēku’ filosofijas pamatā ir necieņa pret  sievieti, kur sievieti uzskata (vai vismaz paziņo) par lētu ‘pusdzīvnieku’, kuru katrs var iegūt. Bet arī šajās filmās (trilleros un līdzīgos peļņas sacerējumos, kuriem ar mākslas darbu aizvien mazāks sakars) pa brīžam autori parāda arī it kā ‘īstu’ mīlestību,  – kad pēkšņi izrādās, ka kādu sievieti ar sabiedrībā vispārpieņemtiem paņēmieniem nevar iegūt. 

Vai mums ir pieejami arī citi padomi, iemeslu skaidrojumi?  To, kā izveidojušās šādas ‘mācības’ un ‘speciālistu palīdzība’, arī neaplūkošu, kaut arī tā ir interesanta un plaša tēma. Īsi mēģināšu izteikt galveno. Vienīgais ceļš, kā atbrīvoties no apzinātas un neapzinātas sevis nosodīšanas, ir – ieraudzīt, kāpēc tā radusies, un ‘novākt’ cēloņus. Augstāk aprakstītajā gadījumā tas nozīmē: 1) ieraudzīt apziņā izveidotās vērtības, priekšstatus par to, kāda dzīve man būs, kādu dzīvi man jādzīvo, kāda ir cilvēka cienīga dzīve; 2) ieraudzīt, kā mana pašreizējā dzīve atšķiras no tās pirmās; 3) izmainīt savu pašreizējo dzīvi.

Ja ‘runa ir’ par pagātni, par senāk notikušo, tad ir mazliet sarežģītāk, jo to (senāk notikušo) nevar izmainīt. Tad jāmaina attieksme pret tiem notikumiem, pie kam – sevi nekrāpjot, var teikt, ar nesaudzīgu, gandrīz vienmēr grūtu patiesīgumu. Tas nozīmē – savas dzīves pagātnes notikumus, savu rīcību ieraudzīt kā saprotamu un piedodamu tādā nozīmē, ka neviens nav un nevar būt vainīgs par no vecākiem saņemtajiem gēniem un no apkārtējās vides saņemtajiem notikumiem. Šo daļu mēs drīkstam ieraudzīt kā cilvēka esības traģiku, un to rīcību, kura veikta nezinot, neapzinoties, mēs drīkstam sev piedot. Stiprākie cilvēki dara vēl vairāk: lūdz piedošanu par savu rīcību, un tas viņiem atver ceļu uz nepareizā neatkārtošanu. Un tikai tad notiek samierināšanās ar pagātni. Un no šī brīža atliek tikai viens: tramīgi raudzīties, lai es atkal nepārkāptu, lai es atkal nesagādātu sev ciešanas. Un tikai tad mēs varam sevi sākt cienīt. To ‘sevis mīlēšanu’ atstāsim šī ieteikuma autoriem. I.V. 

Posted in Understand and Manage Ourselves | Leave a comment

Love makes you strong: Romantic relationships help neurotic people stabilize their personality

Date: May 9, 2014 Source:Friedrich Schiller University JenaSummary: It is springtime and they are everywhere: Newly enamored couples walking through the city hand in hand, floating on cloud nine. Yet a few weeks later the initial rush of romance will have dissolved and the world will not appear as rosy anymore. Nevertheless, love and romance have long lasting effects.


Psychologists of the German Universities of Jena and Kassel discovered that a romantic relationship can have a positive effect on personality development in young adults. Researchers report on this finding in the online edition of the science magazine Journal of Personality. The scientists focused on neuroticism — one of the five characteristics considered to be the basic dimensions of human personality which can be used to characterize every human being. “Neurotic people are rather anxious, insecure, and easily annoyed. They have a tendency towards depression, often show low self-esteem and tend to be generally dissatisfied with their lives,” “However, we were able to show that they become more stable in a love relationship, and that their personality stabilizes,” 
For instance, they react more strongly to negative stimuli and have a tendency to interpret ambiguous situations negatively instead of positively or neutrally.
The scientists found that this tendency gradually decreases over time when being in a romantic relationship. On the one hand, the partners support each other, according to Christine Finn. On the other hand, the cognitive level, i.e. the world of inner thought of an individual, plays a crucial role: “The positive experiences and emotions gained by having a partner change the personality — not directly but indirectly — as at the same time the thought structures and the perception of presumably negative situations change. To put it more simply: Love helps us to tackle life with more confidence instead of seeing things pessimistically straight away.
The scientists were able to observe this effect in men as well as women. “Of course everyone reacts differently and a long, happy relationship has a stronger effect than a short one”. “But generally we can say: young adults entering a relationship can only win!”
Yet another positive message — not only for people with neurotic tendencies but also for those who suffer from depression or anxiety disorders: “It is difficult to reform a whole personality but our study confirms: Negative thinking can be unlearned!
Young adults entering a relationship can only win!  Tik vienkārši nav. Tas ir milzīgs risks, pastāv iespēja zaudēt un daudz ko sevī (un partnerī) sabojāt. Nodarīt pāri. Dziļu laimi spēj piedzīvot tikai sagatavoti cilvēki, bet ‘sagatavošanās’ ir riskanta. Protams, kas neriskē, tas nevinnē. Bet vismaz tikdaudz jāpatur prātā: piesardzīgi, jo mīlestība ir kā ar izkausētu metālu pildīts trauks, kurš, ja to neizliesim, tad sildīs mūs visu mūžu, bet, ja izliesim, tad apdedzināsiemies, un tad ilgi sāpēs. I.V. 
Posted in Happiness and Quality of Life | Leave a comment

