Derīga informācija

Cosmic Ancestry: the modern version of panspermia. Cosmic Ancestry is a new theory pertaining to evolution and the origin of life on Earth. It holds that life on Earth was seeded from space, and that life’s evolution to higher forms depends on genetic programs that come from space. (It accepts the Darwinian account of evolution that does not require new genetic programs.) It is a wholly scientific, testable theory for which evidence is accumulating. The purpose of this website is to serve as a resource about Cosmic Ancestry (“more than panspermia”), and to help establish it as a possible scientific account of the origin and development of life on Earth. (In it, darwinian processes are still needed for tinkering and selection, but they do not account for macroevolutionary progress or the origin of life.) The website is operated pro bono, without any revenue or profit motive. http://www.panspermia.org/

 

https://coelsblog.wordpress.com/about/

This blog aims to cover topics of interest to me, mostly related to the nature of science and a scientific world-view. In particular I defend scientism, secularism and atheism. I can be contacted at coelsblog |{at}| gmail (dot) com. In my day job I’m a Professor of Astrophysics at Keele University in the UK. In addition to teaching physics, astrophysics, and maths I search for exoplanets, planets orbiting stars nearby in our galaxy. I currently run the WASP-South transit search, finding planets by looking for small dips in the light of stars caused when a planet transits in front of the star. Coel Hellier.

Šajā lapā ievietošu derīgu info avotu adreses. Interentā vismaz 90% no visa satura ir ‘trash’. Bet, kā jau ar visiem progresa atribūtiem, arī šeit katram ir jāiemācās filtrēt, izvairīties no nederīgā un traucējošā, un atrast ko vērtīgu.

Daļa šeit norādīto avotu ir mazāk vērtīgi, bet tie dod iespēju ieraudzīt, uzzināt faktus un iepazīt atšķirīgus viedokļus, kādi nav atrodami Latvijas avīzēs, radio un TV.

Lai pārsūtītu uz savu datoru, uz izvēlētā avota nosaukuma tikai jānoklikšķina datora pele.

http://infoagentura.wordpress.com,  www.tencinusarunas.wordpress.com,   www.kurpirkt.lv, www.salidzini.lv, SAT TV info: www.lyngsat.com, e-books http://www.twirpx.com/signup, http://www.failiem.lv,    www.gudriem.lv,    http://streema.com/radios/Schlager_Time_Radio,

Kalifornijas psihiatrijas doktoru Grāmata ‘Mīlestības teorija’: http://failiem.lv/down.php?i=okikvu&n=Milestibas_teorija_konspekts.doc

Citāti no Aleksandra Jakovļeva grāmatas ‘Krēsla’: http://failiem.lv/down.php?i=xcgyxh&n=Aleksandrs_Jakov%C4%BCevs.doc

Citāti no Ē. Remarka grāmatas ‘Triumfa arka’: http://failiem.lv/down.php?i=glkqxl&n=E_M_Remarque_Triumfa_arka.doc

Citāti no Maijas Kūles grāmatas ‘Eirodzīve’: http://failiem.lv/down.php?i=ygirgt&n=Maijas_K%C5%ABles_cit%C4%81ti.doc

Raksts par mūsu sabiedrību ‘Gadsimta slimība’: http://failiem.lv/down.php?i=kcbqaz&n=Sirg%C5%A1ana_ar_gadsimta_slim%C4%ABbu.doc

Grāmata ‘Zinātniskā Ētika jeb Domājošā cilvēka ceļš’: http://failiem.lv/down.php?i=yfgqlc&n=Zin%C4%81tnisk%C4%81_%C4%93tika.doc

Raksts ‘Nepietiekama informētība’, radio ‘Merkurs’ raidījuma teksts: http://failiem.lv/u/wefvhdq

Imanta Vilka raidījumu ‘Par cilvēka vērtībām’ audio ieraksti http://failiem.lv/u/rqbuaau

Šie ieraksti izmantoti grāmatā ‘Zinātniskā ētika jeb domājošā cilvēka ceļš’.

Lapā ievietotie raksti lasāmi pie attiecīgām tēmām: Understand and manage ourselves,  Values and Sense or Life,  Happiness and Quality of Life,

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s