The Illusion of Choice: Ninety Percent of American Media Controlled by Six Corporations

It is worth repeating again and again that the bulk of America’s mainline media is owned and controlled by a mere 6 corporations. This, of course, means that unless you’re already consciously avoiding these mainline media sources, then most of the news and entertainment that makes it onto your screen and into your mind comes from a small pool of corporate sources, all of which play important roles in delivering propaganda, social programming and perpetual crisis narratives to the public.

The conglomerates are: General Electric, News Corp., Disney, Viacom, Time Warner and CBS. 

All are corporations that have their own shady histories, dealings and suspicious actors. Disney being widely regarded as an occult enterprise aimed at warping the minds of children with disturbing subliminal imagery. One of these companies is also the 12th largest US military defense contractor, so it’s no surprise that so much of our entertainment centers around the glorification of war and violence.

By surveying what is available for consumption in the mass media, it is easy to see what type of society these 6 corporations are helping to construct. They have the power to warp reality by calling staged shows ‘reality’ shows. Ideas which don’t support mainstream narratives and the consumer agenda are omitted, and stories about independent people over-coming strife without dependence on government are seldom if ever elevated.

http://www.globalresearch.ca/the-illusion-of-choice-ninety-percent-of-american-media-controlled-by-six-corporations/5472690

Posted in Happiness and Quality of Life | Leave a comment

Laimona Vilka piemiņai

Mēs esam vienīgais mums zināmais Universa matērijas mēģinājums sevi apzināties. Kad mums parādījās apziņa, kad mēs ieraudzījām sevi, tad tas mūs nedaudz samulsināja. Lai to izskaidrotu, daži izmantoja astroloģiju un piesauca senču garus, citi izvēlējās jogas mācības un sāka rūpēties par savu karmu, bet vēl šodien daži cer satikt 40 jaunavas, kuras gaida varoni. Laimons izvēlējās grūtāko kritiski domājošā cilvēku ceļu, kas liek apšaubīt, pārbaudīt un pierādīt. Tas liek ieraudzīt dzīves skarbās patiesības, ierobežojumus un faktus, bet dažreiz iedod papildus uzdevumus, saturu un jēgu. Saskaņā ar  antropo principu mūs pārsteidzošo komplicētību var skaidrot vienkārši: ja mēs nebūtu novērotās komplicētības nesēji, tad mēs nezinātu, ka mēs esam. Citiem vārdiem: mēs sevi apzināmies tikai tādēļ, ka tikai komplicētas būtnes spēj sevi apzināties.

Sevis ieraudzīšana pilnīgi izmainīja mūsu dzīves, iedeva tām jaunu jēgu, saturu, vērtības, un iespējas, bet citiem, par cik viņi spēj ieraudzīt, arī pienākumus, atbildību un uzdevumu. Uzdevumu nodot tālāk. To visu Laimons mums atstājis. Mūsu iespēja un pienākums ir nest to tālāk. Varbūt mazliet pat vairāk – mūsu iespēja un pienākums ir arī katram pašam paieties uz priekšu un ieraudzīt vairāk. Cilvēces šodienas problēmas un risinājumus. To kā Laimona atstāto vērtīgāko tālāk nesīsim.

Doma par karmu nav pārāk tālu no mūsdienu zinātnes priekšstatiem. Mēs zinām, cik daudz mēs nododam saviem bērniem, nākošajām paaudzēm: tie ir gēni, kas veido gandrīz tādu pašu indivīdu, tie ir ģimene, skola un sabiedrība, kas gēnu talantus izkopj, attīsta vai sabojā. Bez tam vēl mēs katram cilvēkam ģenētiski nododam unikālu sevis vienreizējuma, sevis unikalitātes izjūtu. To veido, piepilda katra indivīda personīgā pieredze: notikumi, mīlestības un sāpes. Un tādēļ katrs no mums pamatoti jūt, ka viņa iekšējā pasaule ir vesels un neatkārtojams universs, kāda nevienam citam nav.

Bet, ja palūkojamies uz sevi mūsdienu informācijas teorijas skatījumā, tad  ieraugām, ka lielāko ‘sevis’ daļu esam saņēmuši no … tuvākiem un tālākiem iepriekšējiem. Kā bioloģiski, tā no vides, no kultūras. Ko arī  veidojuši tie iepriekšējie. Un tai daļai mēs tik klāt pieliekam savu individuālo, personīgo pieredzi. No priekšgājējiem saņemto, mantoto pieredzi mēs inidividualizējam. 

Par cik pagaidām mūsu dzīves ir ierobežotas (mēs šeit redzam visu dzīvo būtņu mantojumu, no kura nav tik viegli atbrīvoties), mums atliek tikai ieraudzīt sevis turpinājumu citos un … savu atbildību par viņu likteni. Bet tas nozīmē … rūpēties par savu karmu…

Posted in Values and Sense of Life | Leave a comment